Etusivu / fi / KAMK / Ajankohtaista / Kuntien ja Kajaanin ammattikorkeakoulun digitalisaatiota kehittämässä

Kuntien ja Kajaanin ammattikorkeakoulun digitalisaatiota kehittämässä

14.10.2022 11.01

Digitaalisuuden kehittäminen on maailmanlaajuinen trendi kuntien ja kaupunkien kehittämisessä. Kehittämisen yhteydessä puhutaan yleensä digitaalisesta strategiasta, jonka yhtenä osana on digitiekartta (roadmap). Digitiekartta on kokonaisuus, joka helpottaa digitalisaation edistämisen haltuunottoa ja vahvistaa kunnan elinvoimaa ja kilpailukykyä. Digitiekartta perustuu osaamisen ja ymmärryksen lisäämiseen, resurssien kohdentamiseen, vastuiden jakamiseen ja yhdessä tekemisen korostamiseen. Digitiekarttatyö on osa parhaillaan toteutettavaa Kainuun kuntien ja Kajaanin ammattikorkeakoulun digitalisaation kehittäminen -hanketta. Hankkeessa on mukana kuusi Kainuun kuntaa sekä Kajaanin ammattikorkeakoulu itse.
 
Jokaiselle hankkeessa mukana olevalle organisaatiolle rakennetaan tämän vuoden loppuun mennessä oma digitiekartta, joka ohjaa organisaation digitalisaation kehittämistä seuraavan n. neljän vuoden aikana. Kartta pitää sisällään vision siitä, mihin digitalisaation osalta halutaan päästä, digitalisaation tavoitteet ja alatavoitteet, konkreettiset toimenpiteet sekä niiden aikataulut ja vastuut.
 
Digitiekartat rakentuvat syksyn aikana. Ne pohjautuvat henkilöstölle tehtyihin kyselyihin, johtoryhmien haastatteluihin sekä ennen kaikkea organisaatiokohtaisiin ja organisaatioiden yhteisiin työpajoihin, joissa konkreettinen kehittämistyö tehdään. Digitiekartta ei ole mikään ulkopuolelta annettu malli tai asiakirja, vaan organisaation omasta tarpeesta ja tilanteesta nouseva konkreettinen suunnitelma. Digitiekartat tullaan julkaisemaan joulukuun aikana.
 
Yksittäisten kuntien digitiekartat ovat osa laajempaa kokonaisuutta, johon liittyy niin kansallinen kuin EU:n laajuinen digilainsäädäntö, parhaillaan työstettävänä oleva Suomen digitaalinen kompassi sekä kansallinen digitiekarttaviitekehys. Voidaankin sanoa, että hankkeessa mukana olevat Kainuun kunnat ovat valtakunnallisesti hyvinkin eturintamassa omalla digitiekarttatyöllään. Kuntien lisäksi mukana on myös Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK). KAMK:ssa digitalisaatiota on kehitetty ja kehitetään paljon opetukseen ja opiskeluun liittyen. Kehittämistarpeita on kuitenkin selkeästi KAMK:n omien toimintamallien ja -tapojen sekä sisäisten prosessien digitalisaation osalta.
 
Digitiekarttojen valmistumisen jälkeen hanke jatkuu henkilöstön osaamisen kehittämisellä. Hanke tulee järjestämään lyhytkoulutuksia, joiden tavoitteena on kehittää henkilöstön osaamista niin, että digitiekartassa asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa ja toimenpiteet toteuttaa.
 
Lisätietoja hankkeesta