Etusivu / fi / KAMK / Ajankohtaista / Tarjolla uusi väylä osaamisen jatkuvaan kehittämiseen työn ohella yrityksissä

Tarjolla uusi väylä osaamisen jatkuvaan kehittämiseen työn ohella yrityksissä

6.10.2023 9.57

Työelämän muutos edellyttää uudistumista ja uuden tiedon omaksuminen tapahtuu usein työn lomassa. Ammattikorkeakoulut tarjoavat nyt yrityksille uutta keinoa osaamisen jatkuvaan kehittämiseen työn ohessa. Uusilla mikro-opintokokonaisuuksilla henkilöstö voi kehittää esimerkiksi markkinointi- ja myyntiosaamistaan ketterästi.

Tuoreessa Suomen Yrittäjien, Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön Pk-yritysbarometrissä 9/2023 korostuvat erityisesti pk-yritysten tarve kehittää markkinointi- ja myyntiosaamistaan. Myös henkilöstön kehittäminen ja kouluttaminen nousevat tärkeäksi kehittämiskohteeksi yhdessä johtamisen kanssa. Ammattikorkeakouluissa on tunnistettu tarve luoda jatkuvaan osaamisen kehittämiseen sopivia mikro-opintokokonaisuuksia.

”Olemme yhdessä 21 muun suomalaisen ammattikorkeakoulun kanssa luoneet yhteisen yritystenmuutoskumppanina.fi -sivuston, jolle on koottu monipuolisesti mikro-opintojaksoja muutoskyvykkyyden, vihreän siirtymän ja digitalisaation teemoista”, projektipäällikkö Marja-Liisa Järvelä Oulun ammattikorkeakoulusta kertoo. 

Lyhyimmät inspiraatiotietoiskut ovat alle 20 minuutin mittaisia. Lisäksi tarjolla on mikro-opintoja sekä syvempiä opintoja, jotka soveltuvat useammalla kerralla kuunneltavaksi ja kerryttämään osaamista. Tavoitteena on, että yritysten henkilöstö pääsee mahdollisimman ketterästi ajasta ja paikasta riippumatta tutustumaan tarjolla oleviin maksuttomiin sisältöihin. 

”Mikro-oppimiseen keskeisesti kuuluva palasteltu oppiminen tarjoaa mahdollisuuden lyhytkestoiseen työn lomassa tapahtuvaan oppimiseen ja sillä voidaan vastata yhä ketterämmin myös nouseviin osaamistarpeisiin”, Järvelä kuvaa.

”Yrittäjille on tärkeää, että tarjolla on helposti käytettäviä opintokokonaisuuksia ajankohtaisista asioista sekä perinteisimmistäkin aiheista, kuten myynnistä ja markkinoinnista. Osaamisen kehittäminen uusia ideoita, työkaluja ja lähestymistapoja tarjoamalla voi saada aikaan merkittävää kasvua yrityksissä. Mikro-opinnot ovat vastaus kiireisen yrittäjän arkeen ja osaamisen päivittämiseen”, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien yhteyspäällikkö Sari Reinikainen-Laine toteaa.

Vuoden 2022 lopulla käynnistyneessä 22 ammattikorkeakoulun Yritysten muutoskumppanina -React-hankekokonaisuudessa järjestetään myös muita tilaisuuksia ja sparrauksia, jotka tukevat yritysten muutoskyvykkyyttä, vihreää siirtymää ja digitalisaatiota. Hankkeiden päärahoittajina toimivat Ely-keskukset (Euroopan Sosiaalirahasto) ja ne toteutetaan yhteistyössä kauppakamarien, alueellisten yrittäjäjärjestöjen ja ammattikorkeakoulujen kanssa 1.11.2022-31.12.2023.

Hankkeen yhteistyökumppanina toimii Suomen Yrittäjät.

Lisätiedot:
Matti Luukkonen, projektikoordinaattori
MUUVI – Yritysten muutoskyvykkyys, vihreä siirtymä ja digitalisaatio (React Pohjois-Suomi) -hanke
Kajaanin ammattikorkeakoulu 
matti.luukkonen@kamk.fi I 044 551 4561