hakijalle.jpg

Etusivu>Hakijalle>Hakeminen>Siirtohaku

Siirtohaku ja siirto-opiskelijat

 

Ammattikorkeakoululaissa siirto-opiskelijalla tarkoitetaan opiskelijaa, jonka opiskeluoikeus siirtyy korkeakoulun sisällä niin, että tutkintonimike vaihtuu tai siirtyy korkeakoulusta toiseen. Opiskelija voi hakea siirtoa toisesta korkeakoulusta Kajaanin ammattikorkeakouluun suorittamaan samaa tutkintoa/tutkintonimikettä samassa koulutusohjelmassa/koulutuksessa. Vuoden 2016 alusta alkaen siirtoa voi hakea myös eri tutkintoon kuin se, mitä hakija on ollut lähtökorkeakoulussa suorittamassa.  

Kun opiskelija siirtyy korkeakoulun sisällä niin, ettei tutkintonimike vaihdu, kyse ei ole siirto-opiskelijasta vaan tutkinto-ohjelman/koulutusohjelman vaihtajasta. Siirtohakuja koskee normaali valintojen oikaisumenettely.

1. Siirtohaut toteutetaan opintopolussa. ( www.opintopolku.fi)
2. Siirtoa voi hakea alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa suorittava henkilö.
3. Siirtoanomuksen hyväksymisen edellytyksenä on, että hakija on ollut lähtökorkeakoulussa läsnäolevana opiskelijana pääsääntöisesti vähintään yhden vuoden.
4. 
Vastaanottava korkeakoulu määrittelee suoritettujen opintojen soveltuvuuden tavoitetutkintoon sekä vaadittavan opintomenestyksen.
5. Opiskelijan tulee olla suorittanut uuteen tutkintoon sisällytettäviä opintoja vastaanottavan korkeakoulun määrittelemä opintopistemäärä.
6. Hakijan tulee olla edistynyt aikaisemmissa opinnoissaan tavoitteellisesti.
7. Hakijalla tulee olla riittävästi opintojen suoritusaikaa jäljellä. Vastaanottava korkeakoulu arvioi uuden tutkinnonsuoritusoikeuden mukaisen suoritusajan riittävyyden tutkinnon suorittamiseen. Arvioinnissa otetaan huomioon siirron perusteena olevan opiskeluoikeuden mukaiseen opiskeluun käytetty aika. Opiskelijan opinto-oikeusaika on alkanut kulua opiskelijan otettua paikan sitovasti vastaan edellisessä koulutuksessa.
8. Valinnassa huomioidaan opinnot, joiden suorittamisen hakija pystyy osoittamaan hakuvaiheessa. Hakija on suorittanut opintoja vähintään 22 op / lukukausi tai 45 op / lukuvuosi (poislukien hyväksiluvut).
9. Vastaanottava korkeakoulu voi järjestää tarvittaessa myös valinta/soveltuvuuskokeet.

Tarkemmat ohjeet hakemiseen ja liitteisiin löytyy Opintopolusta kunkin hakukohteen tiedoista.

Siirto-opiskelijavalintojen aikataulu:

Hakuajat 2017:
2. - 16.5. (syksyllä alkavat opinnot)
1. - 15.11. (keväällä alkavat opinnot)

Tulosten julkaisu viimeistään:
30.6. (syksyllä alkavat opinnot)
15.12. (keväällä alkavat opinnot)

Opiskelupaikan vastaanotto:
31.7. mennessä (syksyllä alkavat opinnot)
31.12. mennessä (keväällä alkavat opinnot)