Etusivu / fi / KAMK / Ajankohtaista / Lohkoketjujen osaajien täsmäkoulutus alkaa usean korkeakoulun yhteistyönä

Lohkoketjujen osaajien täsmäkoulutus alkaa usean korkeakoulun yhteistyönä

22.5.2020 13.15

Oulun, Vaasan ja Lapin yliopiston sekä Kajaanin ammattikorkeakoulun yhteistyönä alkaa uusi Tehoa lohkoketjuista -koulutushanke.

Kolmivuotisen hankkeen tavoitteena on kartoittaa lohkoketjuteknologiaan liittyvät elinkeinoelämän osaamistarpeet, suunnitella ja kehittää uudenlaista koulutusta sekä luoda lohkoketjuosaamisen kehittämisen ja hyödyntämisen toimintamalli. Neljän korkeakoulun välinen yhteistyö mahdollistaa eri alojen asiantuntemuksen hyödyntämisen. Tarkoituksena on rakentaa uutta innovatiivista osaamista yli maakunta- ja tiedealarajojen. Lisäksi hyödynnetään osallistuvien korkeakoulujen vaikutusalueella olevien yritysten intressejä osaamisen kehittämiseen. Hankkeeseen haetaan mahdollisimman laajaa yhteistyöverkostoa, joka kattaa uusia toimialoja, toimijoita sekä muita yhteistyötahoja, joita lohkoketjut kiinnostavat.

Koulutuksen kehittämisessä huomioidaan korkeakoulujen tutkinto-opiskelijat, aikuisopiskelijat täydennyskoulutuksessa sekä toimialakohtaiset sidosryhmät. Hankkeen puitteissa pilotoidaan aluksi 30 opintopisteen lohkoketjukoulutus tutkinto-opiskelijoille. Sen lisäksi sisältöä tarjotaan täydennyskoulutuksena aikuisopiskelijoille sekä toimialakohtaisena yritysten edustajille. Koulutuksen kautta opiskelijat saavat laaja-alaisen käsityksen lohkoketjuista sekä niiden sovellusmahdollisuuksista. KAMKin tehtävänä on 5 op:n laajuisen johdanto-osuuden suunnittelu, kehittäminen, pilotoiminen ja levittäminen. Sen lisäksi KAMK vastaa digitaalisten oppimisalustojen määrittelystä, valinnasta ja käyttöönotosta sekä koordinoi Tieteen tietotekniikan keskus CSC:n kanssa tehtävää yhteistyötä.

Lohkoketjulla tarkoitetaan hajautettua tietokantaa, jossa tapahtumat kiinnittyvät toisiinsa saumattomasti ja joka on kaikille avoin. Toisin kuin konesalissa eli pilvessä säilötty data, lohkoketjuissa tieto on kaikkien saatavilla. Lohkoketjuun tallennettua tietoa voi ajatella muuttumattomana, sillä jos lohkoketjun jotain osaa muuttaa jälkikäteen, se vaikuttaa muihin ketjun osiin eikä ketju enää ole samanlainen kuin muilla käyttäjillä. Näin jälkikäteen tehdyt muutokset lohkoketjuun paljastuvat heti ja väärinkäytösten määrä pienenee huomattavasti. Lohkoketjun osiin on mahdollista tallentaa melkein mitä tahansa, esimerkikisi tiedostoja, kuvia tai tekstiä.

Lohkoketjuja kuvataan seuraavaksi suureksi teknologia-aalloksi PC:n, Internetin ja mobiililaitteiden jälkeen. Lohkoketjun hyödyntäminen yhdistetään usein kryptovaluuttoihin, mutta se tarjoaa mahdollisuuksia monissa erilaisissa sovelluksissa ja liiketoimintaympäristöissä, esimerkiksi laki-, rahoitus- ja energia-alalla, logistiikassa sekä myös esimerkiksi matkailussa, asuntokaupassa ja pelialalla. Lohkoketjulle ennakoidaan isoa roolia myös tulevaisuuden tietoliikenteessä, hallinnossa sekä hyvinvoinnissa ja terveydenhuollossa tai vaikkapa verotuksen kaltaisissa laajoissa, koko yhteiskuntaa koskevissa aihealueissa.

Lohkoketjujen käyttö  Suomessa on vielä varsin rajallista, ja yhtenä keskeisenä syynä tähän on puuttuva osaaminen. Lohkoketjuosaajia tullaan tarvitsemaan tulevaisuudessa yhä enemmän. Hankeessa kehitettävä uusi koulutus vastaa tähän tarpeeseen, sillä Suomessa vastaavaa koulutusta ei ole juurikaan tarjolla. Koulutusta järjestetään ulkomailla, mutta koulutuksen hinta, laatu, opintosuoritustasot ja pedagoginen näkökulma vaihtelevat paljon.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on rahoittanut Tehoa lohkoketjuista -hankkeen Euroopan sosiaalirahaston (ESR) varoin.

 

Lisätietoja:
Matti Sarén
rehtori
p. 044 7101 600
matti.saren(@)kamk.fi