Etusivu / fi / KAMK / Ajankohtaista / DIGIOS-hankkeen tulokset huomioitu sekä kansallisesti että kansainvälisesti

DIGIOS-hankkeen tulokset huomioitu sekä kansallisesti että kansainvälisesti

11.6.2020 8.19

Kajaanin ammattikorkeakoulun hallinnoima DIGIOS -hanke on valittu mukaan Euroopan komission onnistuneisiin hankkeisiin (European Comission Success Stories). 

”KAMK on hallinnoinut kaikkiaan 600 eri hanketta ja saimme nyt ensimmäisen hankkeen mukaan Euroopan tason onnistuneisiin esimerkkeihin”, iloitsee koulutusjohtaja Mikko Keränen.  

Valinta on myös Kainuu osalta harvinainen, kaikkiaan 5 hanketta on saanut vastaavan maininnan.  DIGIOS -hanke sai erityiskiitosta tuloksista, vaikutuksista ja hankkeen johtamisesta.

DIGIOS -hanke (Digitaalisen osaamisen kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuksessa ja palveluissa Kainuussa) toteutettiin 1.3.2017- 31.5.2019. Hankkeessa selvitettiin Kainuu soten, hoivayritysten, Kajaanin ammattikorkeakoulun sote-alan sekä Kainuun ammattiopiston hyvinvointialan toimijoiden digitaalista ja teknologista osaamista. Selvityksen perusteella suunniteltiin osaamista vahvistavia koulutuksia työelämän tarpeisiin sekä luotiin mm. KAMKin ja KAOn yhteinen DIGIOS -oppimisympäristö. Uusi oppimisympäristö antaa koulutuksessa valmiudet älykkään kotihoidon oppimiseen. Tämän myötä hoitotyönkoulutuksen opintosuunnitelmaan luotiin digitalisaatiota ja teknologiaa hyödyntävät opintojaksot. Opintokokonaisuus otettiin mukaan myös lähihoitajan koulutukseen. 

 ”Tulevaisuudessa ihmisillä on käytössään erilaisia tapoja hoitaa terveyttään. Koulutuksen kehittämisellä varmistamme, että terveyden ja hyvinvoinnin osaajat ovat valmiita käyttämään ja kehittämään digitalisaatiota osana sairaan- ja terveydenhoitotyötään.”

Hankkeen aikana kehitettiin myös pitkäaikaissairaiden palveluketjun digitalisoimista. Hankkeessa pilotoitiin pitkäaikaissairaiden asiakkaiden hoitotyössä chat-palvelua sekä tehostettiin asiakkaiden kotimittaustoimintojen pilvipalvelua. Pilotoinnin perusteella Kainuun Sote päätti, että sekä kansanterveyshoitajat että päivystävät sairaanhoitajat ottavat chat -palvelun käyttöön yhtenä asiakkaalle tarjottavana palveluvaihtoehtona. 

Hankkeen onnistumisen lähtökohtana oli tiivis yhteistyö eri toimijoiden kesken. ”Tämä on ollut yhteistyöhanke, jossa kaikki toimijat ovat vahvasti edistäneet tavoitteiden saavuttamista. Mukana olivat Kainuun Sote, KAO sekä KAMK”, kertoo hankkeen projektipäällikkönä toiminut Kirsi Moisanen. Hankkeen aikana myös KAMKin tietojärjestelmien ja sote-alan osaajat tekivät vahvaa yhteistyötä ja kehittivät osaamistaan. 

Katso Digios-hankkeen esittely European Comission Success Stories -sivuilla.


Lisätietoja:

Mikko Keränen
Koulutusjohtaja
p. 044 7101 620


Kirsi Moisanen
p. 044 7101 276