Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Työturvallisuus ja terveys, YAMK

3 op

Kuvaus

Tavoite:
Opintojakson osaamistavoitteet ja sisältö:
Opiskelija tuntee perusteet työsuojeluun liittyvistä laista ja määräyksistä ja osaa yhdistää ne omaan tulevaan työhönsä esimiehenä tai työntekijänä. Hän ymmärtää työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät ja osaa ottaa vastuuta sen kehittämisestä sekä kykenee arvioimaan kehittämistoimintaa. Kurssilla kartoitetaan terveellisyyteen ja turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä työpaikalla ja tehdään suunnitelma työhyvinvoinnin edistämiseksi. Kurssi soveltuu kaikille amk-koulutusaloille. Kurssin suorittamiseen tarvitaan työpaikka, josta kartoitus ja havainnot tehdään (myös harjoittelupaikka soveltuu). Näistä tehdään lyhyt raportti ja työhyvinvointisuunnitelma. Myös työpaikka hyötyy tehtävästä päivitettyjen vaarojen arvioinnin ja työhyvinvointisuunnitelman muodossa, joita voidaan hyödyntää työpaikalla.


Ajankohta
7.1.2020 - 17.5.2020
kevät 2020
Ilmoittautuminen
Ilmoittautumaan pääset tästä linkistä.
Lisätietoja
Opintosihteeri Marja Haapavaara, puh. 044 7101133, marja.haapavaara@kamk.fi. Tarkemmat tiedot toteutuksesta ilmoittautumisen yhteydessä.
Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.
Haku alkaa
Haku päättyy
5.1.2020
Opintojen taso
Koulutusala
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkko-opinnot, aikataulutetut
Opetusmuoto
Verkko-opinnot
Hinta
45 €
Yhteystiedot
Suoritustapa
Työskentelytavat ja aikataulutus: Vaihe 1: Tutustuminen materiaaliin ja verkossa tehtävä tentti. Vaihe 2: Opiskelija kartoittaa työpaikan keskeisiä turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttavia tekijöitä työpaikaltaan ja raportoi ne lyhyesti. Kartoitetulta työpaikalta valitaan kirjallisuudella ja / tai tutkimuksilla perustellen kolme kehitettävää kohtaa, jotka parantavat työhyvinvointia. Näistä tehdään työhyvinvointisuunnitelma, jonka arvioinnin suunnittelussa käytetään arviointikirjallisuutta hyödyksi.
Oppimateriaali
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Opiskelijalla tulee olla työpaikka, josta kartoittaa työhyvinvointia, myös harjoittelupaikka soveltuu.
Opettaja
Lehtori Leena Lerssi, Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy
TLO
Arviointi
hyv/hyl
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 30.6.2020
Julkaisupäivä 1.3.2017
Muokattu 16.12.2019 15.23.58