Etusivu / fi / KAMK / Ajankohtaista / KAMKissa juhlittiin valmistuneita

KAMKissa juhlittiin valmistuneita

AGA_4481_päättötyöpalkitut_AMK_valmistujaiset_1905.jpgKuva opinnäytetyöstä palkitut Jani Vattula ja Hannes Ojalehto
29.5.2019 15.13

Kajaanin ammattikorkeakoulun valmistujaisjuhlassa keskiviikkona 29.5.2019 valmistui yhteensä 114 eri alojen opiskelijaa. Juhlapuhujan roolissa oli Terrafame Oy:n toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen
Valmistuvan puheenvuoron piti insinööriksi (AMK) valmistunut Elina Suominen. Valmistujaisjuhlassa palkittiin kaksi opinnäytetyötä. Juhlissa musiikkiesityksestä vastasi Chicas i hombre (Sanni Jurvanen, Roosa Uuttera ja Jarkko Määttä) ja tanssista vastasi Kajaani Dance:n jazztanssiryhmä erikoiskoulutus 5.

Opinnäytetyöpalkinto Jani Vattulalle ja Hannes Ojalehdolle

Juhlassa palkittiin kaksi opinnäytetyötä. Tieto- ja viestintätekniikan insinööriksi valmistuneen Jani Vattulan työssä ”Katseenseurantatekniikan hyödyntäminen elektronisessa urheilussa” käy hyvin ilmi elektronisen urheilun laaja-alaisuus ja merkittävyys kasvavana liiketoiminta-alana. Työssä on erinomaisella tavalla yhdistetty Kajaanin ammattikorkeakoulun vahvaa mittaustekniikan osaamista pelikehityksen nopeimmin kasvavan osa-alueen, kilpapelaamisen tarpeisiin. Vattulan kehittämää teknologiaa tullaan jatkossa hyödyntämään elektronisen urheilun tutkimuksessa, kilpapelaaja-analyyseissä ja kilpapelaamisen ammattimaisessa valmentamisessa.


Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinööriksi valmistuneen Hannes Ojalehdon työssä ”Laskentapohjien luonti CLT-rakenteiden mitoittamiseen” näkyy erityisen vahvasti insinööriosaamisen olennainen elementti, kyky soveltaa matematiikkaa. Ojalehto on työssään kehittänyt CLT-levyjen mitoitusmenetelmää ja testannut sen toimi-vuutta onnistuneesti toimeksiantajayritykselle, joka on ottanut kehitetyn menetelmän jo kaupalliseen käyttöön.

Palkittavien opinnäytetöiden vahvuuksina voidaan pitää niiden innovatiivisuutta, ammattimaista toteutustapaa, syvää osaamista omasta alastaan sekä oman ammatti- ja toimialan kannalta merkityksellisten tulosten aikaan-saamista. Palkittavat työt tukevat erinomaisesti Kainuun elinkeinoelämän kehittymistä, sillä Kainuun maakunta-ohjelman mukaisesti sekä peliala että mekaaninen puunjalostusala ovat alueen kehittämisen painopisteitä. Molempien töiden tulokset on jo otettu toimeksiantajien toimesta kaupalliseen hyötykäyttöön.

Kajaanin ammattikorkeakoulusta on valmistunut vuodesta 1995 yhteensä 7325 opiskelijaa.


Lisätietoja:
Matti Sarén, rehtori
Puh. 044 7101 600
matti.saren(at)kamk.fi