Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Näytön käyttö hoitotyössä

3 op

Kuvaus
Opintojakson osaamistavoitteet:
Osaat: Tarkastella kriittisesti ja monipuolisesti hoitotyöhön liittyviä ilmiöitä. Kuvata lukemasi keskeisen tiedon kattavasti ja ymmärrettävästi. Perustella asioita vakuuttavasti. Esittää perustellen vaihtoehtoisia näkökulmia tai toimintamalleja hoitotyöhön.
Ajankohta
31.8.2020 - 18.10.2020
syksy 2020
Ilmoittautuminen
Ilmoittaudu opintoihin TÄSTÄ.
Lisätietoja

suunnittelija Anu Piirainen, anu.piirainen@kamk.fi, sisällöt: opettaja Taina Romppanen, taina.romppanen@kamk.fi

Ilmoittautumisesta ja laskutuksesta vastaa opintosihteeri Marja Haapavaara, 044 7101 133, marja.haapavaara@kamk.fi

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.

Haku alkaa
4.6.2020
Haku päättyy
30.8.2020
Opintojen taso
AMK
Koulutusala
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkko-opinnot, aikataulutetut
Opetusmuoto
Verkko-opinnot
Hinta
45 €
Yhteystiedot
Suoritustapa

Opintojakson suorittaminen tapahtuu DevMoodle-oppimisympäristössä 31.8. - 18.10.2020 välisenä aikana. Voit opiskella osan kurssista omaan tahtiisi ja lisäksi kurssiin kuuluu verkkotapaamisia, joiden ajat sovit yhdessä oman pienryhmäsi opiskelijoiden kanssa. Orientoituminen opiskeluun ja oman pienryhmän valitseminen 6.9. mennessä.

Oppimateriaali
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Lähtötasovaatimuksena on, että opiskelijalla on hoitotyön kokemusta eri yksiköistä ja hoitotyön eri osa-alueilta. Opiskelijan tulee osata hakea tietoa tietokannoista (esim. Medic, PubMed) ja hänellä tulee olla valmiudet käyttää viestinnässä sähköisiä etäyhteyksiä (esim. Skype).
Opettaja
Taina romppanen, Kajaanin ammattikorkeakoulu
TLO
Arviointi
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 31.12.2020
Julkaisupäivä 16.12.2019
Muokattu 17.6.2020 15.20.03