Etusivu / fi / KAMK / Ajankohtaista / KAMK kehittää eettistä sairaanhoitajaputkea Suomeen– ulkomaalaisia hoitajia tulee Kainuuseen jo keväällä

KAMK kehittää eettistä sairaanhoitajaputkea Suomeen– ulkomaalaisia hoitajia tulee Kainuuseen jo keväällä

12.9.2022 10.08

Sairaanhoitajista, lähihoitajista ja hoiva-avustajista on huutava pula Kainuussa. Alueen toimijat kaipaavat jatkuvasti työvoimaa henkilöstövajeensa paikkaamiseksi. Kainuussa julkisissa ja yksityisissä sosiaali- ja terveysalan yksiköissä on tällä hetkellä yli 60 sosiaali- ja terveydenhuollon työpaikkaa auki. Työvoimapula on vain pahenemassa Kainuussa, kun väestön ikääntyessä ja pitkäaikaissairauksien lisääntyessä hoidon tarve lisääntyy. Samaan aikaan avoimien paikkojen hakijamäärät ovat romahtaneet.  Tilannetta vaikeuttaa entisestää se, että hoitajia eläköityy lähivuosina paljon.

”Tarvitsemme Kainuuseen lähivuosien sisällä kolminumeroisen luvun uutta hoitohenkilökuntaa. Meidän on löydettävä keinot houkutella sekä suomalaisia että ulkomaalaisia osaajia Kainuuseen, jotta tämä yhtälö voi ylipäätään toimia. Henkilöstötarpeeseen tulee vastata laajasti erilaisilla toimenpiteillä, joista ulkomainen rekrytointi on yksi varteenotettava. Kainuun hyvinvointialue suhtautuu positiivisesti kaikkiin ratkaisulähtöisiin esityksiin tämän tilanteen edessä”, sanoo Kainuun hyvinvointialueen johtajana juuri työtään aloittava Jukka Lindberg.

”Olemme globaalissa kilpailussa. Meidän on vaikutettava Kainuun houkuttelevuuteen kansainvälisten osaajien silmissä. Kainuulaisen työelämän kansainvälisyys edistää tutkinnon suorittaneiden kansainvälisten opiskelijoiden ja tutkijoiden asettautumista Kainuuseen ja ehkäisee aivovuotoa. Meiltä puuttuu kainuulaisten toimijoiden yhteinen malli laajamittaisen, työperäisen maahanmuuton järjestämiseen kuntien, koulutuslaitosten, viranomaisten ja sotealan työllistäjien yhteistyönä. Yhteispelin puuttuminen johtaa tehottomuuteen kansainvälisten osaajien Kainuuseen tulon, tutkintojen tunnustamisen ja työelämään kiinnittymisen osalta. Ongelma on valtava.”, sanoo KAMK:n rehtori Matti Sarén.


Osavastauksena tilanteen ratkaisemiseen KAMK kehittää nyt eettistä sairaanhoitajaputkea Suomeen ja on allekirjoittanut merkittävän ns. relokaatiosopimuksen Sambiassa. Sopimuksessa keskitytään sairaanhoitajien rekrytointiin Sambiasta Suomeen. Yhteistyön osapuolia ovat Cavendish University Sambia, Kajaanin ammattikorkeakoulu sekä julkiset ja yksityiset työnantajat.
Tavoitteena on saada jopa 120 sotealan ammattilaista Kainuuseen. Erityinen painopiste on osaamistason varmistamisessa, suomen kielen kielitaidossa, henkilöiden pysyvyydessä ja hyvässä kotiutumisessa Kainuuseen.

”Sambiassa on paljon nuoria, työttömiä sotealan ammattilaisia ja vuosittain valmistuu 11 000 osaajaa lisää. Tämä ohjelma tarjoaa mahdollisuuden lisätä sambialaisten sairaanhoitajien työllistämispohjaa. Yhteistyössä on kyse paitsi osaajien saamisesta niin myös opetussuunnitelmien tehostamisesta sekä lähtömaassa että Suomessa, opetusmateriaalien jatkokehityksestä ja jopa ristiin opetuksesta”, kertoo Executive director Reginald Rainey Cavendish-yliopistosta.”Lisäksi sairaanhoitajat hankkivat lisää tietoa ja tekevät yhteistyötä kollegoiden kanssa paikallisesti parantaakseen palvelutarjontaa Sambian asukkaille”. Sambian presidentin kanslia sekä sosiaali- ja terveysministeriö puoltavat toimintaa.

Hanke toteutuu Kainuun Liiton myöntämä rahoituksen avulla (Suomen Työvoima- ja Elinkeinoministeriön alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määrärahaa (AKKE). Rahoituksella ryhdytään hyvin konkreettisella tavalla pilotoimaan keinoja ulkomaalaisten sotealan ammattilaisten joustavalle siirtymiselle lähtömaastaan kouluttautumaan, työskentelemään ja elämään Kainuuseen.

Ohjelma käynnistyy tänä vuonna ja ihannetapauksessa kymmeniä sairaanhoitajia muuttaa Kainuuseen töihin vuoden 2023 aikana.

Lisätietoja:

kehitysjohtaja Kimmo Nikkanen
p. 044 7101 409
kimmo.nikkanen@kamk.fi