Etusivu / fi / KAMK / Ajankohtaista / Nopsaa osaamista työpaikoille

Nopsaa osaamista työpaikoille

15.9.2020 13.05

Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK) ja koulutuskeskus Brahe tuottavat Nopsaa osaamista -hankkeessa useita verkkokoulutuksia, joista osallistuja voi valita itseään kiinnostavat ja jotka voi suorittaa itselle sopivaan aikaan. 

Hankkeen koulutusten teemat ovat Monikampus -hankkeessa Pohjois-Pohjanmaan eteläosan ja Kainuun alueen yrityksille tehtyjen tarvekartoitusten tulosta. Kyselyjen perusteella havaittiin tarpeita mm. tiimityön, viestinnän, laadunhallinnan, työhyvinvoinnin johtamisen ja kriisien hallinnan osaamisen kehittämisessä sekä palvelumuotoilumenetelmien hyödyntämisessä. 

Koulutukset tarjoavat helpon tavan kehittää omaa osaamista nopeasti, tarkasti rajatusta aiheesta. Koulutukset on tarkoitettu sekä yritysten ja organisaatioiden johtohenkilöille että henkilöstölle, mutta ne ovat maksutta myös muiden kiinnostuneiden suoritettavissa. 

”Työhyvinvoinnista ja työn tuottavuudesta huolehtiminen on keskeistä yritysten ja työorganisaatioiden häiriöttömälle toiminnalle toimintaympäristön muutostilanteissa tai organisaation sisäisissä haasteissa. Näihin voidaan vaikuttaa hyvällä esimiestyöllä”, kertoo projektipäällikkö Anu Piirainen.
 
Verkkokoulutusten toteutuksessa hyödynnetään Kajaanin ammattikorkeakoulun tuottamaa koulutusalustaa. Alusta on uudenlainen oppimisympäristö, joka mahdollistaa opintojakson suorittamisen täysin itsenäisesti opintojaksolle ilmoittautumisesta todistuksen saamiseen. Yhden opintojakson suorittaminen vie osallistujalta aikaa 2–4 tuntia. Verkossa suoritettavien opintojaksojen lisäksi Nopsaa osaamista -hanke toteuttaa alueen yrityksille ja organisaatioille palvelumuotoilun sekä Lean-menetelmään liittyviä hieman laajempia koulutuksia. Nämä koulutukset toteutetaan siten että niihin sisältyy opetuspäiviä. 

Nopsaa osaamista -hankkeen koulutustarjonta julkaistaan lokakuuhun 2020 mennessä. Koulutustarjonnasta tiedotetaan hankkeen toiminta-alueilla alueen yritysverkostojen, työvoima- ja elinkeinoelämän palveluntuottajien sekä julkisten organisaatioiden edustajia. Tietoa hankkeesta löytyy myös hankkeen kumppanuusorganisaatioiden sosiaalisen median kanavissa sekä oppilaitosten sivuilta www.kamk.fi, www.raahenedu.fi

Nopsaa osaamista -hanke on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoittama, Kestävää kasvua ja työtä 20214-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Hankkeen toteutusaika on 1.6.2020-31.1.2021
 
Lisätietoja:
projektipäällikkö Anu Piirainen
anu.piirainen(@)kamk.fi