oppimisentp.jpg
Home>Writing Tools>References and Further Reading

REFERENCES AND FURTHER READING


Holopainen, T. & Turtia P. 2003. Assistentti. Helsinki: Yrityskirjat Oy.

Ikonen, M., Kemppinen, S., Lounatvuori, M. & Nikupaavola, J. 1998. Asiakirjamalleja. Helsinki: Lakimiesliiton kustannus.

Linnakylä, P., Mattinen, E. ja Olkinuora, A. 1992. Prosessikirjoittamisen opas. 3.painos. Helsinki: Otava.

Lonka, K. 1991. Kirjoittamisprosessi ja sen läpikäyminen. Teoksessa K. Lonka ja I. Lonka (toim.) Aktivoiva opetus. Käsikirja aikuisten ja nuorten opettajille. Tampere: Kirjayhtymä, 45- 59.

Mattinen, E. 1997. Prosessikirjoittaminen. Tee kirjoittamisesta seikkailu. Helsinki: Hallinnon kehittämiskeskus.

Toimiston asiakirjat. 2000. Helsinki: Suomen standardisoimisliitto.

http://www.sfs.fi