Etusivu / fi / KAMK / Ajankohtaista / Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset ja strateginen suunnitteluprosessi: esimerkkejä paikallistasolta Pohjois-Pohjanmaalta ja Kainuusta" -tutkimusraportti on julkaistu

Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset ja strateginen suunnitteluprosessi: esimerkkejä paikallistasolta Pohjois-Pohjanmaalta ja Kainuusta" -tutkimusraportti on julkaistu

6.11.2018 16.34

Matkailu aikaansaa huomattavia taloudellisia vaikutuksia eri aluetasoilla. Matkailun aluetaloudellisten vaikutusten mittaaminen ei ole kuitenkaan yksiselitteistä eikä yksinkertaista, ja lähes jokaisessa tutkimuksessa on kritisoitu käytettyä menetelmää. Kritiikki kohdistuu – sovelletusta menetelmästä riippumatta ‒ muun muassa mallien vaatimaan raskaaseen empiriaan. Tutkimuksissa kaivataan myös pitkittäistutkimusten eli seurannan mahdollisuutta ilman jatkuvaa uuden empirian keräämistä. Matkailun kehittämistä toteutetaan tänä päivänä pitkälti erilaisilla (alue)kehityshankkeilla. Edelliseen viitaten tuorein tarve liittyy matkailun kehittämishankkeiden ja investointien aluetalousvaikutusten ennustamiseen ja arviointiin.
 
Julkaistu tutkimusraportti vastaa mainittuihin haasteisiin – mittaamiseen, seurantaan sekä ennustamiseen ja arviointiin − esittelemällä menetelmällisiä innovaatioita ja uusia näkökulmia matkailun aluetalouden tutkimiseen. Kirjoituksessa tuodaan julki työkaluja matkailun aluetaloudellisten vaikutusten tarkasteluun, haltuunottoon ja kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen strategisen suunnitteluprosessin viitekehyksessä. Raportissa nostetaan esille tutkimustulosten hyödyntäminen (matkailun) alueellisessa suunnittelu- ja kehittämistyössä käytännössä. Tutkimustuloksia pohditaan myös kriittisesti. Empiiriset esimerkit ovat paikallistasolta Pohjois-Pohjanmaalta ja Kainuusta.
 
Tutkimusraportti perustuu Kajaanin ammattikorkeakoulun yhteistyökumppaneiden kanssa toteuttamiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin, CoReFor-hankkeeseen (vuonna 2015) sekä Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan matkailutieto -hankkeeseen (vuosina 2016−2018). Näiden hankkeiden tuloksista on julkaistu lukuisia tutkimusraportteja Kajaanin ammattikorkeakoulun sarjoissa.

Tutustu raporttiin Theseuksessa


Lisätietoja:
Pekka Kauppila
FT, matkailututkija
Kajaanin ammattikorkeakoulu
pekka.kauppila(@)kamk.fi
040 702 7038