Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Henkilöstöjohtaminen (YAMK)

5 op

YA00BU07
Kuvaus

Tavoitteet:

Opiskelija
* ymmärtää Human Resource Management (HRM) teoreettisen perustan
* tunnistaa henkilöstöjohtamisen ja henkilöstövoimavarojen merkityksen organisaation strategisena menestystekijänä
* osaa kehittää henkilöstöjohtamisen osa-alueita (rekrytointi, perehdyttäminen, palkitseminen jne.) näyttöön perustuen
*pyrkii johtamaan työyhteisöä oikeudenmukaisesti ja kannustavasti ottaen huomioon työyhteisön moninaiset työntekijät sekä työyhteisön toimintaympäristön ja siinä tapahtuvat muutokset

Sisältö:

* Henkilöstöjohtamisen teoreettinen perusta
* Strateginen henkilöstöjohtaminen (henkilöstöstrategia ja henkilöstökertomus)
* Henkilöstöjohtaminen käytännössä
o Työn organisointi ja työnmuotoilun menetelmät
o Henkilöstön rekrytointi ja rekrytointiprosessi
o Henkilöstön perehdyttäminen
o Henkilöstön suorituksen arviointi
o Henkilöstön palkitseminen
o Sisäinen viestintä ja vuorovaikutus
o Henkilöstön tukeminen/Aktiivisen tuen malli
* Monimuotoisten työntekijöiden johtaminen
* Henkilöstöjohtamisen prosessien kehittäminen
* Lähijohtajan/johtajan asemaan ja työntekijän työsuhteeseen liittyvä normisto

Ajankohta
10.9.2021 - 10.12.2021
Ilmoittautuminen

 Täynnä

Lisätietoja

Opettaja Kirsi Moisanen, 044 7101 276, kirsi.moisanen@kamk.fi

Ilmoittautumisesta ja laskutuksesta vastaa opintosihteeri Marja Haapavaara, 044 7101 133, marja.haapavaara@kamk.fi

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.

Haku alkaa
Haku päättyy
29.8.2021
Opintojen taso
YAMK
Koulutusala
Aktiviteettimatkailu, Liiketalouden ala, Luonnontieteiden ala, Poikkialainen, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkko-opinnot, lähiopetus
Opetusmuoto
Verkko-opinnot
Hinta
75 e
Yhteystiedot
Suoritustapa
Oppimateriaali
Aika ja paikka

Kontaktiopetuksen alustavat aikataulut: 

10.9.21 klo 14.30-15
8.10. klo 12.30-16
4.11. klo 12.30-16
10.12. klo 9.30-11.30

 

Edeltävät opinnot
Opettaja
Kirsi Moisanen
TLO
Arviointi
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 31.12.2021
Julkaisupäivä 21.4.2020
Muokattu 26.8.2021 15.17.49