Etusivu / fi / KAMK / Ajankohtaista / DIMMI -hanke tarjoaa digitaalisia menetelmiä nuorten positiiviseen mielenterveyden tukemiseen

DIMMI -hanke tarjoaa digitaalisia menetelmiä nuorten positiiviseen mielenterveyden tukemiseen

13.7.2018 9.41

Kajaaniin ammattikorkeakoululla on käynnistynyt 1.3.2018 yhteistyössä Diak-ammattikorkeakoulun kanssa DIMMI - Digitaaliset menetelmät nuorten positiivisen mielenterveyden tukemiseen -hanke. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja se kestää 28.2.2020 saakka. Hankkeen toiminta-alueena ovat Kajaani, Sotkamo ja Oulu, joissa toteutetaan hankkeen pilottiryhmät. 

Hankkeen päätavoitteena on vahvistaa 16-29 -vuotiaiden nuorten positiivista mielenterveyttä tarjoamalla tukea ja voimavaroja nuorten elämänhallintaan. Hanke pyrkii tarjoamaan tukea erityisesti niille nuorille, jotka kärsivät ahdistuneisuudesta, stressistä tai negatiivisista tunnekokemuksista. Nuorten voimaannuttamisen lisäksi hanke vahvistaa ja tavoitteellistaa nuorisotyöntekijöiden ammattitaitoa digitaalisista työvälineistä. 

Uutena digitaalisena työvälineenä hankkeessa luodaan uusi hyötypeli Elämäni peli mobiiliversiona pelattavaksi peliksi. Kajaanin ammattikorkeakoulun pelintuottajatiimi vastaa pelin kehittämisestä ja Diak osallistuu tulevana syksynä yhdessä opiskelijoiden ja yhteistyöorganisaatioiden nuorten kanssa pelin testaamiseen. Peliä varten on Kajaanin ja Sotkamon nuorisotoimen nuorilta kerätty tarinatyöpajojen avulla nuorten kirjoittamia tarinoita peli-hahmojen taustalle.
 ”Pelin valmistumisen ja testaamisen jälkeen koulutamme nuorisotyöntekijät hyödyntämään peliä omassa työssään”, kertoo projektipäällikkö Tanja Korhonen.

Nuorisotyöntekijät koulutetaan tukemaan nuorten itsehavainnointitaitoja ja psyykkisen itsesäätelyn keinoja. Olemassa olevien menetelmien käyttöön järjestetään koulutus ensi marraskuussa Kajaanissa ja Oulussa nuorten parissa toimiville työntekijöille. Lisäksi Diakin vastuulla hankkeessa ovat asiantuntija- ja vertaistuen sosiaalisen median kanavien kartoittaminen ja niistä toimintamallin luominen nuorisotyöntekijöiden käyttöön sekä vertaisystävätoiminnan organisoiminen. 

Hankkeessa käytettäviä menetelmiä pilotoidaan ja arvioidaan. ”Mittarina pilottiryhmissä käytämme Warvick-Edinburghin yliopistossa kehitettyä Positiivisen mielenterveyden mittaria, Mental Well-being Scale (WEMWBS). Toteutamme pilottiryhmissä alku- ja loppumittaukset tällä menetelmällä”, kertoo Tanja Korhonen.  Hanke tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuksia esimerkiksi opinnäytetöihin ja projektiaiheiksi. 

DIMMI-hankkeen aloitusseminaari ”DIGILLÄ LIKI” järjestetään Kajaanissa ensi syksynä 13.9. klo 12-16.30. Iltapäivän teemana nuoret, mielenterveys ja digitaalisuus.  

Ohjelma

Tervetulosanat
Hankkeen ja pelin esittely
Nuorten Mielenterveystalo, Marko Muukka, HUS
Tubettaja Joona Hellman
Kahvit
Elokuva Hölmö nuori sydän


Tilaisuus on osallistujille maksuton. Ilmoittautumiset 6.9. mennessä alla olevan linkin kautta

https://www.webropolsurveys.com/S/B2BB917074FEA45C.par 

Kysy lisää seminaarista:
leea.naamanka@diak.fi

Lisätietoja:     
Tanja Korhonen
Projektipäällikkö, lehtori
Kajaanin ammattikorkeakoulu
tanja.korhonen@kamk.fi 

vipuvoimaa logo.png       EU_ESR_FI_vertical_20mm_rgb.png         dimmilogo.png