Etusivu / fi / Opiskelijalle / Opiskelijan edut / Vakuutus- ja oikeusturva

Vakuutus- ja oikeusturva


Tapaturman tai vahingon sattuessa opiskelijan tulee välittömästi ottaa yhteyttä ohjaavaan opettajaan ja/tai rehtorin toimistoon (johdon assistenttiin tai toimistosihteeriin). Jokaisesta tapaturmasta/vahingosta (myös hoitotyön koulutuksessa ns. piikkivahingot) tulee täyttää vahinkoilmoitus. Vaikka tapahtumasta ei aiheutuisikaan isoja terveydellisiä ongelmia vahinkohetkellä, mutta jälkikäteen ilmenee joitain vaivoja, tapahtumaa on pitemmän ajan kuluttua vaikea saada vakuutuksen piiriin.

KAMK:n vakuutukset

Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus
Kaikki opiskelijat on vakuutettu vapaaehtoisella ryhmätapaturmavakuutuksella. Vakuutus on voimassa opetussuunnitelman mukaisessa toiminnassa sekä tähän liittyviem välittömien matkojen aikana. Vakuutus on voimassa myös ulkomailla. Kelan piiriin kuulumattomat opiskelijat eivät sisälly vakuutukseen.

Lakisääteinen tapaturmavakuutus
Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy on vakuuttanut lakisääteisellä tapaturmavakuutuksella opiskelijat opiskelijatapaturma-asetuksen mukaisesti käytännön harjoittelutöissä sattuvien tapaturmien varalta. Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen opiskelijat on vakuutettu sen ammattikorkeakoulun vakuutuksessa, jossa opiskelija on kirjoilla. Vakuutus on voimassa myös ulkomailla.

Työharjoittelijavakuutus
Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden harjoittelun/työssä oppimisen jaksojen aikana työharjoittelupaikan tai asiakkaan omaisuudelle sattuneet vahingot on vakuutettu Pohjolassa sellaisten vahinkojen varalta, joka on välitön seuraus opiskelijan toimesta. Vakuutuksen voimassaoloalue on koko maailma poislukien USA ja Kanada.

Matkavakuutus ulkomailla
Vakuutettuina ovat opiskelijat opiskeluun liittyvillä matkoilla. Vakuutukset ovat voimassa enintään kuusi kuukautta yhtäjaksoisesti kestävillä opiskeluun liittyvillä ulkomaanmatkoilla. Vakuutetuilla tulee olla varsinainen koti Suomessa ja matkustajavakuutuksessa vakuutetun tulee olla oikeutettu Suomen sairausvakuutuslain mukaisiin korvauksiin. HUOM! Matkavakuutus ei ole voimassa ulkomaalaisten opiskelijoiden kohdalla, ei riskialueilla eikä riskialttiissa lajeissa. Matkatavaravakuutuksen ottamisesta tulee jokaisen opiskelijan huolehtia itse. 

Löydät intrasta todistukset/ohjeet ulkomailla opiskeluun ja harjoitteluun liittyvästä vakuutusturvasta.

Hoida vahinkoilmoituksen teko rehtorin toimistossa toimistosihteeri Jaana Karjalaisen tai johdon assistentti Anne Väätäisen luona. 

Vakuutusturva eri tilanteissa

Tarkista taulukosta opiskelijoiden vakuutusturva eri tilanteissa.

Lue lisää
Lisätiedot
Toimistosihteeri Jaana Karjalainen
puh. 044 7157 014

Johdon assistentti Anne Väätäinen
puh. 044 7101 602

Hallinto- ja talousjohtaja Merja Mäkinen
puh. 044 7101 601

Email: etunimi.sukunimi@kamk.fi