Etusivu / fi / KAMK / Ajankohtaista / Tulevaisuuden kunta menestyy asiakaskokemukseen panostamalla ja digitalisuuden mahdollisuuksia hyödyntämällä

Tulevaisuuden kunta menestyy asiakaskokemukseen panostamalla ja digitalisuuden mahdollisuuksia hyödyntämällä

15.12.2022 14.00

Digitalisaation merkitys tulevaisuuden kunnissa on laajempi kuin osataan edes vielä tunnistaa. Digitalisaatio on uudenlaisten toimintatapojen, yli sektori- ja kuntarajojen välistä yhteistyön rakentamista ja hallitun yhteistyön mahdollistamista. Digitalisaation hyödyntäminen on parhaimmillaan asiakaslähtöistä palvelujen uudelleen suunnittelua ja koko toimintamallin muutosta. Digitalisaatiolla voidaan parantaa kuntien sisäisiä prosesseja ja tarjota kunnille säästöpotentiaalia. Se voi myös helpottaa kuntalaisten tavoittamista ja osallistamista sekä mahdollistaa yhdenvertaisten palvelujen tarjoamisen.  Prosessien digitalisaatio voi liittyä esim. lupapalveluihin, sähköisiin kokouskäytänteisiin, asiakaspalautteiden keräämiseen, pilvipalveluiden hyödyntämiseen, sähköiseen arkistointiin, tiedolla johtamisen tehostamiseen, raportoinnin automatisointiin ja osaamisen kehittämiseen. 

Kajaanin AMK:n toteuttamassa Kainuun kuntien ja Kajaanin ammattikorkeakoulun digitalisaation kehittäminen -hankkeessa on syksyn aikana rakennettu hankkeessa mukana oleville kuudelle Kainuun kunnalle (Hyrynsalmi, Kajaani, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi ja Sotkamo) ja Kajaanin AMK:lle omat digitiekartat. Digitiekartta on 3-5 vuoden konkreettinen digitalisaation edistämisen suunnitelma siitä, mitä toimintoja sekä palveluita ja miksi digitalisoidaan, missä järjestyksessä ja millä aikataululla. Digitiekartta pitää sisällään toimenpidekokonaisuuksia, toimenpiteitä ja niiden vastuuttamista sekä aikatauluja. Tiekartassa määritellään digitavoitteet, digitalisaatiolupaukset ja visio siitä, mihin organisaatio on matkalla digitalisaation osalta. Tiekartta on jatkuvasti päivitettävä työkalu digitalisaation kehittämisen tukena. 

Digitiekarttaa on rakennettu sekä kuntakohtaisissa että yhteisissä työpajoissa. Työpajoissa on ollut aktiivisesti mukana kuntien johtoa ja eri toimialojen asiantuntijoita. Digitiekartta on jokaisen hankkeessa mukana olleen organisaation itsensä näköinen. Työpajojen toteutuksessa on mukana ollut Suomen johtava kuntadigitalisaation asiantuntija Toni Auvinen FCG Finnish Consulting Group Oy:stä. Auvisella on pitkä kokemus kunta-alalta niin luottamushenkilönä, aluekehittäjänä, kuntajohtajana kuin ICT- ja digijohtajana. 

Digitiekartan rakentamiseen osallistuneet henkilöt (113 kaikkiaan) ovat kokeneet työn hyvin käytännönläheiseksi, hyödylliseksi ja konkreettiseksi. Kuntien digivisioissa korostuvat mm. sujuvat ja helposti saavutettavat palvelut, palveluiden helppokäyttöisyys, ajasta ja paikasta riippumattomuus, edelläkävijyys sekä rohkeus uudistaa ja kokeilla uutta. 

Kunnat julkaisevat omat digitiekarttansa omilla verkkosivuillaan vuoden loppuun mennessä. 

 

Lisätietoja: 
Ari Kainulainen, projektipäällikkö, Kajaanin AMK, p. 044 551 4565, ari.kainulainen@kamk.fi 
Toni Auvinen, johtava konsultti, FCG Finnish Consulting Group Oy. p. 041 731 6952. toni.auvinen@fcg.fi  

Kuntien osalta lisätietoja digitiekartoista:  
Heikki Hyvönen, Kajaanin kaupunki, tietohallintopäällikkö, p. 044 7100306, heikki.hyvonen@kajaani.fi 
Petteri Seppänen, Ristijärven kunta, kunnanjohtaja, p. 044 7159300, petteri.seppanen@ristijarvi.fi 

Lisätietoja hankkeesta 
Kainuun kuntien ja Kajaanin ammattikorkeakoulun digitalisaation kehittäminen –hanke 
Toteutusaika 1.5.2022-31.10.2023 
Hankkeen toteuttaja: Kajaanin ammattikorkeakoulu 
Rahoitus: Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus, REACT-EU, ESR-toimenpiteet 
Budj. 212 649 € 

Hankkeessa selvitetään Kainuun kuntien sekä Kajaanin ammattikorkeakoulun digitalisaation nykytila ja tarpeet 
”koronan jälkeisessä” ympäristössä.  Monet palvelut pystytään toteuttamaan itse asiassa tehokkaammin, pienemmin kustannuksin ja myös asiakaslähtöisemmin digitaalisesti. Nykytilanteen ja tarpeiden pohjalta osallistuville organisaatioille tehdään konkreettiset digitiekartat ja suunnitelmat digitalisaation kehittämiseksi. Digitiekartta antaa kokonaisvaltaiset suuntaviitat palvelujen ja prosessien uudistamiselle digitaalisten ratkaisujen avulla (Osa 1). Digitiekartassa esille nousseiden tarpeiden ja suunnitelmien pohjalta toimenpiteillä kehitetään kuntien ja KAMKin henkilöstön osaamista, digitaalisia taitoja ja toimintatapoja sekä tehostetaan organisaatioiden sisäisiä prosesseja (Osa 2) 

Lue lisää hankkeesta