Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Näytön käyttö hoitotyössä

3 op

Kuvaus
Opintojakson osaamistavoitteet:
Osaat: Tarkastella kriittisesti ja monipuolisesti hoitotyöhön liittyviä ilmiöitä. Kuvata lukemasi keskeisen tiedon kattavasti ja ymmärrettävästi. Perustella asioita vakuuttavasti. Esittää perustellen vaihtoehtoisia näkökulmia tai toimintamalleja hoitotyöhön.
Ajankohta
25.5.2020 - 31.12.2020
syksy 2020
Ilmoittautuminen
Ilmoittaudu opintoihin TÄSTÄ LINKISTÄ.
Lisätietoja

Ilmoittautuminen, laskutus: suunnittelija Anu Piirainen, anu.piirainen@kamk.fi, sisällöt: opettaja Taina Romppanen, taina.romppanen@kamk.fi

Haku alkaa
16.3.2020
Haku päättyy
31.12.2020
Opintojen taso
AMK
Koulutusala
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkko-opinnot, aikataulutetut
Opetusmuoto
Verkko-opinnot
Hinta
45 €
Yhteystiedot
Suoritustapa
Verkko-opintojakso, tutustuminen materiaaliin.
Oppimateriaali
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Lähtötasovaatimuksena on, että opiskelijalla on hoitotyön kokemusta eri yksiköistä ja hoitotyön eri osa-alueilta. Opiskelijan tulee osata hakea tietoa tietokannoista (esim. Medic, PubMed) ja hänellä tulee olla valmiudet käyttää viestinnässä sähköisiä etäyhteyksiä (esim. Skype).
Opettaja
Taina romppanen, Kajaanin ammattikorkeakoulu
TLO
Arviointi
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 31.12.2020
Julkaisupäivä 16.12.2019
Muokattu 15.5.2020 14.45.43