oppimisentp.jpg
Home>Team Tools>References and Further Reading

REFERENCES AND FURTHER READING


Harari, O. 1996. Ihannetiimi. 4. Yritystalous

Helakorpi, S. 2001 . Innovatiivinen tiimi- ja verkostokoulu. Helsinki Kirjayhtymä.

Härkönen, E. & Nissinen, J. H. 1990. Ihmisten johtaminen. Kajaani: Tuloskirjat.

Johnson D. W. & Johnson, R. T. 2002. Teoksessa P. Sahlberg & S. Sharan (toim.) Yhteistoiminnallisen oppimisen käsikirja. Helsinki: WSOY.

Katzenbach J. R. & Smith D. K. 1993. Tiimit ja tuloksekas yritys. Espoo: Weilin+Göös.

Katzenbach. 1998. Teams at the top. Unleasing the potential of both teams and individual leaders. Boston: Harvard Business School Press.

Koppinen, M-L. & Pollari, J. 1993.Yhteistoiminnallinen oppiminen. Tie tuloksiin. Juva: WSOY.

Kupias, P. 2000. Oppia opetusmenetelmistä. Helsinki: Educa-Instituutti.

Lewis, J. P. 1997.Team-based project management. New York : AMACOM.

Sarala, U. & Sarala, A. 1996. Oppiva organisaatio oppimisen, laadun ja tuottavuuden yhdistäminen. Lahti: Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus.

Spitzer, D. R. 1996. Seitsemän varmaa motivaation tappajaa. Yritystalous 4/96, 27-31.

Stott, K. & Walker, A. 1995. Teams : teamwork & teambuilding : the manager's complete guide to teams in organisations.N.J. : Prentice-Hall.

Squivel, M. A. & Kleiner, B. H. 1997. Konfliktin merkitys tiimityössä. Yritystalous 5/97, 58-62.

Tiuraniemi, J. 1993. Yksilö, ryhmä ja organisaatio sosiaalipsykologian perusteita. Turku: Turun yliopisto.