Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Yksi luukku: Laskentatoimen perusteet

5 op

LT00BX25
Kuvaus
Opintojakson osaamistavoitteet
Opiskelija tuntee laskentatoimen merkityksen osana yritystoimintaa. Opiskelija osaa kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimisen perusperiaatteet. Tämän lisäksi hän osaa arvioida yrityksen taloudellista tilannetta tuloslaskelman ja taseen perusteella.
Opintojakson sisältö
Laskentatoimi yrityksen osa-alueena
Kahdenkertainen kirjanpito
Tilinpäätöksen rakenne
Arvonlisäverotuksen perusteet
Johdatus tilinpäätösanalyysiin
Ajankohta
1.9.2021 - 31.12.2021
Syksy 2021
Ilmoittautuminen
Lisätietoja
Haku alkaa
1.4.2021
Haku päättyy
31.12.2021
Opintojen taso
AMK
Koulutusala
Liiketalouden ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkko-opinnot, lähiopetus
Opetusmuoto
Monimuoto-opetus
Hinta
-
Yhteystiedot
Projektipäällikkö, lehtori Hannele Siipola, puh. 044 7101 120, etunimi.sukunimi@kamk.fi
Suoritustapa
Oppimateriaali
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Opettaja
Tuntiopettaja Hanna Kemppainen ja lehtori Eija Pekkonen, KAMK
TLO
Arviointi
Arviointikriteerit
Kiitettävä
Opiskelija osaa kirjanpidon ja tilinpäätöksen perusperiaatteet.
Opiskelija osaa tulkita ja tehdä johtopäätöksiä tilinpäätöksestä tunnuslukujen avulla.
Opiskelija käyttää toiminnassaan itsenäisesti kirjanpidon tekniikoita ja arvioi niitä kriittisesti.
Hyvä
Opiskelija osaa kirjanpidon ja tilinpäätöksen perusperiaatteet.
Opiskelija osaa tulkita tilinpäätöksen tunnuslukuja ja laatia tilinpäätöksen.
Opiskelija käyttää toiminnassaan itsenäisesti kirjanpidon tekniikoita
Tyydyttävä
Opiskelija tunnistaa kirjanpidon ja tilinpäätöksen merkityksen yrityksen talouden seurannassa.
Opiskelija osaa kirjanpidon ja tilinpäätöksen perusperiaatteet, sekä osaa laskea tilinpäätöksen tunnuslukuja.
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 31.12.2021
Julkaisupäivä 31.3.2021
Muokattu 13.4.2021 13.02.17