Etusivu / fi / KAMK / Ajankohtaista / KAMK:lle siirtyy kaksi Kainuun Edun kehittämishanketta tekijöineen

KAMK:lle siirtyy kaksi Kainuun Edun kehittämishanketta tekijöineen

10.12.2020 9.30

Kainuun Etu Oy:n hallitus on tehnyt päätöksen kahden Kainuun Etu Oy:n hallinnoiman hankkeen tarjoamisesta Kajaanin ammattikorkeakoululle hankkeiden loppuun saattamiseksi. Hankkeissa työskentelevät viisi henkilöä jatkavat työtään työtään ammattikorkeakoulussa 1.1.2021 alkaen. Hankkeiden toiminta jatkuu suunnitellusti hallinnoijan vaihdoksesta huolimatta. 

 ”Tämän järjestelyn myötä hankkeissa kertyvän osaamisen jatkuvuus voidaan turvata hankkeiden päättymisen jälkeen. Yritysten, kumppanien ja kuntien tarpeet tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa, sekä näiden kautta syntyvien hyötyjen ja pidemmällä aikajänteellä osaajien tarjoaminen, on KAMKin ydintehtävä Kainuulaisten toimijoiden menestyksen takaamiseksi,” kertoo rehtori Matti Sarén.

Vuoden vaihteessa KAMKille siirtyvät kaksi hanketta keskittyvät molemmat Kainuun yritysten kehittämiseen ja innovaatioiden edistämiseen. Kainuun liiton Euroopan aluekehitys -rahaston rahoittamaa I4B- Ideasta bisnekseksi hankkeessa tehdään uusien ideoiden kehityksen aktiviointia, tukemista, nopeuttamista ja laadun parantamista. Kainuusta on jalostettu eri kehityskaaren vaiheessa eri vaiheessa olevia ideoita kohti innovaatioita. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ESR:stä rahoittamassa Kainuun Digitie -hankkeessa nostetaan kainuulaisten yritysten ja niiden henkilöstön digitaalisen osaamisen tasoa ja kehitetään konkreettisesti yritysten liiketoimintaa, johtamista ja henkilöstökäytäntöjä. Molempien hankkeiden omarahoituksesta vastaavat Kainuun kunnat.

”Uskomme, että näiden kehittämishankkeiden siirtämisellä turvataan osaltaan yritysten kehittäminen ja innovaatiotoiminnan edistäminen Kainuussa. Samanaikaisesti se edesauttaa ja syventää yritysten ja KAMK:n välistä yhteistyötä. Tuloksena uskotaan olevan entistä vuorovaikutteisempi yhteistoiminta yritysten sekä korkeakoulun välillä”, toteavat Kainuun Edun hallituksen puheenjohtaja Seppo Räisänen sekä toimitusjohtaja Tuomo Tahvanainen.

Lisätietoja:
Matti Sarén
rehtori
Kajaanin ammattikorkeakoulu
p. 044 7101 600
matti.saren@kamk.fi