Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Mielenterveystyön vaihtoehtoiset ammattiopinnot

30 op

Kuvaus

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa toimia mielenterveyttä edistävästi ja mielenterveyshäiriöitä ennaltaehkäisevästi. Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää eri-ikäisten mielenterveyden häiriöstä kärsivien ihmisten hoitotyötä. Opiskelija osaa arvioida asiakkaan voimavaroja ja tukea häntä hoitonsa suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa sekä kykenee ammatilliseen ja hoidolliseen vuorovaikutukseen eri-ikäisten asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa. Opiskelija osaa toimia muuttuvissa terveysalan toimintaympäristöissä hyvien työyhteisötaitojen mukaisesti. Opiskelija kykenee arvioimaan ja kehittämään omaa toimintaansa hyödyntämällä työnohjausta.

Opintojen rakenne

1. Mielenterveystyö ja Näyttöön perustuva hoitotyö 15 op

Mielenterveystyö 10 op

Näyttöön perustuva hoitotyö 5 op

2. Ammattitaitoa edistävä syventävä ohjattu harjoittelu 15 op

Ajankohta
1.1.2020 - 31.12.2020
kevätlukukausi 2020 - syyslukukausi 2020
Ilmoittautuminen

Koulutuksen hakulomake avautuu  TÄSTÄ LINKISTÄ.

Opiskelupaikkoja on rajoitettu määrä ja ne jaetaan hakujärjestyksessä hakuedellytykset täyttäville hakijoille.

 

 

Lisätietoja

suunnittelija Anu Piirainen, anu.piirainen@aikopa.fi; puh. 044 7101 395

Haku alkaa
Haku päättyy
9.12.2020
Opintojen taso
AMK
Koulutusala
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Opetusmuoto
Monimuoto-opetus
Hinta
Avoimen amk:n vuosimaksu on 250 €. Mikäli opinnot jatkuvat vuotta pidempään, opiskelija maksaa seuraavalle vuodelle menevistä opinnoista 15 €/op
Yhteystiedot
Suoritustapa

Teoriaopinnot: aktiivinen osallistuminen opetukseen (luennot, simulaatio-opetus ja opintokäynnit, yhteensä n. 70 h), itsenäinen opiskelu, oppimistehtävät ja tentit. Ajankohta kevät 2020. Opiskelu tapahtuu integroituna tutkinto-opiskelijoiden ryhmään. 

Harjoittelu: Avoimen amk:n opiskelijat suorittavat harjoittelun oman työnantajansa kanssa sovitussa harjoittelupaikassa, jonka harjoittelun ohjauksesta vastaava opettaja hyväksyy. Henkilön tulee olla vakuutettu oman työnantajansa puolesta harjoittelun aikana. Harjoittelun pituus on 10 viikkoa ja harjoitteluun sisältyy Kajaanin ammattikorkeakoulun opettajan antamaa ohjausta yhteensä 4 tuntia/opiskelija sekä työnohjaus. Ajankohta kesä / syksy 2020.

Oppimateriaali
Aika ja paikka
Kevätlukukausi ja syyslukuakusi 2020. Aikataulut tarkentuvat myöhemmin.
Edeltävät opinnot

AMK-tasoinen sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai sosionomin tutkinto tai vastaava aiempi opistotasoinen tutkinto.

Opettaja
THM, lehtori Raila Arpala ja TtM, lehtori Taina Romppanen, Kajaanin ammattikorkeakoulu sekä muut asiantuntijat
TLO
Arviointi
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 31.1.2020
Julkaisupäivä 23.10.2019
Muokattu 4.12.2019 9.37.08