Etusivu / fi / KAMK / Ajankohtaista / Ammattikorkeakoulupedagogiikan digitalisaation kehittäminen etenee eAMK-hankkeessa

Ammattikorkeakoulupedagogiikan digitalisaation kehittäminen etenee eAMK-hankkeessa

15.11.2017 11.34

Kajaanin ammattikorkeakoululla kokoontui 14.11. joukko ammattikorkeakoulujen osaajia eAMK-hankkeen tiimoilta. Päivän aiheena oli hankkeen teemaryhmä 3 –tapaaminen, jossa keskityttiin ammattikorkeakoulupedagogiikan digitalisaation kehittämiseen.  Päivään osallistui yhteensä yli 40 henkilöä, joista osa oli paikalla etäyhteydellä.

Päivän aikana työskenneltiin ryhmissä, jotka käsittelivät digipedagogista valmennusta, digiohjausta opiskelijan polulla, opiskelijan digistarttipakettia ja oppimisanalytiikkaa. ”Työskentelypäivässä hyödynnettiin ns. Flipped Meeting ja Open Space-menetelmiä. Teemaryhmät olivat määritelleet käsiteltävät aihealueet ja tuottaneet aineistot ennakkoperehtymistä varten yhteiseen ohjelmakarttaan. Käytännössä päivän toteutus oli itseohjautuva. Osallistujat saivat päättää, mihin teemaan osallistuvat ja voivat halutessaan vaihtaa ryhmää." kertoo KAMKin eAMK-projektipäällikkö Anne Karhu.

"eAMK-hankkeessa on yhdessä tekemisen meininki. Yhdessä enemmän!", kuvailee Anne. Kajaanin AMK on mukana kehittämässä digipedagogista valmennusta ja digiohjausta. Vuoden 2018 aikana ammattikorkeakouluissa mm. toteutetaan kokeiluja ja arvioidaan menetelmiä. "KAMKissa tullaan toteuttamaan digipedagogista valmennusta, kokeillaan opiskelijan online starttipakettia ja edistetään digiohjausta opiskelijan polulla", kertoo Anne Karhu.     

eAMK –hanke on kansallinen projekti, jossa mukana on 23 ammattikorkeakoulua, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry ja 1 Yliopisto. Ammattikorkeakoulujen asiantuntijat, opiskelijat ja työelämän sidosryhmät ovat yhdistäneet voimavaransa ja uudistavat toimintatapojaan sekä oppimista. Tarkoituksena on kehittää korkeakouluoppimisen ekosysteemejä, jotka perustuvat yhteiseen digitaaliseen opintotarjontaan, työelämälähtöiseen pedagogiikkaan ja opiskelijan työelämävalmiuksia ja hyvinvointia tukevaan ohjaukseen.

Projektin sisällöt on jaettu kolmeen eri teemaan. Teemassa 1 ammattikorkeakoulut pohtii yhteistä digitaalista opintotarjontaa, teemassa 2 työelämälähtöisiä oppimisen ekosysteemejä ja teemassa 3 ammattikorkeakoulupedagogiikan digitalisaatiota.

Hanke alkoi 2017 toukokuussa ja jatkuu huhtikuuhun 2020 asti. Projektin rahoittaa Opetus-ja kulttuuriministeriö.

Lisätietoja:
Anne Karhu (Kajaanin AMK projektipäällikkö, lehtori) 044 710 1270, anne.karhu[at]kamk.fi
Päivi Klimenko (Kajaanin AMK projektin jäsen, lehtori) 044 7157 086, paivi.klimenko[at]kamk.fi