hakijalle.jpg

Etusivu>Hakijalle>Avoin AMK

Avoin ammattikorkeakoulu

Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot soveltuvat sinulle, joka

  • haluat lisätä työelämässä tarvitsemaasi osaamistasi
  • suunnittelet hakeutuvasi ammattikorkeakouluopintoihin tai ylempiin ammattikorkeakouluopintoihin
  • haluat kehittää yleissivistystäsi sinua kiinnostavissa asioissa
  • etsit omaa alaasi
  • olet vailla opiskelupaikkaa tai
  • opiskelet harrastusluonteisesti.

Lue lisää Avoimesta AMK:sta Opintopolussa.

 

Avoimen ammattikorkeakoulun koulutustarjonta

Avoimessa ammattikorkeakoulussa voit opiskella ammattikorkeakoulututkintoihin kuuluvia opintojaksoja. Voit opiskella esimerkiksi Sinua kiinnostavan opintojakson, suorittaa täydennyskoulutuksen tai räätälöidyn koulutuksen erillistarjonnasta tai aloittaa tutkintoon johtavan koulutuksen opinnot avoimen AMK:n polkuopiskelijana.

Avoin AMK -opiskelu on avointa kaikille iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Opinnot toteutetaan monimuoto-opetuksena, opetusta voi olla päivisin, iltaisin, viikonloppuisin, verkko-opintoina jne, joten ne soveltuvat hyvin esim. yrittäjille ja yritysten henkilöstölle, julkishallinnon alalla toimiville, opiskelijoille ja kaikille itsensä kehittämisestä ja oman osaamistasonsa lisäämisestä kiinnostuneille. 

Tutustu tutkintokoululutusten opetussuunnitelmiin, joista löytyvät opintojaksojen tarkemmat kuvaukset. Integroitujen opintojen aikataulut voit kysyä avoimen amk:n toimistosta. Erillistarjonnan ja verkko-opetustarjonnan löydät koulutustarjottimeltamme. 

Avoimen AMK:n opinnot järjestetään tutkinto-opetuksen ryhmien mukana vapailla opiskelijapaikoilla, verkko-opintoina tai erillistarjonnassa omina ryhminään. Opinnoista voit itse valita ne aihealueet, jotka parhaiten palvelevat tavoitteitasi. Huomioi, että joissakin opintojaksoissa voi olla edeltävyysehtoja, eli osallistujalla täytyy olla suoritettuna jokin aikaisempi opintojakso.

Avoin AMK -opetus tarjoaa Sinulle käytännönläheisen ja joustavan polun opiskella myös kohti tutkintoa. Voit edetä opinnoissasi omaa tahtia esim. työn ohessa. Avoimen AMK:n kautta Sinulla on mahdollisuus tutustua amk-opintoihin tai tiettyyn alaan ennen tutkinto-opiskelijaksi hakeutumista. Opinnot valmentavat myös valintakokeisiin.

Koko tutkintoa ei avoimessa AMK:ssa voi suorittaa. Opintoja voidaan hyväksyä osaksi tutkintoa, jos myöhemmin haet ja tulet valituksi Kajaanin ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi.

Opintojaksojen hinnat riippuvat niiden laajuudesta: 1 opintopiste maksaa osallistujalle 15 €. Käytössämme on myös vuosimaksu 250 € maksukatto, jonka maksamalla voit suorittaa enintään 60 opintopistettä kalenterivuoden aikana. Kurssimaksuista ei myönnetä erillisiä alennuksia.

Avoimen AMK:n opintojaksot ovat AMK-tutkintojen ja ylempien AMK-tutkintojen opetussuunnitelmien mukaisia, ja niiden suorittamisesta saat todistuksen.

Opintojaksoille ilmoittaudutaan koulutuskalenterin kautta tai sähköpostilla osoitteeseen: avoinamk(at)aikopa.fi tai puhelimitse numeroihin 044 710 1124 tai 044 715 7097. Ilmoittautuminen päättyy kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkamista. Opiskelijat otetaan ryhmiin ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisen voi perua viikkoa ennen koulutuksen alkamista ilman kustannuksia. Myöhemmin tapahtuneista perumisista perimme kurssimaksun kokonaisuudessaan, ellei peruuntuminen ole aiheutunut sairastumisesta ja siitä ei ole esittää lääkärintodistusta.

 

Tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n polkuopintojen kautta  

 

Avoimen AMK:n polkuopintojen kautta on mahdollista aloittaa opiskelu kohti tutkintoa. Opinnot ovat tavoitteellisia ja niitä ohjataan, joten saat hyvän alun tutkinto-opintoihin.

Polkuopintoihin on oma hakuprosessi ja polkuopiskelija sitoutuu suorittamaan avoimen AMK:n polkuopinnoissa 60 opintopistettä (noin vuoden opinnot). Kun vaaditut opinnot on suoritettu, polkuopiskelija hakee erillishaussa samaan koulutukseen tutkinto-opiskelijaksi jatkamaan opintojaan kohti AMK- tai YAMK-tutkintoa.

Polkuopinnoissa on rajallinen määrä opiskelupaikkoja. Polkuopinnot räätälöidään aina tapauskohtaisesti ja yleensä niissä suoritetaan tutkintokoulutuksen ensimmäisen vuoden opintoja. Opinnot järjestetään tutkinto-opetuksen ryhmien mukana vapailla opiskelijapaikoilla.

Polkuopinnoissa suoritetut opinnot ovat hyväksiluettavissa osaksi ammattikorkeakoulututkintoa, jos myöhemmin hakeudut opiskelemaan Kajaanin ammattikorkeakouluun. Opintoja voidaan hyväksyä myös osaksi jonkin toisen ammattikorkeakoulun tutkintoa. Varmista kuitenkin asia etukäteen omasta ammattikorkeakoulustasi.

Avoimen AMK:n opiskelijana et saa valtion myöntämää opintotukea. Mahdollinen oikeus työttömyysetuudella opiskeluun Sinun tulee selvittää itse lähimmästä TE-toimistosta, ammattiliitostasi tai KELA:lta. 

 

Polkuopintoihin hakeminen

Hakeminen avoimen AMK:n polkuopintoihin tapahtuu sähköisellä lomakkeella. Hakemuksen voi toimittaa myös henkilökohtaisesti avoimen AMK:n toimistoon (os. Ketunpolku 3, Kajaani). Paperinen hakulomake on tulostettavissa suomeksi ja englanniksi. Huom! Hakemuksia vastaanotetaan vasta hakuajan alkamisen jälkeen.

Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä ja hakemuksen saapumisjärjestyksen perusteella hakijoille järjestetään haastattelu tai soveltuvuustesti.

Valintakriteerit

1) henkilöt, jotka sitoutuvat suorittamaan polkuopinnot kokonaisuudessaan, valitaan hakemisjärjestyksessä. Ennen polkuopiskelupaikan myöntämistä tapaamme hakemuksen saapumisjärjestyksen perusteella paikkaan oikeutetut henkilöt.
2) jos vapaita polkuopiskelupaikkoja jää, voidaan niihin ottaa henkilöitä suorittamaan pienempää määrää opintojaksoja
3) vieraskielisiin koulutuksiin pätevät samat kielitaitovaatimukset kuin tutkinto-opiskelijoilla.
4) Sosiaali- ja terveysalalle hakevan hakijan terveydentila:
Sosiaali- ja terveysalalle valitulla opiskelijalla tulee olla sellainen terveydentila ja toimintakyky, mikä ei ole esteenä alan opiskelulle, muutoin ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan.

Sosiaali- ja terveysalan ammattiin hakeutuvan tulee huomioida, että
•opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa
•esim. tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet ja allergiat voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä,
•veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa opintopolkua tai työhön sijoittumista,
•ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle ja
•useissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä hoidetaan infektioille alttiita potilaita ja niissä työskentely edellyttää henkilökunnalta kunnossa olevaa rokotussuojaa.

Ammattikorkeakoulu voi pyytää rikostaustaotteen opiskelijoilta, joiden harjoitteluun liittyy olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä. (Ammattikorkeakoululaki 352/2003, 25 b §.) Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä tieto opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

 

Tutkinto-opiskelijaksi hakeminen polkuopintojen kautta

Suoritettuasi vähintään 60 opintopistettä avoimen ammattikorkeakoulun polkuopinnoissa, voit hakea Kajaanin ammattikorkeakouluun tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa. Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen osalta erillishaku on mahdollinen, kun opintopisteitä on suoritettuna alasta riippuen 15 - 30. 

Avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettujen opintojen tulee olla haettavaan tutkintoon kuuluvia. Amk-tutkintoon haettaessa suoritetuista opinnoista vapaasti valittaviin opintoihin hyväksiluettavia voi olla enintään 5 op:tä. Myös muissa avoimissa ammattikorkeakouluissa kuin Kajaanin avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritetut opinnot hyväksytään. Poikkeuksen tähän muodostavat ylemmät amk-tutkinnot, joissa ainakin osa opinnoista on oltava suoritettuna Kajaanin avoimeen ammattikorkeakouluun.

Avoimen opiskelijoille ei ole hakukelpoisuusvaatimuksia, eli opintoja voi suorittaa Avoimen kautta vaikka hakukelpoisuus ei täyty. YAMK-hakukelpoisuuden on kuitenkin täytyttävä siinä vaiheessa, kun riittävä opintopistemäärä on suoritettu ja avoimen amk:n opiskelija hakee tutkinto-opiskelijaksi.

Hakuohjeet ja hakulomake löytyy AIKOPAn sivuilta: http://aikopa.fi/fi/Koulutukset/Avoin-ammattikorkeakoulu/Avoimen-AMKn-polkuopinnot

 

Valintaperusteet

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijana Sinut voidaan valita tutkintoon johtavaan koulutukseen seuraavin perustein:
• Olet suorittanut avoimessa ammattikorkeakoulussa haettavan koulutuksen vähimmäisvaatimuksena olevan määrän opintopisteitä asianomaiseen tutkinto-ohjelmaan kuuluvia opintoja, jotka ovat hyväksiluettavissa KAMKin opetussuunnitelman mukaisesti.
• Mikäli hakijoita on enemmän kuin vapaita paikkoja, hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen avoimen AMKin opintomenestyksen ja haastattelun/valintakokeen perusteella.
• Osassa koulutuksista on käytössä keskiarvoraja. Suorittamiesi avoimen AMK:n opintopisteiden keskiarvo täytyy olla vähintään ko. rajan suuruinen, jotta voit tulla valituksi erillisvalinnassa.

 

Koulutuskohtaiset valintakriteerit erillishaussa polkuopinnoista tutkinto-opiskelijaksi ovat seuraavat:

 

Koulutus

Vaadittava avoimen AMK:n opintopisteiden määrä

Haastattelu / valintakoe

Avoimen AMK:n opintojen keskiarvoraja

AMK-tutkinnot

Sairaan- ja terveydenhoitajakoulutus

60

Valintakoe (sisältää myös haastattelun)

Ei keskiarvorajaa, hyväksytty suoritus

Liiketalouden koulutus

60

Valintakoe

Hyvä (3)

International Business

60

Valintakoe (sisältää myös kielitaidon testauksen)

Hyvä (3)

Matkailun koulutus

60

Haastattelu

Ei keskiarvorajaa, hyväksytty suoritus

Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus

60

Haastattelu

Ei keskiarvorajaa, hyväksytty suoritus

Sports

60

Haastattelu (sisältää myös kielitaidon testauksen)

Ei keskiarvorajaa, hyväksytty suoritus

Tietojenkäsittelyn koulutus

60

Haastattelu

Ei keskiarvorajaa, hyväksytty suoritus

Tieto- ja viestintätekniikan koulutus

60

Valintakoe kaikille. Lisäksi peliteknologiaan hakeville haastattelu.

Ei keskiarvorajaa, hyväksytty suoritus

Konetekniikka

60

Haastattelu ja valintakoe

Ei keskiarvorajaa, hyväksytty suoritus

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

60

Haastattelu ja valintakoe

Ei keskiarvorajaa, hyväksytty suoritus

Ylemmät AMK-tutkinnot

 

 

 

Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen

30

Valintakoe

Tyydyttävä (2)

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen

30

Valintakoe ja haastattelu

Hyvä (3)

Matkailuala, Liikunta-ala

30

Valintakoe ja haastattelu

Ei keskiarvorajaa, hyväksytty suoritus

Teknologiaosaamisen johtaminen

15

Valintakoe

Ei keskiarvorajaa, hyväksytty suoritus

 

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

 

Avoimen AMK:n asioissa Sinua palvelevat:

Suunnittelija Monika Kokkonen
puh. 044 715 7097
monika.kokkonen@aikopa.fi

Suunnittelija Hannu Tikkanen
puh. 044 710 1631
hannu.tikkanen@aikopa.fi

Suunnittelija Anu Piirainen
puh. 044 710 1395
anu.piirainen@aikopa.fi

Koulutussihteeri Tiina Silvennoinen
puh. 044 710 1124
tiina.silvennoinen@aikopa.fi