Etusivu / fi / KAMK / Ajankohtaista / Kainuuseen on jälleen saatu suoraa EU-rahoitusta: Kainuu on mukana 11 miljoonan euron EU-hankkeessa, jossa kehitetään data-analytiikkaa ja simulointiratkaisuja luonnonkatastrofien hallinnassa

Kainuuseen on jälleen saatu suoraa EU-rahoitusta: Kainuu on mukana 11 miljoonan euron EU-hankkeessa, jossa kehitetään data-analytiikkaa ja simulointiratkaisuja luonnonkatastrofien hallinnassa

8.8.2022 14.54

KAMK ja Kajaanin kaupunki ovat saavat HORIZON EUROPE -ohjelman rahoitusta luonnonkatastrofien hallinnan parantamiseen. FASTER- ja DECIDO-hankkeiden jälkeen tämä on jo kolmas HORIZON-rahoitteinen siviiliturvallisuuteen ja katastrofivalmiuteen keskittyvä hanke, jossa Kainuu on mukana. 

”Nyt saatu 100% rahoitus tulee suoraan Euroopan Unionista vähentämättä mitään kansallisia tai alueellisia rahoituksia. Horizon-rahoitushaut ovat erittäin kilpailtuja ja vain 10-15% haetuista hankkeista saa rahoituksen. Olemme onnistuneet tekemään asioita oikein ja meidät on noteerattu merkittävänä kansainvälisenä hankekumppanina”, sanoo KAMK:n kehitysjohtaja Kimmo Nikkanen.

TEMA-hankkeessa kerätään tietoja muun muassa säähavainnoista, satelliittikuvista, kaukoantureista ja drooneista mahdollisten katastrofien, kuten tulipalojen ja tulvien seurantaa varten. Tietoja analysoidaan, jotta voidaan luoda tarkkoja ennustemalleja siitä, miten mm. tulipalot ja tulvat käyttäytyvät. Tämä antaa pelastushenkilöstön käyttöön resursseja suunnittelua ja toimintaa varten. Tietoja analysoidaan koneoppimisen, tekoälyn ja laajennetun todellisuuden tekniikoiden viimeisintä kehitystä käyttäen, jotta pelastusyksiköt voivat lukea tietoja ja olla vuorovaikutuksessa niiden kanssa ja jotta näitä tekniikoita voidaan kehittää katastrofien hallinnassa.

Hankkeen päätehtävänä on parantaa ja nopeuttaa data-analytiikkaa, lisätä analyysialgoritmien tarkkuutta sekä parantaa ja nopeuttaa katastrofiennusteiden simulointia ja visualisointia. TEMA-ratkaisujen testaamiseksi järjestetään neljä kansainvälistä pilotointia: alueelliset tulvat Saksassa, äkkitulvat Kreikassa, metsäpalot Italiassa ja metsäpalot Suomessa. 

''Valinta metsäpalojen pilotointiin tehtiin, koska metsäpalot ovat yleistyneet Pohjois-Euroopassa ja koska Kalajoen ja Muhoksen lähistöllä on äskettäin ollut kansallisesti merkittäviä metsäpaloja. Kainuun pelastuslaitos etsii jatkuvasti ratkaisuja, jotka voivat auttaa katastrofien hallinnassa sekä ihmishenkien ja omaisuuden suojelussa'', kertoo Kainuun pelastuslaitoksen palomestari Jaakko Schroderus.

Kajaanissa toteutettavan suomalaisen pilotin tavoitteena on kerätä, analysoida ja esittää suuri määrä dataa tehokkaasti pelastushenkilöstön käyttöön tarjoten ennustemalleja ja siten antaa tukea päätöksentekoon. 

Projektiryhmä koostuu kahdestakymmenestä organisaatiosta, joihin kuuluu viranomaisia, tutkimus- ja tiede- sekä teknologiateollisuuden organisaatioita eri puolilta Eurooppaa. Viranomaisten osallistuminen on elintärkeää sen varmistamiseksi, että TEMA-ratkaisuja voidaan testata kentällä ja että ne täyttävät menestyksekkään katastrofivalmiuden hallinnan vaatimukset. 

Horisontti Eurooppa on EU:n tutkimusta ja innovaatioita rahoittava 95 miljardin kokoinen ohjelma vuosille 2021-2027. Se torjuu ilmastonmuutosta, auttaa saavuttamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja tukee EU:n kilpailukykyä ja kasvua. Ohjelma helpottaa yhteistyötä ja vahvistaa tutkimuksen ja innovoinnin vaikutusta EU:n politiikkojen kehittämiseen, tukemiseen ja täytäntöönpanoon maailmanlaajuisia haasteita unohtamatta. Se tukee huippuosaamisen ja laadukkaiden teknologioiden luomista ja parempaa levittämistä. Ohjelma luo työpaikkoja, optimoi EU:n lahjakkuusreservin, edistää talouskasvua, parantaa teollisuuden kilpailukykyä ja maksimoi investointipanostusten arvon entistä vahvemmalla eurooppalaisella tutkimusalueella.

Lisätietoja:
Filip Sever
Projektipäällikkö 
Kajaanin ammattikorkeakoulu
filip.sever(@)kamk.fi 
p. 044 715 7002

Jaakko Schroderus
Palomestari
Kainuun pelastuslaitos 
jaakko.schroderus(@)kaipe.fi
p. 044 7100 168