Etusivu / fi / KAMK / Ajankohtaista / Työkalu matkailun aluetalousvaikutusten ennustamiseen ja arviointiin

Työkalu matkailun aluetalousvaikutusten ennustamiseen ja arviointiin

21.12.2017 9.00

Matkailun aluetaloudellisten vaikutusten ennuste- ja arviointimalli: Kalajoki, Kuusamo, Oulu ja Pudasjärvi -tutkimusraportissa on luotu tiettyihin lähtötasotietoihin perustuva malli matkailuhankkeiden ja -investointien aluetaloudellisten vaikutusten ennustamiseen ja arviointiin. Kyseessä on menetelmän kehittäminen, josta esitetään käytännön sovellus paikallistasolle Pohjois-Pohjanmaalle: Kalajoelle, Kuusamoon, Ouluun ja Pudasjärvelle. ”Malli toimii työkaluna matkailun aluetaloudellisten vaikutusennusteiden määrittämisessä ja pohdittaessa aluetaloudellisten panostuksien suhdetta tuotokseen. Ennuste- ja arviointimalli liittyy matkailun strategisen suunnitteluprosessin toimenpiteet-osaan, kun matkailun kehittämishankkeilla ja investoinneilla tavoitellaan myönteisiä aluetaloudellisia vaikutuksia”, kertoo tutkija Pekka Kauppila.

Mallissa aluetaloudellisilla tuotoksilla tarkoitetaan kohdealueen välitöntä matkailutuloa, välitöntä matkailutyöllisyyttä, välitöntä palkkatuloa, välitöntä palkkaverotuloa ja kokonaisvaikutuksia, sisältäen kerrannaisvaikutukset. Keskeisiä tuloksia voidaan hyödyntää monipuolisesti matkailun ennakointityössä, kuten kapasiteetin mitoittamisessa sekä työvoiman määrällisissä ja laadullisissa tarkasteluissa.

Kauppila toteaa, että prosessimallissa hyödynnetään ja yhdistetään eri tietolähteitä: matkailijoiden kysyntätietoa, tavoiteltua matkailijamäärätietoa, Tilastokeskuksen ja Kuntaliiton tilastotietoa sekä tutkimustietoa kohdealueen matkailun kerrannaisvaikutuksista. Matkailijoiden kysyntätiedolla tarkoitetaan heidän rahankäyttöään. Matkailijamäärätavoitteet saadaan tutkimusalueiden paikallisilta matkailutoimijoilta. Mallilla on mahdollista määrittää myös vaihtoehtoisia talousvaikutusennusteita. Toisin sanoen, ennuste- ja arviointimallin avulla voidaan simuloida erilaisia tilanteita matkailusuunnittelussa.

Matkailun aluetaloudellisten vaikutusten mittaamismallilla ja seurantamallilla on viime vuosina työstetty lukuisia raportteja paikallistasolta Pohjois-Pohjanmaalta ja Kainuusta. Sen sijaan matkailun aluetaloudellisten vaikutusten ennuste- ja arviointimallin periaatteista, toimintatavoista ja soveltamisesta ei ole aikaisemmin julkaistu tutkimusraporttia.

Tutkimusraportti on osa Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan matkailutieto -hanketta, jonka päätoteuttaja ja hallinnoija on Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy. Hankkeeseen osallistuvat myös Pohjois-Pohjanmaan liitto, Kainuun liitto, Naturpolis Oy ja Jokilaakson koulutuskuntayhtymä JEDU (Kalajoki). Hanketta rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahastosta Kainuun liiton kautta.

Lisätietoja:
Pekka Kauppila, FT, tutkija
Puh. 040 702 7038
pekka.kauppila(at)kamk.fi


Tutkimusraportti on ladattavissa maksutta tästä.