Etusivu / fi / KAMK / Ajankohtaista / Etätyöosaamisen asiantuntijoita yrityksiin

Etätyöosaamisen asiantuntijoita yrityksiin

15.3.2022 21.00

PIKA Kainuu – kestävä digitaalinen tulevaisuuden työ -hankkeessa valmennetaan Kainuun yrityksiin etätyöosaamisen asiantuntijoita. Kainuun alueen etätyötä tekeville yrityksille kohdennetun tutkimuskyselyn alustavien tulosten perusteella Kainuun yrityksissä on etätyöosaamisen kehitystarpeita. Näitä hankkeen tutkimuskyselyssä esiin nousseita tarpeita syvennetään kuudessa työpajassa kevään aikana. 

Työpajoista käynnistyy yritysten etätyöosaamisen kehittämisen PIKA-matka, jossa yritykset pääsevät vaikuttamaan heille syksyllä tarjottavien valmennusten sisältöihin. Valmennuspaketit toteutetaan teemoittain ja yritykset voivat poimia paketeista itselleen sopivat kokonaisuudet. 

Seuraavien kolmen kuukauden aika järjestetään kussakin kuussa kaksi työpajapäivää. Ensimmäinen työpaja-päivä on tiistai 22.3. ja teemoina käsitellään työn murrosta sekä työhyvinvointia. Pajapäivä on kohdennettu kaikille Kainuun alueen etätyöosaamisen kehittämisestä kiinnostuneille yrityksille. Tämä työpajapäivä järjestetään lähipäivänä Kajaanin ammattikorkeakoululla terveysturvallisuutta noudattaen. 

Toinen työpaja tiistaina 29.3. toteutetaan verkossa Teamsilla iltapäivällä ja silloin pureudutaan mm. digitur-vaan ja teknologian hyödyntämiseen työhyvinvoinnissa. Tarkemmat tiedot työpajoista lähetetään ilmoittau-tuneille edeltävänä maanantaina. Molempiin työpajapäiviin on ilmoittautuminen käynnissä KAMKin nettisivujen kautta.

Yrityksille hankkeeseen osallistuminen on maksutonta. Ainoa yrityksen panostus on työpajoihin sekä valmen-nuksiin osallistumiseen kuluva aika. Työpajoihin ja valmennuksiin osallistuminen kerryttää yritykselle de mi-nimis -tukea. PIKA Kainuu – kestävä digitaalinen tulevaisuuden työ -hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalira-hasto. 

Tule mukaan kehittämään tärkeintä pääomaasi eli osaamistasi ja kehity etätyön asiantuntijaksi!

Ilmoittaudu mukaan KAMK tapahtumakalenterin kautta.

Lisätietoa työpajoista ja hankkeesta

Lisätietoja: Päivi Dahl
Kajaanin ammattikorkeakoulu
lehtori, projektipäällikkö 
p. 040 1448 127
sähköposti: paivi.dahl(@)kamk.fi