Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Green Care Pro palveluntuottaminen

5 op

Kuvaus

Koulutuksen käytyäsi osaat suunnitella kannattavaa Green Care -liiketoimintaa, kehittää omaan toimialaasi pohjautuvia Green Care -palvelutuotteita, arvioida Green Care -toiminnan vaatimaa osaamista ja sen kehittämistarpeita, arvioida Green Care -kriteeristön toteutumista luontolähtöisessä toiminnassa sekä analysoida Green Care -alan kehityssuuntia.

Green Care palveluntuottaminen opintojakso on viimeinen neljästä Green Care korkeakoulutuksen opintojaksosta. Jaksolla sovellat siis aikaisemmilla opintojaksoilla saamaasi osaamista omaan ideaasi tuottaa Green Care palvelua. Green Care palveluntuottaminen kattaa sekä Green Care palvelun että toiminnan kehittämisen. Kurssi antaa perustiedot sekä Green Care palveluiden tuottamisesta yksityisinä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluina että erilaisina virkistyspalveluina matkailun ja muun virkistystoiminnan toteutuksina.

Green Care Pro palveluntuottaminen -opintojakso on osa korkeakoulutasoista 20 op:n laajuista Green Care Pro -koulutuskokonaisuutta (yhteensä 4 * 5 op). Suoritettuasi koko 20 opintopisteen kokonaisuuden voit hakea koontitodistusta luonnon hyvinvointivaikutusten asiantuntijuudesta.

Ajankohta
10.2.2022 - 15.5.2022
kevät 2022
Ilmoittautuminen
Ilmoittaudu koulutukseen tästä linkistä
Lisätietoja
suunnittelija Anu Piirainen, anu.piirainen@kamk.fi, puh. 044 7101 395
Haku alkaa
Haku päättyy
3.2.2022
Opintojen taso
AMK
Koulutusala
Aktiviteettimatkailu, Liiketalouden ala, Luonnontieteiden ala, Opetus- ja kasvatusala, Poikkialainen, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, Tekniikan ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Opetusmuoto
Verkko-opinnot
Hinta
75 €
Yhteystiedot
Suoritustapa
Verkko-opinnot: itsenäinen opiskelu, verkkokeskustelut, tehtävät ja kontaktipäivä etänä.
Oppimateriaali
Aika ja paikka

Koulutus käynnistyy 10.2.2022 alkaen KAMK:n verkko-oppimisympäristö devMoodlessa, jossa työskentely jatkuu koko opintojakson ajan.

Opintojen aloituswebinaari to 17.2.2022 klo 15.00-17.00 (verkkopalaverilinkki lähetetään koulutukseen ilmoittautuneille kutsussa)

Etäkontaktipäivä to 21.4.2022 klo 8.30-16.00. Osallistuminen lähipäivään kuuluu opintojakson pakollisiin suorituksiin. 

Edeltävät opinnot

Green Care perusteet 5 op

Jos opiskelija suorittaa koko Green Care Pro -koulutuskokonaisuuden (20 op), palveluntuottaminen 5 op suositellaan suoritettavaksi viimeisenä opintojaksona.

Opettaja
hoitotyön opettaja Tt yo Merja Leskinen Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy
TLO
Arviointi
hyväksytty / hylätty
Arviointi perustuu kirjallisten ja muiden tehtävien suorittamiseen annettujen ohjeiden mukaisesti, lähipäivän työskentelyyn ja osallistumisaktiivisuuteen.
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 28.2.2022
Julkaisupäivä 25.10.2021
Muokattu 17.11.2021 12.46.35