Etusivu / fi / KAMK / Ajankohtaista / Uutta osaamista pk-yritysten digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseen

Uutta osaamista pk-yritysten digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseen

5.9.2018 11.00

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä -erikoistumiskoulutus alkaa marraskuussa 2018 ja haku koulutukseen on käynnissä 15.8.-16.9.2018. Erikoistumiskoulutus on kehitetty yhteystyössä yritysten ja ammattikorkeakoulujen kanssa. 

Koulutus on suunnattu erityisesti kasvu- ja kehittymishaluisten pk-yritysten vastuullisissa tai asiantuntijatehtävissä toimiville henkilöille ja yrittäjille. Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet kehittää pk-yrityksen liiketoimintaa digitaalisessa toimintaympäristössä. Koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä ja se on vaativuudeltaan yamk-tasoista koulutusta ja siihen voi hakea esimerkiksi tradenomi- tai restonomitutkinnolla. 
Koulutuskokonaisuus toteutetaan yhteystyössä Oulun, Karelia, Savonia ja Centria ammattikorkeakoulujen kanssa. Opetus on pääasiassa verkkokoulutusta, mutta siinä järjestetään kaksi lähipäivää, jotka toteutetaan Kuopiossa ja Kajaanissa. Erikoistumiskoulutus maksaa 950 euroa ja sen suorittaminen kestää noin yhden vuoden. 

Mikä on erikoistumiskoulutus? 
Erikoistumiskoulutus on tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla oleva uudenlainen koulutusmuoto, joka on suunniteltu korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi ja suunnattu jo työelämässä toimineille edistämään ammatillista kehittymistä. 
Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä -erikoistumiskoulutus valmisteltiin yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän kanssa ja koulutuksen suunnittelussa oli mukana lähes 90 työelämän edustajaa kehittämistyön eri vaiheissa. Haastattelujen avulla selvitettiin yritysten nykytilaa, digitaalisuuden vaikutusta työtehtäviin ja tulevaisuuden osaamistarpeita. Koulutuksen sisältöjen ja opetusmenetelmien vastaavuutta testattiin muun muassa fokusryhmäkeskustelujen avulla.

Lisätietoa koulutuksesta ja linkki hakulomakkeeseen tästä.

Lisätietoja: 
Elina Jääskeläinen
Kajaanin ammattikorkeakoulu
puh. 0400 903 721
elina.jaaskelainen@kamk.fi