Etusivu / fi / KAMK / Ajankohtaista / Matkailussa tuottavuus parantunut Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kärkimatkailukunnissa

Matkailussa tuottavuus parantunut Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kärkimatkailukunnissa

14.5.2019 8.00

Kajaanin ammattikorkeakoulu on selvittänyt matkailutulon ja matkailutyöllisyyden kehitystä Kalajoella, Kuusamossa, Oulussa, Pudasjärvellä ja Sotkamossa vuosina 2013−2017. Tutkimustulosten mukaan matkailutulo kasvaa kunnissa suhteellisesti nopeammin kuin matkailutyöllisyys. Tämä merkitsee tuottavuuden parantumista, mikä on tunnistettavissa kuntatason lisäksi kaikilla matkailutoimialoilla: korjaamo- ja huoltamotoiminnassa, vähittäiskaupassa, majoitus- ja ravitsemistoiminnassa, liikenteessä sekä virkistys- ja muissa palveluissa.

Vuosina 2013−2017 matkailutulo on kehittynyt kunnissa myönteisesti lukuun ottamatta Pudasjärveä. Suhteellinen kasvu on ollut erityisen vahvaa Kuusamossa ja Sotkamossa. Sen sijaan vuosina 2013−2017 matkailutyöllisyyden kehityssuunta on ollut laskeva, mikä korostuu suhteellisesti Sotkamossa ja Kuusamossa.Tuottavuuden parantuminen edesauttaa yritysten toimintaedellytyksiä ja luo mahdollisuuksia esimerkiksi uusiin investointeihin. Uudet investoinnit puolestaan mahdollistavat uudet työpaikat.

Julkaistut raportit ovat osa Kajaanin ammattikorkeakoulun sekä Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kymmenen kunnan kanssa toteutettavaa VALTO-kehittämishanketta (Vapaa-ajanasumisesta liiketoimintaa). Hankkeessa kehitetään työkaluja matkailullisen vapaa-ajanasumisen aluetaloudellisten vaikutusten mittaamiseen, seurantaan sekä ennustamiseen ja arviointiin. Lisäksi hankkeessa tuotetaan monipuolista tietoa vapaa-ajanasumisesta yrityksille ja kuntien elinkeinotoimille nykyisen liiketoiminnan ylläpitämistä ja uuden liiketoiminnan kehittämistä silmällä pitäen. Tuotettu tieto jalostetaan hankkeessa kehittämistoiminnaksi ja kehittämistoiminnan tuloksena syntyy liiketoimintaa.

Hanketta rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun rahoittamisohjelmasta (Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukset). Hanke toteutetaan vuosina 2019−2020. Budjetti on 177 400 €, josta tukirahoituksen määrä on 124 467 €. Muu rahoitus tulee Kajaanin ammattikorkeakoululta ja mukana olevilta kymmeneltä kunnalta.

Lisätietoja:
Koulutusjohtaja Mikko Keränen, Kajaanin ammattikorkeakoulu, puh. 044 710 1620, mikko.keranen@kamk.fi
Matkailututkija, FT Pekka Kauppila, Kajaanin ammattikorkeakoulu, puh. 040 702 7038, pekka.kauppila@kamk.fi

Tutkimusraportit ovat ladattavissa maksutta Kajaanin ammattikorkeakoulun sivuilta:
Matkailun aluetaloudellisten vaikutusten seurantamalli: Kalajoki, Kuusamo, Oulu, Pudasjärvi ja Vaala
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7219-37-9
 
Matkailun aluetaloudellisten vaikutusten seurantamalli: Sotkamo
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7219-36-2