Etusivu / fi / KAMK / Ajankohtaista / Metsien monikäyttö — Biotalouden mahdollisuus Kainuussa

Metsien monikäyttö — Biotalouden mahdollisuus Kainuussa

13.2.2018 13.39

Biotalous on vahva toimiala Kainuussa, joka elää voimakkaan kasvun ja murroksen aikaa. Kainuun biotalouden osaamisen kehittäminen –hankkeessa (KBO) keskityttiin Kainuun metsäbiotalouden kokonaistoimintoketjun toimialoihin, kuten metsätalouteen sisältäen raaka-aineen hankinnan ja metsänhoidon sekä kemiallisen ja mekaanisen puunjalostuksen tuotteisiin ja jatkojalostukseen. Näiden rinnalla on merkittävänä kokonaisuutena myös luonnontuoteala.  Hankkeen tavoitteena oli biotalouden osaamistarjottimen ja toimintamallin luominen ja näin vastata Kainuulle tärkeän avaintoimialan nykyisiin ja tuleviin osaamishaasteisiin.

Kainuun metsäbiotalouden potentiaali käyttöön
Kainuussa on runsaat luonnonvarat biotalousalan hyödynnettäväksi sekä metsäpuolella että luonnontuotealalla. Kainuussa on siis suuri biotalouden potentiaali, joka mahdollistaa uudet investoinnit ja toiminnan laajentamisen. 
”Merkittävää on, että puu saadaan kannattavasti liikkeelle ja jatkojalostettua jo maakunnassa korkeamman hintatason laadukkaiksi tuotteiksi. Tämä edellyttää kokotoimintoketjun ymmärtämistä, korkeaa teknologista osaamista, yhteistyötaitoja sekä alueelle sitoutunutta työväkeä”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Timo Haukipuro. Tätä varten tarvitaan useita erilaisia ammattilaisia; logistiikkaketjun, metsäalan, kemiallisen ja mekaanisen puunjalostuksen sekä luonnontuotealan osaajia. Haasteellista osaajien saannissa on kausiluonteinen työ, työvoiman saatavuus sekä nuorien houkutteleminen alalle.

Hankkeen aikana metsäbiotalouden laadullisia osaamistarpeita on pystytty kartoittamaan kattavasti eri selvityksissä. ”Haasteellista on varsinaisten työvoimatarpeiden ennakointi, mikä on pohjana koulutusmäärien ja koulutusten järjestämisen arvioinnille eri alueilla Suomessa”, kertoo Haukipuro. 

Valtakunnan tasolla löytyy myös useita koulutusorganisaatioita ja koulutustarjontaa alalle. Kainuun alueella koulutuksen järjestäminen pitkistä etäisyyksistä ja pienistä osallistujaryhmistä johtuen vaatii erityisjärjestelyjä. Lisäksi metsäalan koulutus on kalleimpia työkoneinvestointien vuoksi. 

Hanke on myös kehittänyt monia keinoja esille tulleiden ongelmien ratkaisemiseksi. Yksi keino on metsäbiotalouden julkisuuskuvan ja vetovoimaisuuden parantaminen. ”Metsäbiotaloudesta on hyvä tuoda esille sen ekologisuus, kestävä kehitys, energiatehokkuus. Metsätalous ja luontoarvot voivat toimivat yhteistuumin ja ala on kehittyvä, jossa jalostetaan uusia hyödyllisiä tuotteita. Metsäbiotalouden kehityksessä käytetään nykyisin myös paljon uusia teknologioita”, toteaa Haukipuro.
Alan koulutusta edistää opetuksen järjestäminen yhteistyössä muiden oppilaitosten kanssa sekä se, että lisätään muunto-, täydennys- ja täsmäkoulutuksia. Yksi väylä koulutuksen parantamiseksi on myös nuorille suunnattu opintopolku, joka tähtää korkeakoulututkintoon jo peruskoulusta lähtien.

Kajaanin ammattikorkeakoulun hallinnoimassa Kainuun biotalouden osaamisen kehittäminen –hankkeen rahoittajina toimivat ESR/Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Kainuun liitto, KAMK ja Kainuun ammattiopisto. Hanke vastaa Kainuun maakuntaohjelmassa ja Kainuun biotalousstrategiassa 2015 – 2020 linjattuihin osaamis- ja kehittämistarpeisiin.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö / KBO          Timo Haukipuro   timo.haukipuro(at)kamk.fi    044 7101 225
Kehitysjohtaja / TKI-palvelut    Mikko Keränen    mikko.keranen(at)kamk.fi    044 7101 620