Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Työturvallisuus ja terveys (YAMK)

3 op

Kuvaus

Tavoitteet:

Opiskelija
- tuntee perusteet työsuojeluun liittyvistä laista ja määräyksistä ja osaa yhdistää ne omaan työhönsä esimiehenä tai työntekijänä
- ymmärtää työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät ja osaa ottaa vastuuta sen kehittämisestä sekä kykenee arvioimaan kehittämistoimintaa.

Kurssilla kartoitetaan terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä työpaikalta ja tehdään suunnitelma hyvinvoinnin edistämiseksi.

Opintojen suoritukseen tarvitaan työpaikka, josta tehdään turvallisuuteen ja terveellisyyteen sekä työsuojelulainsäädäntöön perustuvia havaintoja. (Myös mahd. harjoittelupaikkaa tai muuta yritystä voi käyttää tehtävässä). Näistä tehdään lyhyt raportti ja valitaan työhyvinvointia kehittävät kohteet perustellen ne uusimmalla kirjallisuudella tai tutkimuksilla.

Kurssi koostuu seuraavista osioista:
- tutustuminen materiaaliin
- tentti Moodlessa
- työolojen kartoittaminen ja lyhyt raportti
- valitaan kolme kehitettävää kohdetta työpaikalta ja perustellaan valinta tutkitun tiedon avulla, lisätään raporttiin
- työhyvinvointisuunnitelma (A4-lokerikko), lisätään raporttiin
- oman oppimisen arviointi, lisätään raporttiin. Täällä pohditaan myös arviointikirjallisuuteen pohjautuen työhyvinvointisuunnitelmassa kehitettävien kohteiden arviointia.

Ajankohta
7.9.2020 - 30.11.2020
Ilmoittautuminen
Ilmoittautumaan pääset  TÄSTÄ.
Lisätietoja

Suunnittelija Anu Piirainen, puh. 044 7101 395, anu.piirainen@kamk.fi. Tarkemmat tiedot toteutuksesta ilmoittautumisen yhteydessä.

Ilmoittautumisesta ja laskutuksesta vastaa opintosihteeri Marja Haapavaara, puh. 044 7101 133, marja.haapavaara@kamk.fi.

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.

 

Haku alkaa
1.7.2020
Haku päättyy
6.9.2020
Opintojen taso
YAMK
Koulutusala
Poikkialainen
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkko-opinnot, aikataulutetut
Opetusmuoto
Verkko-opinnot
Hinta
45 €
Yhteystiedot
Suoritustapa
Oppimateriaali
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Opettaja
Lehtori Leena Lerssi, Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy
TLO
Arviointi
Hyväksytty / hylätty
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 31.12.2020
Julkaisupäivä 1.7.2020
Muokattu 1.7.2020 15.03.36