Etusivu / fi / KAMK / Ajankohtaista / Vähähiilisen rakentamisen edistämistä Kainuussa

Vähähiilisen rakentamisen edistämistä Kainuussa

28.10.2020 12.13

Kajaanin ammattikorkeakoulussa on alkanut RAVE ’Rakentamisen vähähiiliset energiaratkaisut’ -hanke. Hanke rakentaa tietä kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa edistämällä uusiutuvien ja innovatiivisten energiantuotanto- ja varastointimuotojen käyttöönottoa rakentamisessa.

RAVE-hankkeessa kerätään tietoa rakentamisen yhteydessä toteutettavista uusiutuvan energian ratkaisuista ja suunnitellaan niiden perusteella Kajaanin kaupungissa sijaitsevan Sammonkaari-korttelin energiaratkaisut. Sammonkaari-kortteli sijaitsee entisellä linja-autoaseman tontilla ja sen rakentamisesta allekirjoitettiin kesäkuussa aiesopimus Kajaanin kaupungin, Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin sekä Sakela Rakennus Oy:n ja RPK Rakennus Kemppainen Oy:n kesken. RAVE-hankkeessa tehtävä korttelin energiasuunnittelutyö eteneekin nyt varsin vauhdikkaasti, koska korttelin rakentamisen on tarkoitus alkaa ensi vuoden aikana.

Korttelin energiakokonaisuudesta tavoitellaan älykästä ja innovatiivista. Kuitenkin niin, että se on toteuttamiskelpoinen ja kustannustehokas. ”Korttelin energiakokonaisuus voi esimerkiksi tarkoittaa sitä, että korttelin ja sen lähialueen hukkalämmön lähteitä hyödynnetään, korttelissa tuotetaan uusiutuvaa energiaa esimerkiksi aurinkopaneelein ja energiajärjestelmää ohjataan automaattisesti.” toteaa projektipäällikkö Silja Keränen.

Vähähiiliseen rakentamiseen liittyy tietysti myös puurakentaminen, koska sen hiilijalanjälki on huomattavasti betonirakentamista pienempi. Puurakentaminen onkin uusiutuvan energian tuotannon sekä älykkäiden ratkaisuiden ohella osa RAVE-hanketta. Puurakentamisessa Kainuulla on valtavasti potentiaalia. 

RAVE-hankkeessa lisätään paikallisten toimijoiden osaamista liittyen vähähiiliseen rakentamiseen ja uusimpiin energiainnovaatioihin. Hankkeen järjestämissä seminaareissa perehdytään esimerkiksi uusiutuvan energian investointitukiin sekä aurinkoenergian mahdollisuuksiin. ”Osaamisen lisääminen vähähiiliseen rakentamiseen liittyen on todella olennaista.” painottaa KAMKin teknologia-osaamisalueen koulutusjohtaja Jari Kähkönen

RAVE-hanke kestää kaksi vuotta ja se on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen EAKR-rahoitusta. Hankkeen projektipäällikkönä toimii Silja Keränen ja projekti-insinöörinä Miia Rönkkö. 

SIninen EU-lippu, jonka alla lukee Euroopan Unioni. Euroopan aluekehitysrahasto.Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logoEly-keskuksen logo.

Lisätietoja
Projektipäällikkö Silja Keränen
044 7100 288
silja.keranen@kamk.fi