Etusivu / fi / KAMK / Ajankohtaista / Matkailun sesonkityöntekijöiden alueperehdytykseen kehitteillä digitaalinen ratkaisu

Matkailun sesonkityöntekijöiden alueperehdytykseen kehitteillä digitaalinen ratkaisu

5.2.2018 8.47

Naturpolis Oy, Kajaanin Ammattikorkeakoulu ja Ruka-Kuusamo Matkailu ry ovat käynnistäneet yhteistyöhankkeen, jossa haetaan ratkaisua matkailualan kasvun mukanaan tuomaan kilpailuun osaavasta työvoimasta ja sesonkityöntekijöiden aluetuntemuksesta.

Matkailualueet kilpailevat keskenään osaajista, ja ajoittain jo nyt on ollut vaikeuksia saada alueelle rekrytoitua tarpeeksi työvoimaa. Kasvava ja kansainvälistyvä matkailualue tarvitsee työvoimaa, joka on kieli- ja asiakaspalvelutaitoista ja kykenee toimimaan monikulttuurisessa ilmapiirissä. Aluetta ja sen tarjoamia työmahdollisuuksia on pystyttävä entistä kiinnostavammin tuomaan esiin, jotta sen tunnettuus ja houkuttelevuus lisääntyisivät alan ammattilaisten keskuudessa, toteaa Ruka-Kuusamo Matkailu ry:n toimitusjohtaja Mats Lindfors. Matkailualan työvoimasta yhä suurempi osa on sesonkityöntekijöitä, jotka tulevat alueen ulkopuolelta, eikä heillä ole aluetuntemusta valmiiksi. Siksi heille on löydettävä tehokas, kiinnostava ja nopea tapa ottaa uusi toiminta-alue haltuun. Tähän asti uusille työntekijöille on järjestetty alueperehdytyskoulutuspäiviä, jotka voitaisiin jatkossa osin korvata tällä ajasta ja paikasta riippumattomalla pelillisellä, digitaalisella ratkaisulla, jatkaa Lindfors.

Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK) toimii hankkeessa osatoteuttajana vastaten teknisestä toteutuksesta, kuten pelin rakentamisesta sekä tehtävistä mallinnuksista. KAMK:n vahva osaaminen niin matkailukoulutuksen kuin peliteknologian alalla sekä aiempi perehtyminen kohdealueeseen tuovat asiantuntemusta hankkeeseen. Hieman samantyyppisiä toteutuksia kuin nyt suunniteltavan Ruka-Kuusamon perehdyttämispeli, on toteutettu mm. Kajaanin kaupungille, Puolangan kunnalle ja Museoliitolle, kertoo Kajaanin ammattikorkeakoulun kehitysjohtaja Mikko Keränen.

Ruka-Kuusamo Matkailu ry on alueen matkailuyritysten edustaja, joka vastaa alueen tunnettuuden ja vetovoimaisuuden lisäämisestä mm. matkailumarkkinoinnin avulla. Se vastaa myös kausityöntekijöiden perehdytyksestä matkailualueeseen ja vaikuttaa sitä kautta välillisesti asiakkaiden viihtymiseen, sekä kehittää aktiivisesti alueen digitaalista löydettävyyttä ja matkaketjuja. Alueen ripeään kasvuun lähtenyt kansainvälistyminen edellyttää lisäpanostuksia ammattilaisten rekrytointiin ja työntekijöiden osaamisen kehittämiseen. Nyt käynnistynyt hanke vastaa hyvin tähän haasteeseen ja kehitettävällä peliratkaisulla on suuri uutuusarvo myös valtakunnallisella tasolla, toteaa Mats Lindfors.

Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy on hankkeen hallinnoija, joka vastaa hankkeen koordinoinnista sekä omalta osaltaan sen toteuttamisesta. Hankkeen kustannusarvio on yhteensä noin 111 000 euroa, ja Pohjois-Pohjanmaan liitto on myöntänyt hankkeelle 77 729 euroa (70%) EAKR- ja valtion rahoitusta. Hanke toteutetaan ajalla 1.1.2018 - 31.12.2018.

Lisätietoja: projektipäällikkö Seija Väisänen, p. 040 725 0392, seija.vaisanen@naturpolis.fi