Etusivu / fi / KAMK / Ajankohtaista / TILMA-hankkeen, TE-toimiston ja Kajaanin Mamsellin yhteistyömalli vieraskielisten työllistymiseen

TILMA-hankkeen, TE-toimiston ja Kajaanin Mamsellin yhteistyömalli vieraskielisten työllistymiseen

17.10.2022 12.00

Ateria- ja puhtaanapitoala kärsii jatkuvasta työvoimapulasta, joten kaikki keinot työntekijöiden saatavuuteen tulee ottaa käyttöön. TILMA-hanke, TE-toimisto ja Mamselli tarttuivat tähän ja lähtivät yhdessä edistämään ukrainalaisten työllistämistä Mamsellin eri toimipisteisiin. Tavoitteena oli luoda toimiva malli alalle soveltuvien vieraskielisten työntekijöiden perehdyttämiseen ateria- ja puhtaanapitotyöhön. 
Työkokeilun tavoitteena oli perehdyttää työntekijät keittiön astiahuoltoon ja ruokasalityöskentelyyn sekä koulutilojen puhtaanapitoon. Neljän viikon työkokeilun aikana työntekijät saivat lisää valmiuksia työskennellä itsenäisesti kouluympäristössä ja heidän suomen kielen tuntemus ja taito vahvistuivat. Työkokeilun jälkeen kaikki seitsemän työkokeilussa ollutta työntekijää työllistyivät Mamsellin eri työpisteisiin alustavasti 23.12.2022 saakka, jolloin Mamsellin akuutti työvoimapula helpottui. 
”Sujuva yhteistyö ja ketterä toimintamalli mahdollistivat kehittämisprojektin onnistumisen. Pystyimme luomaan toimintamallin, jota voidaan käyttää jatkossa muidenkin vieraskielisten ryhmien työllistymisen edistämisessä”, kertovat projektipäällikkö Natalia Alava Kajaanin ammattikorkeakoulusta ja Mamsellin palvelusuunnittelija Mervi Mustonen.

TILMA – Tilapäisen suojelun piirissä olevien ja maahanmuuttajien työllistymisen edistäminen Kainuussa –kehittämishanke käynnistyi 1.8.2022 ja kestää 31.10.2023 asti. Hanke auttaa ulkomaalaistaustaisia työnhakijoita ja kainuulaisia yrityksiä työpaikan hakuprosessissa ja työn aloittamisessa. Työnhakijoita avustetaan löytämään avoimia työpaikkoja ja käymään keskusteluja työnantajien kanssa. Ensisijaisena tavoitteena on työllistyminen, mutta tarvittaessa henkilöitä avustetaan myös koulutuksen ja opintojen suunnittelussa. Lisäksi hankkeessa tarjotaan työllistymistä helpottavaa lyhytkestoista täsmäkoulutusta, kuten korttikoulutuksia hankkeen osallistujille.


Merkittävästä työvoimapulasta kärsivät kainuulaiset työnantajat voivat hankkeen kautta saada tarvitsemiaan osaajia eri tehtäviin. Hankkeen toiminnalla edistetään työllisyyttä, kotoutumista, työmarkkinoiden kansainvälistymistä ja löydetään uusia ratkaisuja työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmaan. Hanke tuottaa lisäarvoa ajankohtaiseen kriisiin edistämällä kohderyhmän nopeaa työllistymistä, kotoutumista ja suomen kielen oppimista työllistymisen avulla. Hankkeen aikana toteutettavat kehittämistoimet parantavat TE-toimiston ja kuntien työvoimapalveluiden osaamista kohderyhmän työllistämisessä. Useissa kainuulaisissa yrityksissä, yhdistyksissä ja julkisen sektorin työpaikoilla valmiudet ja osaaminen kansainvälistaustaisen työvoiman rekrytoinnissa kehittyvät.


Lisätietoja: 
Natalia Alava, hankepäällikkö, TILMA-hanke, KAMK, p. 040 480 4775, natalia.alava@kamk.fi 
Eveliina Tervaniemi, työpaikkavalmentaja, TILMA-hanke, KAMK, p. 040 557 2038, eveliina.tervaniemi@kamk.fi  
Mervi Mustonen, suunnittelija, Kajaanin Mamselli, p. 044 7100 942, mervi.mustonen@kajaani.fi 
Safia Romppainen, Kainuun TE-toimisto, safia.romppainen@te-toimisto.fi
Kati Savela, asiantuntija, Kainuun TE-toimisto, p. 029 5039101, kati.savela@te-toimisto.fi

tilma_logo_jpg.jpg K-logo_rgb_150dpi.jpg Vipuvoimaa - logo.png EU_EAKR_ESR_FI_vertical_20mm_rgb.png