Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Henkilöstöjohtaminen (YAMK)

5 op

YA00BU07
Kuvaus

Tavoitteet:

Opiskelija
* ymmärtää Human Resource Management (HRM) teoreettisen perustan
* tunnistaa henkilöstöjohtamisen ja henkilöstövoimavarojen merkityksen organisaation strategisena menestystekijänä
* osaa kehittää henkilöstöjohtamisen osa-alueita (rekrytointi, perehdyttäminen, palkitseminen jne.) näyttöön perustuen
*pyrkii johtamaan työyhteisöä oikeudenmukaisesti ja kannustavasti ottaen huomioon työyhteisön moninaiset työntekijät sekä työyhteisön toimintaympäristön ja siinä tapahtuvat muutokset

Sisältö:

* Henkilöstöjohtamisen teoreettinen perusta
* Strateginen henkilöstöjohtaminen (henkilöstöstrategia ja henkilöstökertomus)
* Henkilöstöjohtaminen käytännössä
o Työn organisointi ja työnmuotoilun menetelmät
o Henkilöstön rekrytointi ja rekrytointiprosessi
o Henkilöstön perehdyttäminen
o Henkilöstön suorituksen arviointi
o Henkilöstön palkitseminen
o Sisäinen viestintä ja vuorovaikutus
o Henkilöstön tukeminen
* Monimuotoisten työntekijöiden johtaminen
* Henkilöstöjohtamisen prosessien kehittäminen
 

Ajankohta
1.9.2022 - 16.12.2022
Ilmoittautuminen

Opintojakso on täynnä.

Enintään 5 opiskelijaa.

Lisätietoja

Opettaja Kirsi Moisanen, 044 7101 276, kirsi.moisanen@kamk.fi

Ilmoittautumisesta ja laskutuksesta vastaa opintosihteeri Marja Haapavaara, 044 7101 133, marja.haapavaara@kamk.fi

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.

Haku alkaa
Haku päättyy
1.9.2022
Opintojen taso
YAMK
Koulutusala
Aktiviteettimatkailu, Liiketalouden ala, Luonnontieteiden ala, Poikkialainen, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkko-opinnot, lähiopetus
Opetusmuoto
Verkko-opinnot
Hinta
75 e
Yhteystiedot
Suoritustapa
Oppimateriaali
Aika ja paikka

 

 

Edeltävät opinnot
Opettaja
Kirsi Moisanen
TLO
Arviointi
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 31.10.2022
Julkaisupäivä 22.2.2022
Muokattu 24.5.2022 15.42.45