uusiopiskelija_tausta.jpg

Etusivu>Opiskelijalle>Ohjeet ja materiaalit uusille opiskelijoille

Uudelle opiskelijalle

 

Onneksi olkoon kuva.jpg

 

 

Tervetuloa opiskelemaan
Kajaanin ammattikorkeakouluun!

 

Monimuotototeutuksissa sinun opintosi alkavat orientaatiopäivilä. Orientaatiopäivät ovat sinulle perehdytystä 3.5-4 vuoden työtehtävään johon sinut on juuri valittu.

Päivien aikana tutustut kampukseemme, omaan ryhmääsi, opettajiisi ja muihinkin palveluihin joita tarvitset opintojesi aikana. Tietysti sinua opastetaan myös oman alasi opintoihin ja varmaankin ensimmäiset opintojaksot alkavat jo orientaatioviikolla.

Alakohtaiset tiedot opintojen aloittamisesta ja ensimmäisten päivien työjärjestyksestä löydät vasemmalta valikosta.

 

Varmistaaksesi opiskelupaikkasi, muista tehdä seuraavat asiat:
 1. Ota opiskelupaikka vastaan.
 2. Ilmoittaudu samalla läsnä- tai poissaolevaksi.
 3. Lähetä todistuskopiot opintotoimistoon.
 4. Tuo alkuperäiset todistukset tarkistettaviksi opintojen aloituspäivänä.

 

Ohjeita Ylivieskaan restonomikoulutukseen valituille hakijoille

Muistathan 24.1.2018 klo 15 mennessä tehdä seuraavat asiat, jotta varmistat opiskelupaikkasi ja pääset aloittamaan opinnot yhdessä opiskeluryhmäsi kanssa.

Lähetä sähköpostia osoitteeseen opintoimisto@kamk.fi,
sisällytä viestiin seuraavat asiat:

1. Ilmoita viestissä, otatko opiskelupaikan vastaan 

Mikäli et ole ottanut opiskelupaikkaa vastaan määräaikana, menetät sinulle varatun opiskelupaikan.

 

2. Ilmoittaudu läsnäolevaksi opiskelijaksi 

Ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi lukuvuodelle vain,

  • jos suorittaa asevelvollisuutta, siviilipalvelua tai naisten vapaaehtoista asepalvelua
  • on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla tai
  • ei voi sairauden tai vamman vuoksi aloittaa opintoja ja on siis poissa lukukauden tai lukuvuoden.

3.Lähetä kopiot tutkinto- ja/koulutodistuksista

Opiskelupaikan vahvistamista varten lähetä kopiot yhteishaussa käyttämistäsi todistuksista sähköpostin liitteenä  seuraavasti:

1. AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen valitut opiskelijat
• lukion päättötodistus siinä tapauksessa, jos sinulla ei ole yo-tutkintotodistusta
• Suomessa suoritetut ammatilliset perustutkinnot, ammatti- tai erikoisammattitutkinnot, opistoasteen tutkinnot tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnot
• hakukauden aikana valmistuneiden EU/ETA -kansalaisten ulkomailla suorittamat tutkinnot ja viralliset käännökset todistuksista, jotka eivät ole suomen, ruotsin tai englannin kielellä
• European/International Baccalaureate ja Reifeprüfung Diplomat
• työtodistukset vain, jos olet tullut valituksi liiketalouden monimuotokoulutukseen
• poissaolevaksi ilmoittautuneet toimittavat lisäksi todistukset poissaoloon oikeuttavista perusteista. 

  • sähköpostin liitetiedostoina, esimerkiksi pdf-, jpg- tai word-muodossaAlkuperäisten todistusten tarkistaminen

Tuo mukanasi alkuperäiset tutkintotodistukset ensimmäisenä opiskelupäivänä. Alkuperäisiä todistuksia verrataan hakijan toimittamiin todistuskopioihin kahden ensimmäisen opiskeluviikon aikana.

 

Opiskelijavalinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes todistukset on tarkistettu. Mikäli hakija on antanut haussa virheellisiä tietoja, ei toimita pyydettyjä todistuksia määräaikana tai kopiot ja alkuperäiset todistukset poikkeavat toisistaan, ammattikorkeakoulu voi purkaa opiskelijavalinnan.

 

Lukuvuoden aikataulut

Lukuvuoden kokonaiskesto on 40 viikkoa ja lukuvuosi 2018 - 2019 alkaa uusille opiskelijoille 28.8.2018 

  • Syyslukukaudella lähiopetus päättyy 20.12.2018.
  • Kevätlukukaudella lähiopetusta on 10.1. – 31.5.2019.
  • Lukuvuoteen sisältyy itsenäisen opiskelun viikkoja, jotka ovat 42/2018, 1-2 /2019, 10/2019 sekä 22 – 24/2019. Ko. viikoilla ei ole lähiopetusta.
  • Loma-aika on viikoilla 51 – 52 (21.-31.12.2018). 

Kayttiskuvake2017.jpg

Ylivieskan restonomikoulutuksen lähipäivät keväällä 2018
22-23.2.
15.-16.3.
5.-6.4.
12.-13.4
26.-27.4.
17.-18.5.
7.-8.6.