Opiskelu_nettii.jpg

Etusivu>Opiskelijalle>Kansainvälisyys>Harjoittelijavaihto

Harjoittelijavaihto ulkomaille

Mahdollisuus harjoittelun suorittamiseen ulkomailla kannattaa hyödyntää opiskeluaikana. Tulevaa työuraasi ajatellen työkokemus ulkomailta on merkittävä etu työmarkkinoilla, työnantajille se osoittaa kykyäsi ottaa riskejä ja selviytyä erilaisissa ympäristöissä. 

Harjoittelijavaihdon edellytykset

Ulkomailla suoritettavaa harjoittelua koskevat samat säännöt kuin kotimaassa tapahtuvaa harjoitteluakin. Yleensä opiskelijat suorittavat ulkomailla joko 3 kk tai tai 5 kk mittaisen harjoittelun. Koska harjoittelu ulkomailla on osa tutkintoa, voit saada vaihtoajallesi ulkomaan opintotukea sekä hakea apurahaa KAMKlta. Apurahan saamisen edellytys on, että vaihdon pituus on vähintään on 2 kk.

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus
Ennen ulkomaiseen harjoitteluun lähtemistä sinun on suoritettava vähintään kaksi käytännön harjoittelujaksoa kotimaassa. Ulkomailla suoritettavan harjoittelun pituus on yleensä 3 kk.

Harjoittelupaikan hakeminen

Kansainvälisessä harjoittelussa on jatkuva hakuaika muilla aloilla paitsi sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutuksessa. Ulkomaan harjoittelun suunnitteleminen tulee kuitenkin aloittaa hyvissä ajoin, vähintään puolta vuotta ennen toivottua harjoitteluajankohtaa. Mieti, mitä haluat harjoittelussasi tehdä ja oppia, missä haluat harjoittelun suorittaa ja miksi.

Opiskelijat etsivät harjoittelupaikkansa pääsääntöisesti itse. Paikkaa etsiessä kannattaa kysyä ammattikorkeakoulun kontakteista ja käyttää myös omat kontaktit hyödykseen. Laadi harjoittelupaikkahakemus ja ansioluettelo eli CV kohdemaan kielellä tai englanniksi. Myös some-kanavat kannattaa hyödyntää. KV-palveluista saat apua hakemusten laatimisessa ja käytännön asioissa.

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijat saavat harjoittelupaikkansa pääsääntöisesti yhteistyökorkeakoulujen kautta. Harjoitteluvaihto ulkomailla kestää yleensä 3 kk. Vuosittain on kaksi hakuaikaa. Hakuaika seuraavan kevään vaihtoon on syyskuu. Seuraavan syksyn haku on helmikuussa. Hakeminen tapahtuu täyttämällä sähköinen hakulomake ASIOssa. Hakuajan päätyttyä KV-koordinaattori ottaa yhteyttä kaikkiin hakijoihin, haastattelee hakijat sekä kertoo, kuinka hakuprosessi jatkuu.

Matkaopas maailmalle toimii käsikirjana ulkomaille harjoittelemaan lähtevälle tai sitä suunnittelevalle opiskelijalle. Oppaasta löydät vastaukset yleisimpiin vaihtoon liittyviin kysymyksiin. Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijoiden harjoittelupaikat ulkomailla löydät kohdasta yhteistyökorkeakoulut.

Harjoittelu ulkomailla

Seuraava toimintaohje on tarkoitettu kaikille muille KAMKn koulutuksille paitsi sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutukselle.

Kun harjoittelupaikka on löytynyt

 • Harjoittelusopimus
  • Ota yhteys koulutuksesi KV-koordinaattoriin / vieraskielisissä koulutuksissa harjoittelukoordinaattoriin, hän hyväksyy harjoittelupaikan ja ohjeistaa, minkälaista harjoittelusopimusta käytät. Pääsääntönä on, että EU-alueella käytetään Erasmus+ -harjoittelusopimusta, muissa maissa yleistä harjoittelusopimusta
  • Toimita kopio harjoittelusopimuksesta KV-palveluihin
 • Vaihtohakemus
  • Täytä vaihtohakemus ASIOssa
 • Apurahahakemus
  • Sähköisen apurahahakemuksen löydät intranetistä opiskelijoiden lomakkeista
 • Olosuhdemuutosilmoitus 
  • Opintotukea KV-harjoitteluun haetaan sähköisellä olosuhdemuutosilmoituksella. KAMK toimittaa olosuhdeilmoituksen vaatimat liitteet suoraan KELAlle
 • KAMKn vakuutusturva vaihdon aikana
  • Koko vaihtoajalle on automaattisesti voimassa vapaaehtoinen ja lakisääteinen tapaturmavakuutus (kaikki maat), työrharjoittelijavakuutus (EU, Norja, Islanti, Sveitsi) ja matkavakuutus 6 kk (kaikki maat). Matkavakuutuskortin saat KV-palveluista. Hanki myös eurooppalainen sairaanhoitokortti KELAsta. Huom! EU- ja ETA-maihin ja Sveitsiin töihin muuttavien (= palkallinen harjoittelu) kohdalla jo lyhyt oleskelu riittää siirtämään sinut työskentelymaasi sosiaaliturvan piiriin. EU-sääntöjen perusteella voit kuulua vain yhden valtion sosiaaliturvaan kerrallaan, ja yleensä tämä on se maa, jossa työskentelet. 
  • Täältä löydät lisää tietoa KAMKn vakuutusturvasta
 • Viisumi, oleskelulupa ja työlupa 
  • Lupia ei tarvita EU-maihin (rekisteröinti kyseisessä maassa, jos vaihto on yli 3 kk), EU:n ulkopuolisiin maihin tarvitaan yleensä aina. Tarkista asia suurlähetystön sivuilta. Mikäli harjoittelumaasi on Kanada tai Yhdysvallat, kannattaa tutustua myös CIMOn tarjoamaan palveluun.  
 • Erasmus+ ja OLS-kielitesti
  • pakollinen kaikille Erasmus+ -vaihtoon lähteville: testi ennen vaihtoa, vapaaehtoinen kielikurssi, testi vaihdon jälkeen
  • saat linkin testiin sähköpostiisi, kun vaihtoon liittyvät paperiasiat on hoidettu

 
Ennen harjoittelusta paluuta

 • Pyydä työnantajaa täyttämään Feedback from Employers -lomake
 • Pyydä työnantajaa allekirjoittamaan viikkopäiväkirjasi
 • Pyydä työnantajalta työ- tai harjoittelutodistus tai Erasmus-vaihdossa Erasmus+ Traineeship Agreement -lomakkeen  osio Traineeship Certificate 


Harjoittelusta palattuasi / harjoittelun hyväksilukeminen
   

 • Laadi harjoitteluraportti oman koulutuksesi ohjeiden mukaisesti
 • Liitä harjoitteluraporttisi liitteeksi viikkopäiväkirja
 • Palauta kaikki harjoitteluun liittyvät lomakkeet ja työnantajapalaute harjoitteluasi koordinoivalle opettajalle
 • Harjoittelun hyväksiluku: opettaja toimittaa tiedon harjoittelun suorittamisesta omalle opintosihteerillesi, joka kirjaa sen opintokortillesi. 


Loppuapurahan maksaminen

 • Tee ja palauta Digium-vaihtopalaute, ASIO- vaihtoraportti ja EU Survey -raportti (Erasmus+ -harjoittelu) sekä tee OLS-kielitesti  ja muut sinulle mahdollisesti annetut tehtävät 
 • Toimita harjoittelutodistuskopio KV-palveluihin, kun kyseessä on Erasmus+ -harjoittelu 

Matkaopas maailmalle

Capture2.PNG

Työpaikkahakemusmalli
LinkedIn on kansainvälinen työnantajien käyttämä sosiaalisen median kanava osaajien etsintään. Voit hyöydyntää LinkedIniä myös harjoittelupaikkaa etsiessäsi.

Harjoittelusopimuksena käytetään myönnettävästä apurahasta riippuen joko kansainvälisen harjoittelun lomaketta tai Erasmus-harjoittelun lomakkeita. 

Sähköisen apurahan hakulomakkeen löydät intranetistä kohdasta opiskelijoiden lomakkeet: sopimus apurahan myöntämiseksi ulkomailla opiskeluun tai harjoitteluun.

Harjoittelusopimus, EU:n ulkopuoliset maat