Opiskelu_nettii.jpg

Etusivu>Opiskelijalle>Opiskelijan edut>Vakuutus- ja oikeusturva

Vakuutus- ja oikeusturva

Tapaturman tai vahingon sattuessa opiskelijan tulee välittömästi ottaa yhteyttä ohjaavaan opettajaan ja/tai rehtorin toimistoon (johdon assistenttiin tai toimistosihteeriin). Jokaisesta tapaturmasta/vahingosta (myös hoitotyön koulutusohjelmassa ns. piikkivahingot) tulee täyttää vakuutustodistus ja vahinkoilmoitus. Vaikka tapahtumasta ei aiheutuisikaan isoja terveydellisiä ongelmia vahinkohetkellä, mutta jälkikäteen ilmenee joitain vaivoja, tapahtumaa on pitemmän ajan kuluttua vaikea saada vakuutuksen piiriin.

Opiskeljoiden vakuutusturva ja korvauksenhakuohjeet 
Vakuutus eri tilanteissa
Matkavakuutusohje opiskelijat.pdf

Matkavakuutus.pdf

KAMK:n vakuutukset

Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus

Kaikki opiskelijat on vakuutettu vapaaehtoisella ryhmätapaturmavakuutuksella. Vakuutuksen piirin kuuluvat  ammattikorkeakoulun opiskelijat opetuksen aikana, voimisteltaessa, välitunneilla sekä otettaessa osaa koulun opetussuunnitelman puitteissa järjestettäviin urheilusuorituksiin, retkiin, yritysvierailuihin jne. sekä matkalla asunnolta suorinta tietä kouluun sekä työharjoitteluun tai koulusta ja työharjoittelusta asunnolle. Vakuutus on voimassa myös ulkomailla. Vakuutus kattaa vamman hoitokulut, lääkärin palkkiot, lääkkeet, laboratoriotutkimukset ja joissain tapauksissa kuntoutuksen.

Lakisääteinen tapaturmavakuutus

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy on vakuuttanut lakisääteisellä tapaturmavakuutuksella opiskelijat opiskelijatapaturma-asetuksen mukaisesti käytännön harjoittelutöissä sattuvien tapaturmien varalta. Myös työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen opiskelijat on vakuutettu lakisääteisellä tapaturmavakuutuksella. Vakuutus on voimassa myös ulkomailla.

Työharjoittelijavakuutus

Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden harjoittelun/työssä oppimisen jaksojen aikana työharjoittelupaikan tai asiakkaan omaisuudelle sattuneet vahingot on vakuutettu Pohjolassa sellaisten vahinkojen varalta, joka on välitön seuraus opiskelijan toimesta. Vakuutuksen voimassaoloalue on EU + Norja, Islanti ja Sveitsi.

Matkavakuutus ulkomailla

Vakuutettuina ovat opiskelijat opiskeluun liittyvillä matkoilla. Vakuutukset ovat voimassa enintään kuusi kuukautta yhtäjaksoisesti kestävillä opiskeluun liittyvillä ulkomaanmatkoilla. Vakuutetuilla tulee olla varsinainen koti Suomessa ja matkustajavakuutuksessa vakuutetun tulee olla oikeutettu Suomen sairausvakuutuslain mukaisiin korvauksiin. HUOM! Matkavakuutus ei ole siis voimassa ulkomaalaisten opiskelijoiden kohdalla. Matkatavaravakuutuksen ottamisesta tulee jokaisen opiskelijan huolehtia itse.

Lue tarkemmin vakuutusten sisällöstä yllä olevista linkeistä.

Hoida vahinkoilmoituksen teko rehtorin toimistossa toimistosihteeri Jaana Karjalaisen tai johdon assistentti Anne Väätäisen luona.
 

Lisätiedot:

Toimistosihteeri Jaana Karjalainen
puh. 044 7157 014

Johdon assistentti Anne Väätäinen
puh. 044 7101 602

Hallinto- ja talousjohtaja Merja Mäkinen
puh. 044 7101 601

Email: etunimi.sukunimi@kamk.fi