Etusivu / fi / KAMK / Ajankohtaista / PELIKAN-hanke vie KAMKin kansainvälistä pelialan koulutusta eteenpäin yhdessä alan yritysten kanssa

PELIKAN-hanke vie KAMKin kansainvälistä pelialan koulutusta eteenpäin yhdessä alan yritysten kanssa

26.4.2023 11.59

Kajaanin ammattikorkeakoulun (KAMK) PELIKAN – Pelialan kansainvälinen koulutus -hanke käynnistyi tammi-kuussa 2023. Hankkeen aikana tuotetaan KAMKille laadukkaat kansainvälisesti vetovoimaiset pelialan englanninkieliset koulutukset suomenkielisen koulutuksen rinnalle. Koulutus suunnitellaan ja rakennetaan vastaa-maan mahdollisimman hyvin työelämän tarpeita yhteistyössä alan yritysten kanssa. PELIKAN toimii myös yhteistyössä #GameCity Kajaani -hankkeen kanssa kehittäen pelialan koulutusta ja yhteisöllisyyttä.  

Osana yritysyhteistyötä PELIKAN-hanke järjestää Pelialan koulutuksen tulevaisuus -seminaarin 10.5.2023 Kajaanin ammattikorkeakoululla. Seminaariin kokoontuu pelialan ammattilaisia, yrityksiä ja kouluttajia hahmottamaan pelialan koulutuksen tarpeita ja tulevaisuuden näkymiä. Yhteistyö tuo mukanaan myös mahdollisuuden kartoittaa jo olemassa olevia onnistuneita toimintamalleja sekä luomaan kattavan yhteistyöverkoston alan toimijoiden välille. Kajaanin ammattikorkeakoulun henkilöstön lisäksi seminaarissa kuullaan puheenvuoro vierailevalta luennoitsijalta hankkeen yhteistyöyrityksen edustajalta Housemarquelta. 

Hankkeen aikana järjestetään säännöllisesti tapaamisia yhteistyöyritysten kanssa. Näin saadaan varmistettua tulevan koulutuksen mahdollisimman hyvä vastaavuus työelämän tarpeiden kanssa, mutta luotua myös väylä molemminpuoliselle keskustelulle. Yritysyhteistyöllä saadaan pelialan koulutuksiin vierailevia luennoitsijoita yrityksistä sekä tuettua opiskelijoiden työllistymistä edistäviä toimia, kuten työharjoittelua.  Opiskelijoille voidaan yhteistyön avulla tarjota ajankohtaista tietoa pelialan käytänteistä, osaajatarpeesta ja tulevaisuuden näkymistä.

Lisätietoja seminaarista ja hankkeesta

#GameCityKajaani

Lisätietoja:
Kajaanin ammattikorkeakoulu
projektipäällikkö Tanja Korhonen
p. +358 44 710 1009
tanja.korhonen@kamk.fi

projektiasiantuntija Hannu Juntunen
p. +358 40 190 5724
hannu.juntunen@kamk.fi