Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaaminen

5 op

Kuvaus

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa kuvata tutkimus- ja kehittämishankkeiden lähtökohdat, erilaiset tutkimus- ja kehittämisprosessit. Hän ymmärtää tutkimus-ja kehittämistyön merkityksen ammatillisen osaamisen kehittymisessä. Opiskelija kehittää kirjallisen viestinnän osaamistaan ja ymmärtää kirjallisen viestinnän merkityksen asiantuntijaksi kehittymisessä. Opiskelija osaa kehittää organisaation strategiaa tukevaa toimintaa näyttöön perustuen. Osaa tunnistaa ja hyödyntää alueen mahdollisuuksia innovatiiviseen, monialaiseen työelämäyhteyksien luomiseen yhteistyöverkostoissa monialaisten projektien kautta. Hallitsee tiedonhaun yleisimmistä terveystieteiden tietokannoista. Osaat lukea ja arvioida kriittisesti tieteellisiä julkaisuja.

Opintojakson sisältö

  • Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lähtökohdat
  • Laadullinen tutkimusprosessi
  • Määrällinen tutkimusprosessi
  • Tuotteistamisprosessi
  • Palvelumuotoilu
  • Kirjallisuuskatsaus
  • Tutkimusaineiston analyysi ja tulkinta

Ajankohta
25.8.2020 - 5.10.2020
syyslukukausi 2020
Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu opintojaksolle TÄSTÄ

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.

Lisätietoja
suunnittelija Anu Piirainen, anu.piirainen@kamk.fi, puh. 044 7101 395
Laskutus, ilmoittautuminen,todistukset: opintosihteeri Marja Haapavaara, marja.haapavaara@kamk.fi
Haku alkaa
Haku päättyy
10.8.2020
Opintojen taso
Koulutusala
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Suomussalmi
Opetusmuoto
Monimuoto-opetus
Hinta
75 €
Yhteystiedot
Suoritustapa
Oppimateriaali
Aika ja paikka

25.8.2020 klo 9-16 lähiopetus

21.9 2020 klo 9-13 lähiopetus

5.10.2020 klo 11.30- 17 lähiopetus

Edeltävät opinnot
Opettaja
Arja Oikarinen ja Mervi Ruotsalainen, Kajaanin ammattikorkeakoulu
TLO
Arviointi
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 28.9.2020
Julkaisupäivä 25.5.2020
Muokattu 8.6.2020 12.55.15