Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Neurologisen potilaan selviytyminen ja kuntoutuminen

5 op

Kuvaus

Sosiaali- ja terveysalan työntekijät, jotka haluavat suunnata hoitoalan erikoisosaamistaan uusille alueille esim. työtehtävien muutoksen vuoksi tai haluavat täydentää nykystä osaamistaan.

Opiskelija muodostaa käsityksen siitä, millainen on neurologisen potilaan hoito- ja kuntoutusprosessi ja mikä on sairaanhoitajan rooli siinä. Opiskelija osaa kuvata, millaista teoreettista osaamista ja mitä taitoja neurologisen potilaan hoitotyö edellyttää sairaanhoitajalta. Opiskelija muodostaa kokonaiskuvan valitsemaansa neurologista sairautta sairastavan henkilön voimavaralähtöisestä hoitotyön suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista.

 

Sisältö:

- Neurologiseen sairauteen sairastuminen 
- Neurologisen sairauden sairaudenkuva ja lääketieteelliset hoitolinjat
- Voimavaralähtöisen hoitotyön menetelmät ja kuntouttava työote sairauden eri vaiheissa (akuutti, toipilas- ja kuntoutumisvaihe/ varhaisvaihe ja pidemmälle edennyt vaihe)

- Neurologisen potilaan auttamismenetelmät: sosiaalinen tuki, kuntoutus: fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja ammatillinen
sairaanhoitajan yhteistyö potilaan selviytymis- ja kuntoutumisprosessiin osallistuvien muiden ammattiryhmien ja omaisten kanssa
- Sairaanhoitajan osaamisvaatimuksia neurologisen potilaan hoitotyössä

Ajankohta
1.1.2017 - 30.11.2020
Ilmoittautuminen
Ilmoittautumaan pääset  TÄSTÄ.
Lisätietoja

Suunnittelija Anu Piirainen, puh. 044 7101395, anu.piirainen@kamk.fi. Tarkemmat tiedot toteutuksesta ilmoittautumisen yhteydessä.

Ilmoittautumisesta ja laskutuksesta vastaa opintosihteeri Marja Haapavaara, 044 7101 133, marja.haapavaara@kamk.fi

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.

Haku alkaa
Haku päättyy
1.11.2020
Opintojen taso
Koulutusala
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkkototeutus, nonstop
Opetusmuoto
Verkko-opinnot
Hinta
75 €
Yhteystiedot
Suoritustapa
Itsenäisesti suoritettava kirjallinen tehtävä. Tehtävän palautus opettajalle viimeistään 30.11.2020 mennessä.
Oppimateriaali
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Opiskelijalla tulee olla valmiudet hakea näyttöön perustuvaa tietoa ja alan tutkimuksia.
Opettaja
lehtori Neuvonen Virpi, Kajaanin ammattikorkeakoulu
TLO
Arviointi
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 30.11.2020
Julkaisupäivä 1.3.2017
Muokattu 23.10.2020 10.31.10