Etusivu / fi / KAMK / Ajankohtaista / Puolanka, Paltamo, Hyrynsalmi ja Ristijärvi satsaavat työhyvinvointiin

Puolanka, Paltamo, Hyrynsalmi ja Ristijärvi satsaavat työhyvinvointiin

2.5.2023 9.02


Puolanka, Paltamo, Hyrynsalmi ja Ristijärvi kehittävät työelämän laatua ja positiivista työnantajakuvaa yhteistyössä Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa. Laadukasta esimiestyötä ja hyvinvointia Kainuun kuntatyöpaikoille -hankkeessa toteutetaan täsmäkoulutuksia kuntien henkilöstölle ja tuotetaan tietoa johtamisen tueksi. 

Hyrynsalmen, Paltamon, Puolangan ja Ristijärven kunnissa vuosi 2023 on työhyvinvoinnin teemavuosi. Työhyvinvoinnin kehittäminen starttasi tilanteen kartoittamisella. Laadukasta esimiestyötä ja hyvinvointia Kainuun kuntatyöpaikoille -hankkeen järjestämässä kilpailutuksessa työhyvinvointikyselyn toteuttajaksi valittiin MCompetence Oy, joka käyttää työhyvinvoinnin mittaamiseen QWL-menetelmää. 
– Menetelmä hyödyntää työntekijöiden kokemuksia turvallisuuden tunteesta, yhteisöllisyyden tunteesta sekä päämäärä- ja luovuustekijöistä. Se yhdistää nämä kokemukset organisaatioälykkyyden osaamisalueisiin eli johtamiseen, esihenkilötyöhön, toimintakulttuuriin, osaamiseen ja prosesseihin. QWL-menetelmä perustuu siis ihmisen ymmärtämiseen ja johtamisen laadun kehittämiseen, toimitusjohtaja Tauno Hepola kertoo.
QWL-menetelmä kertoo vahvuudet sekä ne tekijät, joita kehittämällä saadaan vaikuttavimmat tulokset henkilöstön hyvinvoinnin ja organisaation suorituskyvyn kehittämisessä. 
– Raportti nostaa esille henkilöstöriskit, joihin voidaan näin etupainotteisesti puuttua, ennen kuin ne realisoituvat esimerkiksi irtisanoutumisina tai sairauspoissaoloina. Menetelmän voima onkin siinä, että henkilöstön hyvinvointi ja henkilöstötuottavuus kohenevat samanaikaisesti, Hepola kuvailee.  

Työhyvinvointikysely on jo toteutettu Hyrynsalmella, Puolangalla ja Ristijärvellä. QWL-mittauksen tulosten perusteella suunnitellaan kehittämistoimenpiteet aikatauluineen ja vastuuhenkilöineen sekä mittarit, joilla kehittymistä seurataan ja ohjataan. 
Ristijärven kunnanjohtaja Petteri Seppänen kertoo, että kyselyn avulla saatiin hyvä tilannekuva, jonka pohjalta kehittämistä on hyvä jatkaa. 
– Käymme kyselyn tulokset läpi yhdessä henkilöstön kanssa ja sovimme niistä 2–4 yhteistä kehittämiskohdetta. Tämä tuli hyvinkin tarpeeseen työpaikallamme. Työhyvinvointi on tärkeä osa pitovoimaa, jotta työntekijät pysyvät työssä ja jaksavat ja voivat hyvin. Hyvinvoiva ja tyytyväinen työntekijä on parhaimmillaan työssä ja tulosta syntyy, hän tuumaa.
Myös Hyrynsalmella työhyvinvointiin satsaaminen nähdään tärkeänä.
– Tämä on hyvä hanke. Työhyvinvoinnin rooli on korostunut koronan jälkeen, kunnanjohtaja Heimo Keränen toteaa.
Työelämän laadun QWL-mittaus toistetaan syksyllä, jotta saadaan tilannekuva siitä, kuinka kehittyminen on lähtenyt käyntiin ja mitkä ovat seuraavat kehittämistarpeet.

Kunnissa on käynnistynyt myös ikäjohtamiseen ja työhyvinvointiin, esimiestyöhön ja mentorointiin sekä rekrytointiosaamiseen ja työnantajaimagon kehittämiseen liittyviä koulutuspaketteja, joita järjestetään eri kohderyhmille kevään ja syksyn aikana. Kilpailutusten kautta palveluntuottajaksi valikoitui Tom Hagelbergin luotsaama Tamora Muutosmuotoilu Oy:n tiimi.
Laadukasta esimiestyötä ja hyvinvointia Kainuun kuntatyöpaikoille -hanke kestää lokakuun 2023 loppuun saakka. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Euroopan sosiaalirahaston (ESR) varoilla rahoittaman hankkeen kustannusarvio on 83 916 euroa.

Lisätietoa:
Jaana Koski, projektikoordinaattori
jaana.koski@kamk.fi
+358 44 313 5555
Laadukasta esimiestyötä ja hyvinvointia Kainuun kuntatyöpaikoille -hanke / KAMK