Etusivu / fi / KAMK / Ajankohtaista / Water-M –hankkeen yhteistyöllä uusia tuotteita vedenjakelun monitorointiin

Water-M –hankkeen yhteistyöllä uusia tuotteita vedenjakelun monitorointiin

10.4.2018 13.44

Water-m - Unified Intelligent Water Management -projektissa kehitettiin vedenjakeluverkoston lähes reaaliaikaisia hydraulisen tilan seurantamenetelmiä, uusia veden laadun ja monitorointiratkaisuja, tiedonhallinnan ratkaisuja ja paikkatietoa hyödyntäviä visuaalisia käyttöliittymiä. Tuloksina saatiin kymmenen uutta tuoteominaisuutta tai menetelmää, jotka täydentävät suomalaisten osallistujien palvelutarjoomaa jatkossa. Projektissa pilotoituihin ratkaisuihin perustuen on perustettu kolme spin-off-yritystä; Meoline Oy, Aquamatrix Oy ja Preventos informatics Oy.

Water-m –hanke on toteutettu yritysten ja tutkimuslaitosten yhteisenä konsortiohankkeena, jossa yritykset ovat olleet omilla rinnakkaisilla projekteillaan rakentamassa yhteistä kokonaisuutta. Suomen konsortioon kuuluivat Keypro Oy, EHP ENVIRONMENT Oy, Econet Group Oy, remoteMX oy, Savonia AMK, THL, Oulun yliopisto ja Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK). Projekti toteutettiin TEKESin rahoittama osana kansainvälistä ITEA3 – IT for European Advancement –ohjelmaa.


Merkittäviä kustannussäästöjä vesilaitoksille

Projektin tuloksena syntyneet uudet ratkaisut voivat tuottaa vesilaitoksille merkittäviä kustannussäästöjä, mikäli esimerkiksi vuotoja pystytään paikallistamaan ja korjaamaan nykyistä nopeammin. Water-M hankkeessa kehitettiin suomalaista on-line-mittausratkaisujen, datanhallinnan ja verkoston hydraulisen tilan jatkuvatoimisen seurannan palvelupakettia, jolla saadaan lähes reaaliajassa tietoa verkostossa tapahtuvista ilmiöistä. Automaattisiin on-line –mittausratkaisuihin siirtyminen mahdollistaisi jatkuvan tiedon saamisen myös laadullista muutoksista - ja yleensä ihmisiä sitovan työtavan sijaan myös perinteistä laboratorioanalytiikkaa kustannustehokkaammin. Hankkeessa kehitetyistä uusista ratkaisuista on saatu käyttökokemuksia Kuopion Veden ja Oulun veden kanssa toteutetuista pilotoinneista. Yhteistyötä ja vertailua nykyisiin käytössä oleviin ratkaisuihin nähden on tehty myös kansainvälisesti, erityisesti projektin kumppanimaissa Ranskassa ja Turkissa.

Water-M hankkeessa pilotoitu kokonaisuus sisältää Oulun yliopistossa kehitetyn ja Meoline Oy:ssa kaupallistetun pienien metallipitoisuuksien on-line-seurannan, EHP ENVIRONMENT Oy:n tuottaman laatutekijöiden seurannan, Econetin virtausmittausratkaisujen hyödyntämisen, remoteMX:n tiedonsiirto ja laskenta-alustan käytön sekä Savonian kehittämän SAMI-mittaustietokannan avulla toteutetun verkoston hydraulisen tilan seurannan ja ennakoinnin. Pilotoitu kokonaisuus on kytketty osaksi Keypro Oy:n KeyAqua -vedenjakeluverkoston verkkotieto- ja hallintajärjestelmää. THL on toteuttanut vedenlaadun jatkuvatoimista seurantaa ja tuottanut kartoituksen terveysriskien hallinnasta.


KAMK on toiminut Suomen konsortion koordinaattorina, tuottanut markkinatietoa ja luonut yhteyksiä hankkeessa kehitetyn suomalaisen tarjooman kansainvälisen näkyvyyden kasvattamiseen. KAMK on luodannut erityisesti Etelä-Amerikan ja tiettyjen Euroopan maiden markkinoiden ja alan investointien kehittymistä sekä luonut yhteyksiä vesioperaattoreihin ja alan muihin toimijoihin.

Projektin aikana syntyneiden uusien tuotteiden ja tuoteominaisuuksien avulla odotetaan kehittyvää kansainvälistä liiketoimintaa osallistuneille yrityksille koko mittauksista tietopalveluihin yltävän palveluketjun alueelta. Antureiden osalta Econet Group –konsernista irrotettu spinoff-yritys Aquamatrix tarjoaa uutta, virtaukset ja paineen mittauksen yhdistävää anturia ja EHP Environment sekä putkistojen ulkopuolelle asennettavaa ns. clamp-on –anturia että useiden laatutekijöiden monitorointia. Antureiden lisäksi projektin yritysryhmä kehitti mahdollisuuksia uusille palvelutuotteille. RemoteMX:n MACHForc laskenta-alustan avulla kompleksisesta datasta luodaan lisäarvoa tuottavaa informaatiota asiakkaille. Suomalainen projektissa kehitettyä tarjoomaa on integroitu osaksi Keypro Oy:n KeyAqua -verkostonhallintaratkaisua, joka on paikkatietoon sidottu päätelaitteesta riippumaton ratkaisu veden jakeluverkostotiedon hallintaan.

Savonia AMK:n kehittämä SAMI-tietojärjestelmä on jatkuvatoimiseen mittaamisen tarpeisiin soveltuva tietovarasto, joka on toteutettu avoimella lähdekoodilla ja julkaistu avoimesti GitHub-palvelussa. SAMI –tietojärjestelmä toimii alustana informaatiopalveluille, jollainen on esimerkiksi Water-M –hankkeessa käytetty vedenjakeluverkoston seurantapalvelu. Dynaamisen ja oppivan palvelun avulla voidaan tunnistaa mahdolliset poikkeustilanteet automaattisesti. Projektissa saatujen käyttökokemusten tukemana Savonia AMK:sta on syntynyt vedenjakelun tietopalveluita tarjoava spin-off yritys Preventos Informatics Oy.


Lisätietoja:
Outi Laatikainen
Erityisasiantuntija
Kajaanin Ammattikorkeakoulu
CEMIS
outi.laatikainen@kamk.fi
0447101662