Etusivu / fi / KAMK / Ajankohtaista / Millainen on esteettömän luontoretkeilyn tila Kainuun alueella, ja mitä on saatu aikaan Luonto kaikille Kainuu -hankkeessa? Tervetuloa loppuseminaariin 15.9.

Millainen on esteettömän luontoretkeilyn tila Kainuun alueella, ja mitä on saatu aikaan Luonto kaikille Kainuu -hankkeessa? Tervetuloa loppuseminaariin 15.9.

17.8.2023 8.00

Mitä viime vuosina on tehty luontoympäristön ja matkakohteiden esteettömyyden sekä digitaalisen esteettömyystiedon saatavuuden edistämiseksi Kainuun alueella? Miksi yritys investoi esteettömiin matkailupalveluihin? Kiinnostaako esteetön luontomatka Kainuuseen vammaisia ja toimintarajoitteisia luontoretkeilijöitä? Näitä kysymyksiä käsitellään Luonto kaikille Kainuu -hankkeen loppuseminaarissa 15.9. 

Kajaanin ammattikorkeakoulu käynnisti syksyllä 2021 Suomen Paralympiakomitean kanssa Luonto kaikille Kainuu -hankkeen, jonka puitteissa on kuluneen kahden vuoden aikana paitsi esteettömyyskartoitettu lukuisia uusia luontokohteita ja digitalisoitu suuri määrä esteettömyystietoa, myös tuettu Kainuun alueen paikallisia palveluntarjoajia esteettömän luontomatkailun palvelujen kehittämisessä.


Digitaalista tiedonsaantia luontokohteiden esteettömyystiedon osalta on edistetty etenkin Arcticlakeland.com-verkkosivuston avulla. Sivusto toimii paikallisille palveluntarjoajille mallina siitä, kuinka asiakaskuntaa laajentavaa esteettömyystietoa saa tuotua käyttäjälähtöisesti esiin palvelusivustolla.


KAMKin osaamisen teknologiavetoisessa paikallisen elinkeinoelämän kehittämisessä Suomen Paralympiakomitean jo monivuotiseen työhön luontoympäristön esteettömyyden edistämisessä yhdistävän Luonto kaikille Kainuu -hankkeen tullessa päätökseensä vuoden 2023 lopulla järjestetään loppuseminaari Vuokatin Urheiluopistolla 15.9.2023, klo 14–17.


Tervetuloa kuulemaan Kainuun esteettömän luontoympäristön nykytilasta ja sen hyödyntämiseksi tehdystä työstä


Luonto kaikille Kainuu -hankkeen tuloksista ja alueen esteettömän luontoympäristön nykytilasta kuulemaan ovat tervetulleita kaikki aiheesta kiinnostuneet.


Loppuseminaari pureutuu hankkeessa tehdyn työn esittelyn ohella esteettömän luontomatkailun mahdollisuuksiin ja haasteisiin eri toimijoiden näkökulmista, ja tarjoaa hyödyllistä tietoa niin matkailupalvelualan edustajille kuin toimintarajoitteisille luontomatkailijoille.


Seminaari toteutetaan hybridimallilla, eli osallistujat voivat seurata tapahtumaa sekä paikan päällä että etäyhteyksin. 


Ilmoittaudu osallistujaksi seminaariin 12.9. mennessä

SEMINAARIOHJELMA 15.9.2023
14.00–14.45 Mitä on tehty Luonto kaikille Kainuu -hankkeessa - Arto Heikkinen & Petri Rissanen, Luonto kaikille Kainuu -hankkeen vetäjät, Kajaanin ammattikorkeakoulu KAMK & Suomen Paralympiakomitea
Hankkeen toimenpiteet ja tulokset sekä Arcticlakeland.com-sivusto Kainuun matkailukohteiden esteettömyystiedon esilletuonnissa


14.45–15.15 Metsähallituksen rooli esteettömän luontomatkailun edistäjänä - Erkka Pitkänen, Kenttämestari, Metsähallituksen Luontopalvelut
Esteettömien luontoreittien ja käyntikohteiden nykytila ja kehittäminen Metsähallituksen ylläpitämissä kohteissa Kainuussa


15.15–15.40 Kahvittelua ja verkostoitumista.
Apuvälineiden esittely- ja kokeilumahdollisuus esteettömällä rantareitillä.

Etäyhteydellä osallistuvat pääsevät tutustumaan valokuva- ja videoesitykseen Kainuun esteettömistä luontokohteista.


15.40–16.10 Esteettömän luonto- ja liikuntamatkailun mahdollisuudet Vuokatti Sportin näkökulmasta - Ann-Mary Ähtävä, Kehitys- ja tapahtumajohtaja, VuokattiSport
Miksi yritys investoi ja suuntaa kehittämispanostuksia esteettömiin matkailupalveluihin?


16.10–16.55 Paneelikeskustelu: Mahdollistuuko ja kiinnostaako esteetön luontomatka Kainuuseen? - Juontajana paralympiahiihtäjä ja aktiivinen luontoretkeilijä Sini Pyy
Paneelikeskusteluun osallistuu aktiivisia vammaisia ja toimintarajoitteisia luontoretkeilijöitä.


16.55–17.00 Seminaarin päätössanat - Ann-Mary Ähtävä Luonto kaikille Kainuu -hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajan roolissa
 
Päivitykset ohjelmaan mahdollisia vielä syksyn aikana.
 
Lisätietoa hankkeesta ja loppuseminaarista:
Projektipäällikkö Arto Heikkinen, Kajaanin ammattikorkeakoulu
044 7101 519, arto.heikkinen@kamk.fi

Projektipäällikkö Petri Rissanen, Suomen Paralympiakomitea
050 555 0345, petri.rissanen@paralympia.fi