hakijalle.jpg

Etusivu>Hakijalle>Hakeminen

Hakeminen vieraskieliseen koulutukseen

 

Kajaanin ammattikorkeakoulussa voit opiskella kokonaan englanniksi kolmessa koulutuksessa. Opiskelu englanninkielisissä koulutuksissa tarjoaa sinulle ainutlaatuisen mahdollisuuden saada todellista tuntumaa kansainväliseen ilmapiiriin, sillä suuri osa opiskelijoista tulee muualta kuin Suomesta. Opiskelijoiden suositellaan suorittavan osa opinnoista ulkomailla joko ulkomaisessa yhteistyökorkeakoulussa opiskeluvaihdossa (1 - 2 lukukautta) tai harjoittelussa ulkomaisessa yrityksessä.

Kajaanin ammattikorkeakoulun englanninkieliset koulutukset:

Bachelor's Degree in International Business
Aloituspaikat: 20, opintojen laajuus 210 opintopistettä, noin 3,5 vuotta

International Business –koulutusohjelmassa opiskelet mm. kansainvälistä liiketoimintaa, johtamistaitoja, markkinointia, kansainvälistä lainsäädäntöä, logistiikkaa, projektien hallintaa ja viestintää. Lisäksi sinulla on mahdollisuus suorittaa kaksoistutkinto Saksassa (opiskelukieli englanti).

Bachelor's Degree in Sports and Leisure Management
Aloituspaikat: 20, opintojen laajuus  210 opintopistettä, noin 3,5 vuotta

Englanninkielisessä liikunnanohjaajakoulutuksessa opiskelet mm. vuorovaikutustaitoja, kieliä, liikuntaneuvontaa, anatomiaa ja fysiologiaa, liikunnanohjausta sekä valmennuksen suunnittelua ja seurantaa erilaisille ryhmille. Syventävissä opinnoissa suuntaudut aktiviteettimatkailuun ja personal trainingiin.

Bachelor's Degree in Tourism 
Aloituspaikat: 20, opintojen laajuus  210 opintopistettä, noin 3,5 vuotta 

Englanninkielisessä restonomikoulutuksessa liikunnanohjaajakoulutuksessa opiskelet mm. vuorovaikutustaitoja, kieliä, liikuntaneuvontaa, anatomiaa ja fysiologiaa, Hakeminen

Hakemukset täytetään osoitteessa www.opintopolku.fi hakuaikana. Keväällä on kaksi hakuaikaa; ensimmäisellä hakuajalla tammikuussa on haettavana vieraskielinen koulutus ja toisella hakuajalla maalis-huhtikuussa suomenkielinen koulutus sekä englanninkielinen koulutus. Hakija voi päättää kumpaa hakuaikaa käyttää. Ensimmäisellä hakuajalla valintakokeet on järjestetty sekä Kajaanissa että ulkomailla yhteistyössä FINNIPS-verkoston kanssa. Toisella hakuajalla valintakoe järjestetään ainoastaan Kajaanissa. Yhdellä hakulomakkeella hakija voi esittää enintään kuusi hakutoivetta. Huomaathan, että sama hakulomake on käytössä sekä ensimmäisellä että toisella hakuajalla!

 

Valintakokeet

Bachelor's Degree in International Business:
Ensimmäisen hakuajan hakijoille järjestetään valtakunnallinen valintakoe 19.4.2017. Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Osa kokeesta pohjautuu ennakkoaineistoon. Valintakoe koostuu esseetehtävästä, monivalintakysymyksistä, matemaattis-loogisista tehtävistä sekä ryhmähaastattelusta. Ennakkoaineisto julkaistaan jokaisen valtakunnallista koetta käyttävän ammattikorkeakoulun internet-sivuilla tammikuussa 2017. Valintakokeen jokainen osio on suoritettava hyväksyttävästi.

Toisen hakuajan hakijoille järjestetään valintakoe toukokuussa Kajaanissa. Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Valintakoe koostuu esseetehtävästä, monivalintakysymyksistä, matemaattis-loogisista tehtävistä sekä ryhmähaastattelusta. Ei ennakkoaineistoa. Valintakokeen jokainen osio on suoritettava hyväksyttävästi. Toisessa haussa ei hyväksytä muussa ammattikorkeakoulussa suoritettua valintakoetulosta.

Bachelor's Degree in Sports and Leisure Management:
Ensimmäisen hakuajan valintakoe järjestetään Kajaanissa 27.4.2017. Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Valintakoe koostuu esseetehtävästä, liikuntatetesteistä, ohjaustuokiosta sekä haastattelusta. Valintakokeessa arvioidaan hakijan motorisia kykyjä, ryhmän käsittelytaitoa, ohjaustaitoja, persoonallisuutta, kirjallista tuotoskykyä, motivaatiota ja alasuuntautuneisuutta. Valintakokeen jokainen osio on suoritettava hyväksyttävästi. Emme hyväksy toisessa ammattikorkeakoulussa suoritettua Sports and Leisure Management -valintakoetta.

Toisen hakuajan valintakoe on vastaava ja se järjestetään toukokuussa 2017.

Bachelor's Degree in Tourism:
Ensimmäisen hakuajan valtakunnallinen valintakoe järjestetään Kajaanissa 20.4.2017. Valintakokeessa painotetaan soveltuvuutta alan koulutukseen. Valintakokeessa on seuraavat osiot: motivaatio, essee-artikkeli ja matemaattis-looginen ajattelu. Ei ennakkomateriaalia.

Toisen hakuajan valintakoe on vastaava ja se järjestetään toukokuussa 2017. Toisessa haussa ei hyväksytä muussa ammattikorkeakoulussa suoritettua valintakoetulosta.

 

Opiskelijavalinnat


Lisätietoa opiskelijavalinnoista sekä hakemiseen liittyvistä käytännöistä ja koulutuksista löydät Opintopolusta sekä englanninkielisiltä sivuiltamme.