Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Perheen hoitotyö

10 op

Kuvaus

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tukea ja edistää lapsiperheiden hyvinvointia ja terveyttä perheiden erilaisissa elämänvaiheissa. Opiskelija ymmärtää raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan normaalin kulun ja seurannan. Opiskelija osaa tukea perheitä vanhemmuuteen kasvussa ja vastasyntyneen hoidossa. Opiskelija osaa arvioida lasten ja nuorten terveysongelmia ja –uhkia ja suunnitella, toteuttaa ja arvioida lapsen ja nuoren hoitoa hoitotyön prosessin mukaisesti. Opiskelija osaa tukea kehitysvammaisen ja vammautuneen toimintakykyä ja osallisuutta. Opiskelija osaa soveltaa hoitotyön toimintoja turvallisesti ja tarvelähtöisesti naistentautipotilaan hoidossa.

Opintojakson sisältö

Perheen hoitotyön näyttöön perustuva tietopohja; varhainen vuorovaikutus, perheen voimavarat, lastensuojeluun liittyvä yhteistyö 2 op
Äidin ja perheen hoitotyö raskauden, synnytyksen aikana ja lapsivuodeaikana ja obstetriikka 1op verkko-opintoina
Lapsen ja nuoren kasvu ja kehitys 1 op
Vastasyntyneen, imeväisen, leikki-, koulu- ja murrosikäisen hoitotyö ja pediatria 1 op
Lasten ja nuorten mielenterveys 1 op
Kehitysvammaisuus ja vammaisuus 2 op verkko-opintoina
Naisen hoitotyö ja gynekologia 2 op
 

Ajankohta
6.10.2020 - 3.11.2020
syyslukukausi 2020
Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu opintojaksolle TÄSTÄ

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.

Lisätietoja
suunnittelija Anu Piirainen, anu.piirainen@kamk.fi, puh. 044 7101 395
Laskutus, ilmoittautuminen,todistukset: opintosihteeri Marja Haapavaara, marja.haapavaara@kamk.fi
Haku alkaa
Haku päättyy
21.9.2020
Opintojen taso
AMK
Koulutusala
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Suomussalmi ja Kajaani
Opetusmuoto
Monimuoto-opetus
Hinta
150 €
Yhteystiedot
Suoritustapa
Oppimateriaali
Aika ja paikka
6.10.2020 klo 9-17 lähiopetus
20.10.2020 klo 9-17 etäopetus
27.10 2020 klo 9-17 lähiopetus
2.11.2020 klo 9-17 lähiopetus, Kajaani simulaatiotila
3.11 2020 klo 9-12 Tentti
Edeltävät opinnot
Opettaja
Kaisa Mikkonen ja Sirpa Parviainen, Kajaanin ammattikorkeakoulu
TLO
Arviointi
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 31.10.2020
Julkaisupäivä 25.5.2020
Muokattu 5.6.2020 7.05.58