Etusivu / fi / KAMK / Ajankohtaista / Lasten ja nuorten liikkumiseen uutta kipinää teknologian avulla

Lasten ja nuorten liikkumiseen uutta kipinää teknologian avulla

9.6.2022 12.19

”Liikkumattomuuden hintalappu yhteiskunnalle on järkyttävän suuri - UKK-instituutin tutkimusten mukaan jopa 3-7 miljardia euroa vuosittain. Liikkumattomuus ei kuitenkaan vaikuttaisi johtuvan liikuntatilojen puutteesta. Meillä on valtava määrä kuntokeskuksia, sekä jääkiekkokaukaloita, latuja, pururatoja ja urheilukenttiä, joita ylläpidetään tiiviisti jokaisessa kunnassa. Pääongelmana näyttäisi siis olevan, että perinteiset lajit eivät enää motivoi lapsiamme liikkumaan. Liikuntateknologian verkostomme LIUKAS pureutuu tähän ongelmaan ja tähtää uusiin liikkumisen innovaatioihin. Valoa on kuitenkin näkyvissä tunnelin päässä. Jääkiekon olympiakulta, tuore MM-kulta ja niiden edistämä voittamisen kulttuuri ovat todella tärkeitä tekijöitä motivoimaan suomalaisia liikkumaan ja pitämään huolta hyvinvoinnistaan. Toivottavasti kiekkomenestys antaa uutta kipinää lapsille ja nuorille myös muihin liikuntalajeihin ja voimia arjen keskelle kriisien selättämiseen”, toteaa Marko Jäntti, CEMIS-tutkimuskeskuksen johtaja Kajaanista.

LIUKAS-hanke tuo uudella tavalla yhteen kansallisesti merkittäviä liikuntateknologian tutkimus- ja kehitysorganisaatioita sekä ruohonjuuritason urheilu- ja liikuntaseuratoimintaa. Hankkeessa luodaan liikuntateknologian osaajien ja urheiluseurojen yhteiskehittämisen kansallinen verkosto. Urheilu- ja liikuntaseurat toimivat aktiivisessa roolissa LIUKAS-verkoston kehittämistyössä ja testialustana ratkaisuille. Tavoitteena on tuoda seurojen harrastaja- ja huippu-urheilijajoukon todellisia tarpeita ja kokemuksia käytännön tasolta ohjaamaan tutkimus- ja kehitystyötä. Yhteistyön myötä syntyvät tuotteet ja palvelut perustuvat laajemman käyttäjäjoukon tarpeisiin, mikä vahvistaa niiden kaupallistamispotentiaalia.


Verkoston yhteiskehittämisen tavoitteena on luoda ratkaisuja ja teknologiaa, joka vahvistaa liikunnan ja terveellisten elintapojen roolia lasten ja nuorten elämässä. Samalla haetaan keinoja helpottaa urheilu- ja liikuntaseurojen usein vapaaehtoisuuteen perustuvaa tärkeää työtä nuorten ohjaamisen, valmentamisen ja motivoinnin parissa. Vaikutukset ovat myös hyvinvointia ja kansanterveyttä edistäviä ja auttavat laajalti tunnistettuun haasteeseen lasten ja nuorten liikuntatottumusten muuttumisesta ja terveyden heikkenevästä tilasta.


LIUKAS-verkosto käynnistyi liikuntateknologian toimijoiden yhteistyönä kuudessa maakunnassa: Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Etelä-Karjala, Päijät-Häme, Varsinais-Suomi. Verkostossa on mukana kasvava joukko urheiluseuroja, lajiliittoja, kuntia ja kaupunkeja, yrityksiä, yhdistyksiä ja muita organisaatioita. Uusimpana jäsenenä verkostossa on liikuntapelituotteita, kuten liikuntapeliseiniä, valmistava CSE Entertainment.  


Hankkeen suunniteltu toteutusaika on 1.10.2021 – 31.10.2023 ja kokonaiskustannusarvio on 562 000 euroa. Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt Kainuun liiton kautta LIUKAS-hankkeelle 450 000 euroa kansallista, alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen AKKE-rahoitusta. Hanketta koordinoi Kajaanin ammattikorkeakoulu.

Lisätietoa:
Marko Jäntti
LIUKAS-verkoston yhteyshenkilö
marko.jantti@cemis.fi
+358 44 715 7095
LIUKAS-hanke
Kajaanin ammattikorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto, LAB-ammattikorkeakoulu, Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu ja Turun yliopisto 
Web: https://www.liukasnetwork.fi/