Etusivu / fi / KAMK / Ajankohtaista / Valmistumisen juhlaa

Valmistumisen juhlaa

Palkitut opinnäytetyöntekijät.jpgOpinnäytetöistä palkitut Jenni Heikkinen, Jenni Keränen ja Eemeli Syynimaa
20.12.2017 15.21

Kajaanin ammattikorkeakoulun valmistujaisjuhlassa keskiviikkona 20.12.2017 valmistui yhteensä 117 eri alojen opiskelijaa. Juhlapuhujaksi saapui Suomen elektronisen urheilun liiton SEUL ry:n puheenjohtaja Joonas Kapiainen. Valmistuvan puheenvuoron piti tradenomiksi (AMK) valmistunut Sarianne Koivumäki. Valmistujaisjuhlassa palkittiin kaksi opinnäytetyötä. Juhlien ohjelmassa oli musiikkiesitys sekä Katri Takalan ja Arto Petjalan tanssiesitys ”Viimeiseen mieheen”.

Opinnäytetyöpalkinto Eemeli Syynimaalle sekä Jenni Heikkiselle ja Jenni Keräselle

Juhlassa palkittiin Tieto- ja viestintätekniikan koulutusohjelmasta insinööriksi (AMK) valmistuneen Eemeli Syynimaan opinnäytetyö ”Optimointikirjaston suunnittelu robotisoidulle tuotantolinjalle”. Työn tilaajana oli Raute Oyj:n Kajaanin yksikkö. Opinnäytetyö hyödyttää laajasti toimeksiantajaa prosessin jatkokehityksessä. Kajaani ammattikorkeakoulun arvioraati kiinnitti huomiota siihen, että Syynimaa valmistuu poikkeuksellisen nopeassa aikataulussa. Hän on hoitanut opinnäytetyöprosessin esimerkillisesti, menetelmien hallinta ja käyttö on ollut innovatiivista sekä raportti on selkeä ja looginen. 

Toisena opinnäytetyönä palkittiin Jenni Keräsen ja Jenni Heikkisen opinnäytetyö, jossa on käsitelty ansiokkaasti turvallisen lääkehoidon aloittamista hoitokodissa. Opinnäytetyön aihe liittyy Suomen hallituksen kärkihankkeisiin. Arvioraati kiinni huomiota opinnäytetyöprosessiin, joka on ollut hallittu ja edennyt esimerkillisesti. Opiskelijat ovat käyttäneet aiheen tutkimisessa kuvailevaa kirjallisuuskatsausta. Menetelmien hallinta ja käyttö on ollut innovatiivista ja itsenäistä. Johtopäätösten perusteella opiskelijat ovat pystyneet esittämään kehittämisideoita, kuinka turvallista lääkehoitoa uuden lääkityksen aloituksessa pystytään jatkossa kehittämään toimeksiannon tehneessä hoitokodissa. Tuloksia voi hyödyntää laajemminkin muissa terveydenhuoltoalan toimintayksiköissä. 

Kajaanin ammattikorkeakoulusta on valmistunut vuodesta 1995 yhteensä 6791 opiskelijaa. 


Lisätietoja:

Turo, Kilpeläinen, rehtori
Puh. 044 7101 600
turo.kilpelainen(at)kamk.fi

Eija Heikkinen, kehitysjohtaja (koulutus)
Puh. 044 7101 202
eija.heikkinen(at)kamk.fi