Etusivu / fi / KAMK / Ajankohtaista / DIMMI-hankkeessa kehitettiin nuorten positiivista mielenterveyttä tukevia menetelmiä

DIMMI-hankkeessa kehitettiin nuorten positiivista mielenterveyttä tukevia menetelmiä

24.8.2020 15.27

DIMMI-hankkeessa luotiin digitaalisia hyötypelejä, nuoriso- ja ohjausalan ammattilaisille suunnattu blogisarja sekä sosiaalista mediaa hyödyntävä vertaisystävätoiminnan malli. 

DIMMI-Digitaaliset menetelmät nuorten positiivisen mielenterveyden tukemiseen -hanke päättyy elokuun lopussa. Hankkeen keskeiset tulokset on tiivistetty loppujulkaisuun, joka on ladattavissa maksutta verkosta. Tutustu loppujulkaisuun.

Nuorisotyön ammattilainen – ota some haltuun!

DIMMI-hanke kartoitti sosiaalisen median kanavia ja tietoa siitä, mistä sosiaalisen median kanavista nuoret ovat kokeneet saaneensa apua. Kartoituksen tuloksista syntyi blogisarja, jonka 12 lyhyttä julkaisua on suunnattu erityisesti nuoriso- ja ohjausalan ammattilaisille. Blogia voi lukea myös hankkeen päättymisen jälkeen Diakin verkkosivuilla. Tutustu blogiin.

 

Hyötypelit vahvistavat mielenterveystaitoja

Mobiilipeli Elämäni peli vahvistaa nuorten itseluottamusta sekä ongelmanratkaisu- ja ihmissuhdetaitoja. DIMMI-hankkeessa kehitetyn pelin tarinoiden kautta nuori voi peilata omaa elämäänsä ja keskustella asioista aikuisen kanssa. 
Elämäni peli on maksutta ladattavissa Android-laitteille Google Playsta  ja Apple-laitteille App Storesta nimellä DimmiESR. Myös peliohje on saatavilla verkossa. Tutustu ohjeeseen.
DIMMI-hankkeessa ideoitiin myös uutta tietoisuustaitopeliä, joka kehittää selviytymis- ja sopeutumiskykyä ennakoimattomissa ja yllättävissä tilanteissa. Pelin kehittäminen jatkuu PORE-hankkeessa, joka alkaa loppuvuodesta 2020. Lisätietoja PORE-hankkeesta.

 

Tietoisuustaidoista tukea psyykkiseen itsesäätelyyn

Nuorten kanssa työskenteleviä ammattilaisia koulutettiin hankkeen aikana myös tietoisuustaitotyöskentelyyn. Tavoitteena oli löytää keinoja tukea nuorten itsehavainnointitaitoja ja psyykkisiä itsesäätelykeinoja. Suurin osa ammattilaisista jatkaa tietoisuustaitojen hyödyntämistä myös jatkossa.

 

Vertaisystävätoiminnalla vahvistetaan nuorten kohtaamisen taitoja

DIMMI-hankkeessa luotiin sosiaalista mediaa hyödyntävä vertaisystävätoiminnan malli, jonka avulla ennaltaehkäistään yksinäisyyttä sekä vahvistetaan nuorten sosiaalisia verkostoja ja kohtaamisen taitoja. 
Malli etenee viiden askeleen kautta. Kaikki alkaa vapaaehtoisten vertaisystävien etsimisestä ja rekrytoimisesta sekä koulutuksen järjestämisestä heille. Sitten tavoitetaan ystävää kaipaavia, ja yhdistetään heidät vertaisystävien kanssa Instagramia hyödyntämällä. Vertaisystävät tarvitsevat myös ohjausta ja tukea toiminnan aikana.
Hyvän mielen talo Oulussa ja Kulttuuripaja Marilyn Kajaanissa jatkavat sosiaalista mediaa hyödyntävää vertaisystävätoimintaa myös hankkeen päättymisen jälkeen.

DIMMI - Digitaaliset menetelmät nuorten positiivisen mielenterveyden tukemiseen hanke päättyy 31.8.2020. Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Diakonia-ammattikorkeakoulun yhdessä toteuttama hanke saa rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta.

Lisätietoja: projektikoordinaattori Leea Naamanka, Diak, p. 050 339 8910, leea.naamanka@diak.fi 
Tanja Korhonen, KAMK, p. 0505591312 tanja.korhonen@kamk.fi