Home / en / Cooperate with KAMK / Projects

Projects

Kajaani University of Applied Sciences RDI services support the operational requirements and increase expertise and wellbeing in companies and organisations in the area and their determination to continue and undertake new ventures. RDI services are delivered through projects implemented in cooperation with companies, municipalities, research institutes and other organisations. Some of the projects are closely integrated into Kajaani University of Applied Sciences Oy’s teaching curriculum, ensuring that the students also have the opportunity to carry out learning assignments and their theses within development projects. 

The projects are implemented with external funding of which EU financing forms a significant proportion. In addition, projects are carried out using national funding (ministries, Tekes, trust funds). Kajaani University of Applied Sciences is also actively involved in expertise hub programmes and in developing business operational environments.

Kajaani University of Applied Sciences is a reliable and specialist project partner with expertise and experience in joint project applications, management, reporting and financial control. Therefore, in joint cooperation projects we are pleased to take on the role of main partner in implementation and to ensure they are carried out to the benefit of all parties.

You can get familiar with our international projects through the search below.

DECIDO

Project duration:
2021 - 2024
Source of funding:
Horisontti 2020
Budget:
200 750
Project manager:
Sever Filip
Poster:
Project description
DECIDO will provide public authorities with an integrated interface for the definition of policy making workflows (from evidence gathering to policy definition and evaluation) enabling the orchestration and integration among tools and services made available by the European Open Science Cloud, with customized tools provided by DECIDO partners and relevant (big) data coming from public, academic and private data providers.

Strengthening cross-border co-operation among metal industry players

Project duration:
2019 - 2023
Source of funding:
Karelia ENI CBC 2014-2020
Partners:
KAMK, KAO, Skoda Transtech Oy, Petrozavosk Autotransport Tekhnikum, Kostomuksha Polytechnic College, Tekom Prof LCC, AEM-technologies JSC Branch Petrozavordskmash, Administration of urban town Kostomuksha
Budget:
324 361
Project manager:
Rykhov Gennady
Project description
The project involves eight partners; the staff was 27 people (until 11.3.2022, and now only eight people in Finland). The work plan consists of three sections: WP1: Conducting campaigns targeted at improving the image of the mechanical engineering industry; WP2: Designing training packages and models in collaboration with educational institutions and companies; WP3: Developing cross-border collaboration and production processes among enterprises. The main thematic indicator is the Number of enterprises substantially and actively involved in the project. According to the Communication Plan, interaction with partners, target groups, media and social networks is carried out. Target indicators of the communication plan support the visibility of the project. The EU, Russia and Finland finance the project of the Karelia ?BC programme. From March 1, 2022, without Russia only to the Finnish side and has been extended until December 31, 2023.

SportKompas Exergame: activating children to engage in sports

Project duration:
2022 - 2024
Source of funding:
ERASMUS+
Budget:
131 861
Project manager:
Takala Katri
Project description
The objectives of this project are to 1) activate children age 8-10 by finding their own preferred sport using SportKompas and 2) activate children age 8-10 to move in a new way by Exergaming. SportKompas and Exergaming will increase the joy of exercise for children by utilizing modern and digital technologies resulting in improved motor skills and an increased participation of sports amongst children. The key outcome of this project will be a digital innovative and attractive SportKompas Exergame for children (age 8-10) to be used by teachers in schools. The solution includes online teacher instructions based on a pedagogic model. WP's: 1. Project management and coordination, 2. Setting the baseline, 3. Develop Sportkompas Exergames, 4. Developing pedagogy model and education online course and 5. Sharing best practises, communication, dissemination and bisness exploitation.

Rye Sustainability Challenge

Project duration:
2020 - 2022
Source of funding:
EAKR-rahoitus
Budget:
33 215
Project manager:
Pakalén Kalle
Project description
Rye Sustainability Challenge on Rye Connect hankkeen 18kk mittainen jatkohanke, jonka ideana on toteuttaa Kansainvälinen kestävän kehityksen idea ja innovaatiokilpailu nuorille yrittäjille ja innovaattoreille. Tavoitteena on pureutua ilmastonmuutokseen ja alueellisiin ongelmiin liiketoiminnan näkökulmasta. Konsepti kehitettiin alkuperäisen hankkeen yhteydessä yhteistyössä KV verkoston kanssa, ja hankkeen tavoitteena on viedä tämä menestyskonsepti pitemmälle kuin mitä alkuperäisessä hankkeessa oli mahdollista, sekä saada asiallle laajempaa huomiota.

Tourism cooperation between SMEs

Project duration:
2020 - 2022
Source of funding:
Karelia ENI CBC 2014-2020
Partners:
Kerttu Saalasti Instituutti/Oulun Yliopisto, Karelia Research Centre, City of Kostamus, Oulun AMK
Budget:
47 186
Project manager:
Turunen Marjukka
Project description
TourSME on Karelia CBC ohjelman rahoittama 2-vuotinen "cross-border" matkailualan kehittämishanke. Hanke keskittyy kouluttamaan ja kehittämään Venäjän-Karjalan, Kainuun ja Oulun seudun matkailu-PK yritysten toimintavalmiuksia, tiedottamaan näistä, sekä lisäämään PK-Matkailuyritysten keskinäistä rajan ylittävää yhteistyötä, ja kehittämään hankealueen turismipalveluita.

Palliative Care Core Competencies and novel European matrix for educating bachelor-degree nurses

Project duration:
2020 - 2023
Source of funding:
ERASMUS+
Budget:
106 372
Project manager:
Hökkä Minna
Project description
The need for palliative care and nurses competent in the subject is increasing. The aim of the NursEduPal@Euro- project is to increase the quality of higher education in the field of nursing. This project is tackling skill gaps and mismatches in palliative care education by developing core competences of palliative nursing.The project rewards excellence in skill development by involving new technology and innovative teaching methods (VR, online courses, new ways to provide simulation) to provide the education to care for the students. The new ways to provide education and use technology will ease the learning process for the students. The project is promoting excellence in teaching based on the new novel methods developed and piloted in the project by the education staff members. The project will advise governmental bodies (eg. Ministry of Education, etc.) on the minimum core competences in palliative care that must be acquired at the end of the nursing program.

PeatStop – Hulevesien hallinnan kehittämishanke Kainuussa ja Karjalassa

Project duration:
2019 - 2023
Source of funding:
Karelia ENI CBC 2014-2020
Partners:
REGIONAL COMPANY WATER AND ECOLOGY LLC, Petrozavodsk City Administration, Kajaanin kaupunki
Budget:
221 704
Project manager:
Laatikainen Outi
Project description
PeatStop-projekti pureutuu hulevesien hallintaan Karelia CBC-ohjelman toimialueilla. Projektin tarkoituksena on löytää kestäviä ratkaisuja hulevesivalumien tuomiin ympäristökuormituksiin, esimerkiksi asentamalla suodattimia ja hapetuslaitteita vesistöihin Kainuussa ja Karjalassa. PeatStop tähtää kehittämään käytännön ratkaisuja, joilla parannetaan kaupunkiympäristöjen vesistöjen tilaa, ja estetään niiden rehevöitymistä ja saastumista.

BLITZ Business of Literary Zones

Project duration:
2018 - 2022
Source of funding:
Interreg NPA 2014-2020
Budget:
273 415
Project manager:
Sever Filip
Project description
Spot-lit will develop and trial literary development models for SME's in the regions of Scotland, Ireland, Northern Ireland and Finland. Various literary figures, associations, events and locations will be utilized in increasing the visibility, reach and offering of the literary assets across the NPA. Mobile applications, social media, events and products will be created to reach audiences and preserves the literary richness of the regions.

REMAC - Lietteiden käsittelyn investointihanke

Project duration:
2020 - 2023
Source of funding:
Karelia ENI CBC 2014-2020
Partners:
Puolangan kunta, Mikko Ahokas Consulting Oy, Kostomuksha town administration, Kondopoga town administration, Municipal public enterprise “Gorvodokanal of the Kostomuksha town district", REGIONAL COMPANY WATER AND ECOLOGY LLC
Budget:
306 442
Project manager:
Laatikainen Outi
Project description
Karelia CBC –ohjelman rahoittama hanke tuo Kainuulaisen biokaasutuotannon nykyaikaan. Hankkeessa investoidaan Puolangalle jätevesilietteiden käsittelyyn tarkoitettu pienehkön mittakaavan biokaasureaktori, joka palvelee jatkossa Puolangan ja lähikuntien tarpeita. Venäjän Karjalassa REMAC aloittaa mahdollisimman tehokkaan ja ympäristöystävällisen lietteen avoimen kompostoinnin. Syntynyttä maaperää käytetään maanparannusaineena ja maisemointiin. Aiemmin Kostamuksessa ei ole ollut maaperän tuotantoa ollenkaan, ja kaikki viherrakentamisen materiaali on kuljetettu muualle. Tarvittavat hankinnat on jo tehty yhteistyössä suomalaisten hankekumppaneiden kanssa. Kompostoinnin pilotointi on tarkoitus aloittaa kesällä 2022. Osana hanketta toteutetaan myös sarja uusia teknologiademonstraatioita jäteveden- ja lietteenkäsittelyn parantamiseksi.

FASTER

Project duration:
2019 - 2022
Source of funding:
Horisontti 2020
Budget:
303 750
Project manager:
Sever Filip
Poster:
Project description
FASTER will develop and trial technologies for first responders. The aim of the project is to collaborate with first responders in developing effective tools and technologies to improve operations, enhance situational awareness during disasters and increase the security of civilians and first responders. These include drones, ground robots, smart textiles, building sensors, mission management software, K9 sensors and more. The tools are trialed in various disaster scenarios in Finland, Spain, Italy, Greece, Poland and France.
Show more