oppimisentp.jpg
Home>Learning Process Tools>Learning and Lecture Diaries>References and Further Reading

REFERENCES AND LITERATURE


ho, S. 2004. Luentopäiväkirjan teko-ohje. Saatavissa www-muodossa http://www.uta.fi/laitokset/tsph/luentopv.htm. (Luettu 5.1.2004.)

Härkönen, P. Portfoliokäsikirja. Ammattikorkeaopiskelijoiden ammatillinen kasvu. Helsinki: SAMO.

Jakku-Sihvonen, R., Räisänen, A. & Väyrynen P. (toim.) 1994. Virikkeitä koulutuksen arvioinnin kehittäjille. Arviointi ja seuranta 2/1994. Helsinki: Opetushallitus.

Kankaanranta, M., Linnakylä, P. & Pollari, P. (toim.) 1996. Portfolion monet mahdollisuudet. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Kupikas, P. 2000. Oppia opetusmenetelmistä. Helsinki: Educa-Instituutti.

Linnakylä, P., Kankaanranta, M. & Bobry, J. (toim.) 1999. Portfolioita verkossa. Portfolios on the web. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Linnakylä, P., Kankaanranta, M. & Pollari, P. 1996. Portfolioarvioinnin mahdollisuuksia etsimässä. Teoksessa Pollari, P., Kankaanranta, M. & Linnakylä, P. (toim.) Portfolion monet mahdollisuudet. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Linnakylä, P., Pollari, P. & Takala, S. 1994. Portfolio arvioinnin ja oppimisen tukena. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Mäkinen, P. 2004. Verkkotutor. Saatavissa www-muodossa http://www.uta.fi/tyt/verkkotutor/. (Luettu 13.3.2004.)

Niikko, A. 2001. Portfolio oppimisen avartajana. Helsinki: Tammi.

Opetushallitus. 2004. Portfolio. Saatavissa www-muodossa http://www.edu.fi/oppimateriaalit/portfolioy/. (Luettu 2.4.2004.)

Paane-Tijainen, P. 2004. Oppimista ikä kaikki. Kymeenlaakson ammattikorkeakoulu. Saatavissa www-muodossa http://www.kyamk.fi/oppiminen/sisalto.html. (Luettu 2.4.2004.)

Taube, K. 1998. Portfolio. Oppimisen suunnittelu ja arviointi. Jyväskylä: Tietosanoma.