Etusivu / fi / KAMK / Ajankohtaista / Aditro ja Kajaanin ammattikorkeakoulu vastaavat yhteistyöllä työelämän murrokseen

Aditro ja Kajaanin ammattikorkeakoulu vastaavat yhteistyöllä työelämän murrokseen

31.10.2019 8.00

Työelämän murroksesta puhutaan yleisellä tasolla paljon, mutta käytännön esimerkkejä toimenpiteistä, joilla murrokseen vastataan, on nähtävissä vielä vain vähän. Aditro ja Kajaanin ammattikorkeakoulu ovat aloittaneet yhteistyöprojektin, jonka kautta Aditro tarjoaa työntekijöilleen mahdollisuuden suorittaa työn ohessa joko liiketalouden alemman tai ylemmän tradenomitutkinnon Kajaanin ammattikorkeakoulussa. Aditron ja Kajaanin AMK:n yhdessä suunnittelema koulutuspolku, Aditro Akatemia, yhdistää työntekijöiden aikaisemmin hankittua osaamista ja tulevaisuuden tarpeisiin vastaavaa koulutusta. Koulutuspilotti on käynnistynyt syksyllä 2019.

Aditro Akatemia on koulutusohjelma, joka on suunnattu palkanlaskennan asiantuntijatehtäviin edenneille työntekijöille, joilla on tausta palkanlaskennasta Aditron palveluksessa. Koulutuskokonaisuudessa tutkinnon osaksi hyödynnetään aiemmat opinnot eri oppilaitoksissa, sisäiset koulutukset Aditrolla sekä työkokemuksen aikana kertynyt osaaminen asiantuntijatehtävissä. Koulutusohjelmat sisältävät mm. palkkahallinnon, esimiestyön ja johtamisen syventävää osaamista. 
Aditro tukee koulutuspilottiin osallistuvia työntekijöitään joustavilla järjestelyillä lähiopetuksen järjestämisessä ja osallistuu aktiivisesti tukemaan ja ohjaamaan opiskeluprosessia yhdessä KAMK:n ohjaavan opettajan kanssa.  
”Koulutuksella haluamme tarjota työntekijöillemme mahdollisuuden yhdistää työ ja opinnot niin, että ne tukevat parhaalla mahdollisella tavalla toisiaan. Koulutuksen tavoitteena on kasvattaa osallistujien ammattiosaamista ja laajentaa näkökulmaa liiketoimintaan. Haluamme kannustaa työntekijöitämme kehittämään osaamistaan työelämän murroksessa ja tuemme heitä siinä aktiivisesti. Konkreettisena esimerkkinä tästä on myös työntekijöiden opiskeluun käyttämä aika, joka hyväksytään Kiky-aktiviteetiksi”, kertoo Aditron Senior Delivery Manager Riitta Koskinen.
”Toimintamme on työelämälähtöistä ja tavoitteemme on kouluttaa osaavia asiantuntijoita sekä tuottaa lisäarvoa yhteistyökumppaneillemme ja tähdätä alueen entistä parempaan menestymiseen. Olemme Kajaanin AMK:ssa erittäin iloisia, että olemme päässeet kehittämään yhteistyötämme Aditron kanssa eteenpäin.”, kertoo Kajaanin ammattikorkeakoulun Business osaamisalueen koulutuksen kehittäjä Hannele Siipola. Aditro ja Kajaanin ammattikorkeakoulu ovat tehneet opiskelijayhteistyötä jo usean vuoden ajan. ”Aditro on tarjonnut useille opiskelijoillemme harjoittelupaikan jo monen vuoden ajan ja on hienoa, että olemme näiden kokemusten avulla onnistuneet luomaan koulutuspolun, joka vastaa niin opiskelijoiden kuin työnantajien tarpeisiin entistä paremmin.”, Hannele Siipola jatkaa. 
Koulutuspilotissa on mukana 10 Aditron työntekijää. Koulutus sisältää muun muassa liiketoimintaosaamiseen ja yrittäjyyteen, palveluiden ja myynnin kehittämiseen sekä strategiseen johtamiseen ja viestintään liittyviä osa-alueita. 
Kajaanin ammattikorkeakoulu palvelee toiminnallaan alueen kehitystarpeita hyvinvoinnin, teknologian ja viestinnän sekä matkailun alueilla. KAMK kouluttaa liiketalouden, tekniikan, sosiaali- ja terveysalan, matkailu- ja ravitsemisalan sekä liikunnan alan osaajia. Talouselämä valitsi Kajaanin ammattikorkeakoulun Suomen parhaaksi ammattikorkeakouluksi vuonna 2011. Kajaanin ammattikorkeakoulu on kokoon suhteutettuna parhaiten menestynyt ammattikorkeakoulu vuoden 2018 rahoitusmittaritulosten mukaan. 

Aditro on yksi johtavista palkka- ja henkilöstöhallinnon ohjelmistojen sekä palkkahallinnon ulkoistuspalvelujen pohjoismaisista asiantuntijoista. Aditro työllistää Suomessa kolmessa toimipisteessään noin 250 työntekijää, joista 120 työskentelee palkkahallinnon parissa. 

Lisätiedot:
Senior Delivery Manager 
Riitta Koskinen
Aditro BPO Oy
Puh. 040 143 4397

Business School Development Manager 
Hannele Siipola
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Puh. 044 710 1120