Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Monitieteinen tietoperusta ja moniammatillinen yhteistyö palliatiivisessa hoidossa (YAMK)

5 op

Kuvaus
Opintojakson osaamistavoitteet
Opiskelija
· osallistuu eettiseen keskusteluun monialaisissa ja-tieteellisissä verkostoissa.
· toimii eettisesti korkeatasoisesti palliatiivisessa hoidossa varmistaen potilaan ja hänen läheistensä edun.
· kehittää monitieteistä ja -ammatillista lähestymistapaa palliatiivisessa hoidossa tuoden esille oman tieteenalan ja hoidon arvoperustan sekä osaamisen ja tutkimuksen näkökulman osana monialaista – ja ammatillista yhteistyötä.
· arvioi moniammatillista yhteistyötä palliatiivisessa hoidossa ja määrittelee keinoja yhteistyön kehittämiseksi hyödyntäen moniammatillista yhteistyötä tukevia menetelmiä.
· kehittää organisaatiossaan eri ammattilaisten osaamista hyödyntäen toimintatapoja, jotka tukevat moniammatillista yhteistoimintaa ja henkilöstön työhyvinvointia sekä osaamisen kehittymistä.
· toimii osana palliatiivisen hoidon asiantuntijaverkostoa ja on sitoutunut sen jatkuvaan ylläpitämiseen ja kehittämiseen, edistää näyttöön perustuvan tiedon levittämistä ja hyödyntämisen

Sisältö
· Elämänlaatu ja hyvä elämä
· Verkostotoiminta työelämäyhteistyön muotona
· Tiimityömalli, ryhmädynamiikka ja johtaminen asiantuntijatoiminnassa
· Moniammatillisen työn kehittäminen, organisointi ja koordinointi palliatiivisessa hoidossa
· Konsultaatiokäytänteet, neuvottelutaidot ja tuki tiimin konfliktitilanteissa
· Työyhteisön osaamisen hyödyntäminen ja työhyvinvoinnin edistäminen
· Potilas ja hänen läheisensä osana asiantuntijatoimintaa
Ajankohta
11.9.2020 - 18.12.2020
syksy 2020
Ilmoittautuminen

Opintojakso on osa Kliininen asiantuntijuus palliatiivisessa hoidossa ylempi (AMK) -opintokokonaisuutta. Ilmoittaudu tälle opintojaksolle ilmoittautumislinkistä.

Lisätietoja

suunnittelija Anu Piirainen, anu.piirainen@kamk.fi

Ilmoittautumisesta ja laskutuksesta vastaa opintosihteeri Marja Haapavaara, 044 7101 133, marja.haapavaara@kamk.fi

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.

Haku alkaa
Haku päättyy
24.8.2020
Opintojen taso
YAMK
Koulutusala
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkko-opinnot, aikataulutetut
Opetusmuoto
Verkko-opinnot
Hinta
75 €
Yhteystiedot
Suoritustapa
Verkko-opintoihin sisältyy itsenäistä opiskelua, videoluentoja, erilaisia oppimistehtäviä ja webinaareja.
Oppimateriaali
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot

Sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinto. Palliatiivisen hoidon kliinisenä asiantuntijana kehittyminen 5 op (YAMK)-opintojakso.


Opettaja
lehtori Minna Hökkä, KAMK
TLO
Arviointi
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 18.9.2020
Julkaisupäivä 16.3.2020
Muokattu 5.6.2020 7.00.12